NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

Pradžia
Konkursai

Neringos savivaldybės administracija skelbia konkursą į Verslo ir strateginės plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (lygis – A, kategorija – 10).

Specialieji reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių studijų mokslų srities rekreacijos ir turizmo arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
turėti 1 metų darbo patirtį viešojo administravimo srityje; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, ekonominės analizės principus, ekonominę ir socialinę plėtrą, verslo organizavimo pagrindus, paraiškų teikimo metodiką,  dokumentų rengimą, įforminimą ir archyvavimą; būti susipažinusiam su Neringos savivaldybės tarybos (toliau - Taryba) veiklos reglamentu, Neringos savivaldybės administracijos (toliau - Administracija) nuostatais, Verslo ir strateginės plėtros skyriaus nuostatais; sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, rinkti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus; gebėti bendrauti, dirbti komandoje, būti pareigingam, kūrybiškam, iniciatyviam, diplomatiškam; mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu; mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu; sugebėti reaguoti į valstybės ir savivaldybės institucijų suformuotos politikos pokyčius ir operatyviai priimti sprendimus.
Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, Neringos savivaldybės administracijai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas.
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.
3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Dokumentai priimami ir teikiami iki 2018 m. gegužės 17 d. (įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.
Informacija apie konkursą paskelbta 2018-04-26 Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje www.vtd.lt, skelbimo Nr. 38154.

Išsamesnė informacija teikiama Neringos savivaldybės administracijoje, Taikos g. 2, Neringa, 23 kab. tel.: (8 469) 51114, el. paštu: virginija.kriscenovskyte@neringa.lt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Neringos savivaldybės administracija skelbia konkursą į Architektūros skyriaus vyriausiojo specialisto (vyriausiojo architekto) (karjeros valstybės tarnautojo) pareigas (lygis – A, kategorija – 11).
Specialieji reikalavimai: turi būti baigęs ne trumpesnes kaip penkerių metų (ne mažiau kaip 300 studijų kreditų apimties) universitetines architektūros krypties nuolatinės formos studijas ir įgijęs atitinkamą magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją; išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, teritorijų planavimą, bendrąjį, detalųjį ir specialųjį planavimą, žemės reformą, saugomas teritorijas, kadastro ir registro funkcijas, Asmens duomenų teisinę apsaugą, Dokumentų valdymo ir teisės aktų rengimo taisykles ir mokėti juos taikyti praktikoje; mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, planuoti, organizuoti savo tarnybinę veiklą; turėti ne mažesnį kaip 2 metų bendrojo darbo patirtį bei 1 metų darbo patirtį vykdyti atestuoto architekto veiklą bent vienoje iš žemiau nurodytų sričių:
     Statybos įstatyme nustatytais atvejais statinio projekto rengimo, vadovavimo statinio statybos techninės veiklos pagrindinėms sritims (statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų atlikimas);
     Teritorijų planavimo įstatyme nustatytais atvejais teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
     Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme nustatytais atvejais veiklos, susijusios su nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga vykdymo: tvarkybos darbų projektų rengimo ir vadovavimo tvarkybos darbų projektavimui, nekilnojamojo kultūros paveldo statinių statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo pareigų vykdymo, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo, vadovavimo nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui;
     Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatyme nustatytais atvejais saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir vadovavimo saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimui.
Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, Neringos savivaldybės administracijai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą privalo pateikti:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas.
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.
3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
Dokumentai priimami ir teikiami iki 2018 m. gegužės 2 d. (įskaitytinai) per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.
Informacija apie konkursą paskelbta 2018-04-11 Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje www.vtd.lt, skelbimo Nr. 38026.
Išsamesnė informacija teikiama Neringos savivaldybės administracijoje, Taikos g. 2, LT 93123 Neringa,  23 kab., tel.: (8 469) 51114, el. paštu: virginija.kriscenovskyte@neringa.lt

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paskutinis atnaujinimas: 2018-04-26 14:13:20
 
 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.
Skaičiuojama nuo: 2006-06-06 Šiandien apsilankė: 12703
Iš viso apsilankė: 6353980 Dabar naršo: 297