NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

Pradžia
Neformalusis vaikų švietimas

 2017 metų rugsėjo–gruodžio mėnesiais  Neformaliojo švietimo lėšos paskirtos šiems neformaliojo vaikų švietimo teikėjams: 

  1. Lietuvos šaulių sąjungai (JAR kodas 191691799) programos „LŠS Neringos jaunųjų šaulių ugdymo pakopinė programa“ (KTPRR kodas 121500284; 6 vaikai) įgyvendinimui –       360,0 (trys šimtai šešiasdešimt) Eur;

  2. Neringos sporto mokyklai (JAR kodas 191716537) programos „Aerobikos (grupinių užsiėmimų) treniruotės“ (KTPRR kodas 120501445; 9 vaikai) įgyvendinimui – 540,0 (penki šimtai keturiasdešimt) Eur;

  3.  Neringos meno mokyklai (JAR kodas 190894483) programos „Trumpalaikio kryptingo meninio ugdymo programa choreografijos specialybei“ (KTPRR kodas 120300339;      11 vaikų rugsėjo mėn. ir 14 vaikų spalio-gruodžio mėn.) įgyvendinimui – 795,0 (septyni šimtai devyniasdešimt penki) Eur.

Kvietimas mokiniams registruotis į NVŠ programas 2017 m. rugsėjo-gruodžio mėn.

Kvietimas teikti paraiškas teikti NVŠ programas 2017 m. rugsėjo-gruodžio mėn.

 2017 metų kovo–birželio mėnesiais  Neformaliojo švietimo lėšos paskirtos šiems neformaliojo vaikų švietimo teikėjams:  

  1. Sporto klubui „Klaipėdos asas“ (JAR kodas 303424459) programos „Neringos savivaldybės mokinių sportinis ugdymas per karate kyokushin“ (KTPRR kodas 120500872; 20 vaikų) įgyvendinimui – 800,0 (aštuoni šimtai) eurų;

  2. Lietuvos šaulių sąjungai (JAR kodas 191691799) programos „LŠS Neringos jaunųjų šaulių ugdymo pakopinė programa“ (KTPRR kodas 121500284; 6 vaikai) įgyvendinimui –  240,0 (du šimtai keturiasdešimt) eurų;

  3. Neringos sporto mokyklai (JAR kodas 191716537) programos „Aerobikos (grupinių užsiėmimų) treniruotės“ (KTPRR kodas 120501445; 8 vaikai) įgyvendinimui – 320,0 (trys šimtai dvidešimt) eurų ir programos „Sportiniai žaidimai“ (KTPRR kodas 120501491; 6 vaikai) įgyvendinimui – 240,0 (du šimtai keturiasdešimt) eurų.

Apie projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“

Nuo 2015 m. spalio 1 d. neformaliojo vaikų švietimo veikloms skiriamas tikslinis valstybės finansavimas (kitaip - neformaliojo švietimo mokinio krepšelis). Jis tęsiamas ir 2016 m. metais. Nuo 2016 m. balandžio 27 d. krepšelis finansuojamas projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“, kurį įgyvendino Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, lėšomis. Šalies savivaldybės, tarp jų ir Neringos, projekte dalyvavo partnerio teisėmis. Projekto tikslas – plėtoti ir įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugas Lietuvos savivaldybėse. Projekto veiklos skirtos padėti sukurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą savivaldybėse, padidinti paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaryti vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius.

Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“.

Dalis projekto lėšų skirta neformaliojo vaikui švietimo programoms finansuoti. Neringos savivaldybei neformaliojo švietimo mokinio krepšeliui finansuoti 2016 m. iš valstybės ir Europos Sąjungos finansinės paramos iš viso skirta 4 tūkst. Eur., iš jų 3 tūkst. Eur – projektinės lėšos. Šios lėšos skirtos mokiniams ugdyti pagal neformaliojo vaikų švietimo (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) (toliau – NVŠ)  programas. Vadovaujantis Neringos savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Neringos savivaldybės tarybos Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T1-4 (toliau – Aprašas), NVŠ lėšomis finansuotos 2 akredituotos, savivaldybės teritorijoje įgyvendintos programos. Šias programas vykdė Neringos meno mokykla ir Sporto klubas „Klaipėdos asas“.

Programose buvo užimti  44 vaikai. Lėšos programoms įgyvendinti apskaičiuotos neformaliojo švietimo mokinio krepšelio principu, finansuojant vieną vaiko einamaisiais kalendoriniais metais pasirinktą programą. Konkretus krepšelio dydis priklausė nuo lankančių NVŠ programas vaikų skaičiaus bei programų trukmės. Vadovaujantis Aprašo nuostatomis, krepšelio dydis (sutartinis įkainis 1 mokiniui) – 11,4 Eur. Atsižvelgiant į skirtas krepšelio lėšas bei NVŠ programos kaštus NVŠ teikėjo taikomas mokestis už programą buvo  atitinkamai sumažintas.

Dėka NVŠ krepšelio, siekiant padidinti NVŠ programų įvairovę, savivaldybėje buvo vykdomos medijų ir sporto  krypčių programos. NVŠ programos buvo vykdomos iki 2016 metų pabaigos.

 

Kvietimas teikti paraiškas dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo 2016 metais

Teikėjo ir programų paraiškų formų pavyzdžius galite rasti: Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Neringos savivaldybėje 2016 m. akredituotos neformaliojo švietimo lėšomis finansuojamos programos

2016 m. vasario 22 d. Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. V13-84 paskirstytos specialios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti 2016 metais lėšos, skirtos neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimui 2016 m., šiems neformaliojo vaikų švietimo teikėjams: 1. Neringos meno mokyklai programos „Jaunieji fotografai“ (kodas KTPRR 121200015) įgyvendinimui; 2. Sporto klubui „Klaipėdos asas“ programos „Neringos savivaldybės mokinių sportinis ugdymas per karate kyokushin“ (kodas KTPRR 120500872) įgyvendinimui.

PATVIRTINTAS NVŠ PROGRAMŲ STEBĖSENOS APRAŠAS

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V13-589 patvirtintas NVŠ programų stebėsenos aprašas,kuriuo remiantis Švietimo ir sporto skyriaus specialistai analizuos NVŠ programų teikėjų pateiktus duomenis, dokumentus ir informaciją - vaikų programose lankomumą ir jo pokytį bei užsiėmimų grafiko dermę, tėvų atsiliepimus apie programų įgyvendinimo kokybę, teikiamos programos duomenų atitktį registruotai programai.

ATMINTINĖ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJAMS

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metais tvarkos aprašas ( 1 priedas2 priedas4 priedas6 priedas)

Kvietimas į 2015 NVŠ programasPaskutinis atnaujinimas: 2017-10-16 15:05:15
 
 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.
Skaičiuojama nuo: 2006-06-06 Šiandien apsilankė: 2865
Iš viso apsilankė: 6353980 Dabar naršo: 38