NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93121, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

Pradžia
Naujienos
Neringos savivaldybės tarybos komitetų darbotvarkės

Sveikatos ir socialinės apsaugos komiteto posėdžio darbotvarkė
2017 m. balandžio 12 d., trečiadienį, 9 val.

1. Dėl Komiteto darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl VšĮ Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 metų ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
3. Dėl pritarimo VšĮ Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo 2016 metų ataskaitai.
4. Dėl VšĮ Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro siektinų veiklos užduočių 2017 metams  nustatymo.
5. Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymo.
6. Dėl Neringos savivaldybės 2014 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-91 „Dėl Neringos savivaldybės strateginio plėtros plano 2014-2020 m. patvirtinimo” pakeitimo.
7. Dėl Neringos savivaldybės strateginio veiklos plano 2017-2019 m. programų pakeitimo.
8. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2015m. liepos 23 d. sprendimo Nr.T1-148 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
9. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimo Nr.T1-149 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
10. Dėl Neringos savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
11. Dėl Neringos savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo.
12. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T1-50 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo pakeitimo".
13. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo pakeitimo”.

Švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto komiteto
2017 m. balandžio 12 d., trečiadienį, 10.00 val.

1. Dėl Komiteto darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr.  T1-105 „Dėl  atlyginimo už vaiko išlaikymą Neringos savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio  ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo  tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T1-119  „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų sportinį ir meninį  ugdymą nustatymo“ pakeitimo.
4. Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei mokinių skaičiaus vidurkio Neringos savivaldybės švietimo įstaigose 2017-2018 mokslo metais nustatymo.
5. Dėl pritarimo VŠĮ Thomo Manno kultūros centro vadovo 2016 m. ataskaitai.
6. Dėl  Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T1-148 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
7. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2015m liepos 23 d. sprendimo Nr. T1-149 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-91 „Dėl Neringos savivaldybės strateginio plėtros plano 2014-2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo.
9. Dėl Neringos savivaldybės strateginio veiklos plano 2017-2019 m. programų pakeitimo.
10. Dėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Neringos muziejai prašymo.
11. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-244 „Dėl Neringos gimnazijos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.

Biudžeto, finansų ir ūkio komiteto posėdžio darbotvarkė
2017 m. balandžio 12 d., trečiadienį, 13.00 val.

1. Dėl komiteto darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T1-148 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
3. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimo Nr. T1-149 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.
4. Dėl pritarimo VšĮ Thomo Manno kultūros centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
5. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T1-50 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendro naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
6. Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei mokinių skaičiaus vidurkio Neringos savivaldybės švietimo įstaigose 2017-2018 mokslo metais nustatymo.
7. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. T1-104 „Dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą Neringos savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr. T1-119 „Dėl  atlyginimo dydžio už neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų sportinį ir meninį ugdymą nustatymo“ pakeitimo.
9. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 10  d. sprendimo Nr. T1-193 „Dėl Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
10. Dėl koncesijos mokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo.
11. Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo.
12. Dėl Neringos savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
13. Dėl Neringos savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų patvirtinimo.
14. Dėl pritarimo Neringos savivaldybės viešosios įstaigos Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo 2016 m. ataskaitai.
15. Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžio nustatymo.
16. Dėl lėšų paveikslo įsigijimui.
17. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr. T1-91 „Dėl Neringos savivaldybės strateginio plėtros plano 2014-2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo.
18. Dėl Neringos savivaldybės strateginio veiklos plano 2017-2019 m. programų pakeitimo.
19. Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.
20. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-244 „Dėl Neringos gimnazijos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.

 

Kurorto, turizmo plėtros ir verslo komiteto
Balandžio 13 d., ketvirtadienį, 10 val.

1. Dėl komiteto darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl pastato adresu Pervalkos g. 3, Pervalka, perdavimo.
3. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimo Nr.T1 – 149 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
4. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 23 d. sprendimo Nr.T1 – 148 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
5. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr.T1 – 193 „Dėl Neringos savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
6. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. T1 – 50 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės administracijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūros ir kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo.
7. Dėl Neringos savivaldybės seniunaičių sueigos nuostatų patvirtinimo.
8. Dėl Neringos savivaldybės seniūnaičių rinkimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
9. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimo Nr.T1 – 119 „Dėl atlyginimo dydžio už neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų sportinį ir meninį ugdymą nustatymo“ pakeitimo.
10. Dėl klasių ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei mokinių skaičiaus vidurkio Neringos savivaldybės švietimo įstaigose 2017 – 2018 mokslo metais nustatymo.
11. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr.T1 – 104 „Dėl atlyginimo už vaiko išlaikymą Neringos savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
12. Dėl Neringos savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 m. ataskaitos patvirtinimo.
13. Dėl pritarimo VšĮ Thomo Manno kultūros centro vadovo 2016 metų ataskaitai.
14. Dėl Neringos savivaldybės strateginio veiklos plano 2017 – 2019 m. programų pakeitimo.
15. Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.
16. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1 – 244 „Dėl Neringos gimnazijos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
17. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 25 d. sprendimo Nr.T1 – 91 „Dėl Neringos savivaldybės strateginio plėtros plano 2014 – 2020 metams patvirtinimo“ pakeitimo.
18. Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų dydžių nustatymo.
19. Dėl pritarimo Neringos savivaldybės viešosios įstaigos Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo 2016 metų ataskaitai.
20. Dėl viešosios įstaigos Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro siektinų veiklos užduočių 2017 metams nustatymo.
21. Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo.
22. Dėl koncesijos mokesčio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo.
23. Dėl viešosios įstaigos Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro 2016 m. veiklos ataskaitos ir finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
24. Dėl Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo.
25. Dėl savivaldybės įmonės Neringos savivaldybės butų ūkis pertvarkymo užbaigimo ir naujų nuostatų patvirtinimo.

 Atgal Spausdinimo versija
 
 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.
Skaičiuojama nuo: 2006-06-06 Šiandien apsilankė: 5197
Iš viso apsilankė: 6353980 Dabar naršo: 80