NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

 
 
Pradžia
Naujienos
Neringos savivaldybės tarybos komitetų darbotvarkės

Sveikatos ir socialinės apsaugos  komiteto posėdžio darbotvarkė
2017m. kovo 15-ąją, trečiadienį, 9 val.

1. Dėl komiteto darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl viešosios įstaigos Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų tvirtinimo.
3. Dėl pritarimo Neringos savivaldybės biudžetinės įstaigos Neringos socialinių paslaugų centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
4. Dėl Neringos savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
5. Dėl vienkartinių pašalpų iš Neringos savivaldybės biudžeto skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
6. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T1-98 „Dėl Neringos savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
7. Dėl Neringos savivaldybės 2017 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, ir jos pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo.
8. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1-1 „Dėl Neringos savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
9. Dėl Neringos savivaldybės peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo.
10. Dėl Neringos savivaldybės peticijų komisijos sudarymo.
11. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-246 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.

 

Švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto komiteto posėdžio darbotvarkė
2017 m. kovo 15-ąją, trečiadienį,  10  val.

1. Dėl komiteto darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-246 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl pritarimo Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos vadovo 2016 m. ataskaitai.
4. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Neringos  muziejai vadovo 2016 m. ataskaitai.
5. Dėl pritarimo  Liudviko Rėzos kultūros  centro vadovo 2016 m. ataskaitai.
6. Dėl pritarimo Nidos kultūros  ir  turizmo informacijos centro „Agila“ vadovo 2016 m.  ataskaitai.
7. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr.T1-1 „Dėl Neringos savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir jos nuostatų  patvirtinimo“ pakeitimo.
8. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 22 d. sprendimo Nr.T1-59 pripažinimo  netekusiu  galios.
9. Dėl Neringos savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo.
10. Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų Neringos savivaldybės švietimo  įstaigų  vadovams  nustatymo.
11. Dėl Neringos sporto mokyklos  teikiamų atlygintinų  paslaugų kainų nustatymo.
12. Dėl Neringos savivaldybės tarybos peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo.
13. Dėl Neringos savivaldybės peticijų komisijos sudarymo.

 

Biudžeto, finansų ir ūkio ir  kontrolės  komitetų jungtinio posėdžio
2017 m. kovo 15-ąją, trečiadienį, 13 val.

1. Dėl komiteto darbotvarkės patvirtinimo.
2. Biudžeto, finansų ir ūkio komiteto pirmininko rinkimai.
3. Biudžeto, finansų ir ūkio komiteto pirmininko pavaduotojo rinkimai.
4. Dėl pritarimo Neringos savivaldybės biudžetinės įstaigos Neringos socialinių paslaugų centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
5. Dėl pritarimo Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios  bibliotekos vadovo 2. 016 metų veiklos ataskaitai
6. Dėl pritarimo  Liudviko Rėzos kultūros centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
7. Dėl pritarimo  BĮ Neringos muziejai vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
8. Dėl pritarimo Nidos kultūros ir turizmo informacinis centras „Agila“ vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
9. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1-246 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
10. Dėl Neringos savivaldybės peticijų komisijos nuostatų patvirtinimo.
11. Dėl Neringos savivaldybės peticijų komisijos sudarymo.
12. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T1-98 „Dėl Neringos savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
13. Dėl vienkartinių pašalpų iš Neringos savivaldybės biudžeto skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
14. Dėl Neringos savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
15. Dėl uždarosios AB „Neringos  komunalininkas‘‘ teikiamų paslaugų kainų Nidos keleiviniame uoste nustatymo.
16. Dėl pritarimo Neringos savivaldybės administracijos 2016 m. finansų kontrolės būklės ataskaitai.
17. Dėl Neringos savivaldybės 2017 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, jos pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo.
18. Dėl viešosios įstaigos Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras įstatų tvirtinimo.
19. Dėl Neringos savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo.
20. Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų Neringos savivaldybės švietimo įstaigų vadovams nustatymo.
21. Dėl Neringos sporto mokyklos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.
22. Dėl pritarimo susitarimo „Dėl 2007 m. gruodžio 27 d. koncesijos sutarties Nr. V31-07-98  „Dėl Neringos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų perdavimo ir vykdymo“ pakeitimo“  projektui.
23. Dėl Neringos savivaldybės 2016 metams skirtų biudžeto lėšų panaudojimo  reprezentacijai.


Kurorto, turizmo plėtros ir verslo komiteto
2017 m. kovo 16-ąją, ketvirtadienį, 10.00 val.

1. Dėl komiteto darbotvarkės patvirtinimo.
2. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T1 – 246 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Dėl Neringos savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo.
4. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T1 – 98 „Dėl Neringos savivaldybės būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų  kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
5. Dėl UAB „Neringos komunalininkas“ teikiamų paslaugų kainų Nidos keleiviniame uoste nustatymo.
6. Dėl vienkartinių pašalpų iš Neringos savivaldybės biudžeto skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
7. Dėl pritarimo Neringos savivaldybės biudžetinės įstaigos Neringos socialinių paslaugų centro vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai.
8. Dėl Neringos savivaldybės 2017 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo.
9. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Neringos muziejai vadovo 2016 metų ataskaitai.
10. Dėl pritarimo Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro „Agila“ vadovo 2016 metų ataskaitai.
11. Dėl pritarimo Neringos savivaldybės Viktoro Miliūno viešosios bibliotekos vadovo 2016 metų ataskaitai.
12. Dėl pritarimo Liudviko Rėzos kultūros centro vadovo 2016 metų ataskaitai.
13. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. T1 – 1 „Dėl Neringos savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
14. Dėl Neringos sporto mokyklos teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo.
15. Dėl pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų Neringos savivaldybės švietimo įstaigų vadovams nustatymo.
16. Dėl Neringos savivaldybės švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo.
17. Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 22 d. sprendimo Nr. T1 – 59 „Dėl bendravimo su vaikais tobulinimo kursų tėvams (globėjams, rūpintojams) Neringos savivaldybėje organizavimo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.
18. Dėl Neringos savivaldybės 2017 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos, jos pajamų ir išlaidų sąmatos patvirtinimo.
19. Dėl pritarimo Neringos savivaldybės administracijos 2016 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai.
20. Dėl pritarimo susitarimo „Dėl 2007m. gruodžio 27d. koncesijos sutarties Nr. V31 – 07 – 98  „Dėl Neringos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijų perdavimo ir vykdymo“ pakeitimo“ projektui.
21. Dėl viešosios įstaigos Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų tvirtinimo.

 Atgal Spausdinimo versija
 


Meras   
Mero darbotvarkė 
        
 
 DARIUS JASAITIS
  

 

 
 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.
Skaičiuojama nuo: 2006-06-06 Šiandien apsilankė: 6818
Iš viso apsilankė: 6353980 Dabar naršo: 95