NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93121, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

 
 
Pradžia
Egzaminai

Nacionalinis egzaminų centras (NEC) informuoja

Švietimo ir mokslo ministerija informuoja

Patvirtintas Motyvacijos testas būsimiems pedagogams

**************************************************************************************************

 Kur rasti reikiamos informacijos

  • Su stojimu į aukštąsias mokyklas susijusią išsamią informaciją galima rasti Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainėje: http://www.smm.lt/ .
  • Su brandos egzaminų laikymo tvarka ir pavyzdžiais galima susipažinti Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje: http://www.egzaminai.lt/ .
  • Informacija apie profesijas, kvalifikacijas, profesines ir aukštąsias mokyklas, mokymo ir studijų programas – Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) interneto svetainėje: http://www.aikos.smm.lt/ .
  • Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo tvarka, konkursinio balo skaičiuoklė, ankstesnių metų konkursiniai balai skelbiami: http://www.lamabpo.lt/ .
  • Studijų kokybės vertinimo centras skelbia duomenis apie vertintas visų Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programas, jų akreditaciją: http://www.skvc.lt/ .
  • Informaciją apie lengvatines paskolas ir socialines stipendijas teikia Valstybinis studijų fondas: http://www.vsf.lt/ .

  ***************************************************************************************************************************************

DĖL STANDARTIZUOTŲ TESTŲ TAIKYMO NERINGOS GIMNAZIJOJE 2015-2016 M. M.

Neringos savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius, siekdamas plėsti diagnostiniais ir standartizuotais įrankiais surinktų duomenų panaudojimą Neringos gimnazijos mokinių ugdymo kokybei gerinti, pateikė paraišką Nacionaliniam egzaminų centrui (toliau – NEC) dėl savivaldybės mokyklų dalyvavimo veiksmo tyrime „Standartizuotų testų taikymas Neringos savivaldybėje 2015–2016 m. m.“.

Neringos savivaldybės administracija (toliau – Administracija) ir NEC 2016 m. vasario  3 d. pasirašė Bendradarbiavimo sutartį Nr. F3-18/V31-B-1, pagal kurią Administracija informavo Neringos gimnaziją (toliau – Gimnaziją) apie savivaldybės sprendimą 2015–2016 mokslo metų pabaigoje pagal NEC nustatytą grafiką (balandžio 19- gegužės 6 dienomis) atlikti 2, 4, 6, ir 8 klasių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą naudojantis NEC parengtais mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo įrankiais (skaitymas, rašymas, matematika - 2 klasei; skaitymas, rašymas, matematika, pasaulio pažinimas, klausimynas - 4 klasei; skaitymas, rašymas, matematika, klausimynas - 6 klasei; skaitymas, rašymas, matematika, gamtos ir socialiniai mokslai bei klausimynas - 8 klasei).

Tyrimo tikslas – šalies bei savivaldybės ir mokyklos lygmeniu tobulinti mokinių mokymosi pasiekimų testavimo procedūras ir plėsti diagnostiniais ir standartizuotais įrankiais surinktų duomenų panaudojimą ugdymo kokybei gerinti.

2016 m. balandžio 19 d. - gegužės 6 d. Neringos gimnazijoje buvo vykdomas 2, 4, 6, 8 klasių mokinių pasiekimų vertinimas naudojant diagnostinių bei standartizuotų testų įrankius - diagnostiniai testai 2 klasės mokiniams ir standartizuoti testai 4, 6, 8 klasių mokiniams bei mokinio (4, 6 ir 8 klasei) klausimynai, kurie sudaryti nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų klausimynų pagrindu. 

Vadovaudamasis Bendradarbiavimo sutartimi NEC parengė savivaldybės lygmens išplėstinę ataskaitą, kurioje pateikta išsamesnė Gimnazijos rezultatų analizė: 2 klasės mokinių mokymosi pasiekimų diagnostinio vertinimo rezultatai, taip pat 4, 6 ir 8 klasių mokinių 2016 metų standartizuotų testų rezultatų lyginamoji analizė. Vadovaujantis šia ataskaita galima spręsti apie visos savivaldybės ir Gimnazijos darbo stiprybes ir tobulintinas sritis, joje vaizdžiai pateikiami apibendrinti duomenys apie diagnostinių ir standartizuotų testų rezultatus, visos Gimnazijos sukuriamą pridėtinę vertę bei kitus rodiklius, apskaičiuotus remiantis mokinio klausimyno atsakymais (mokėjimo mokytis, mokyklos klimato ir pan.). Visos savivaldybės ir Gimnazijos mokinių mokymosi pasiekimai (testų rezultatai) palyginti su šalies atitinkamų klasių ir ugdymo sričių mokinių pasiekimais (testų rezultatais), taip pat su šalies rezultatais palyginti ir statistiniai ugdymo aplinkos ir ugdymo kokybę atskleidžiantys rodikliai.

Susipažinti su diagnostinių bei standartizuotų testų medžiaga bei klausimynais galima adresu.

 

2016 metų brandos egzaminų tvarkos aprašas

2016 metų įskaitos, brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščiai

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. sausio 12 d. įsakymu Nr.V13-17 Neringos vidurinė mokykla paskirta bazine mokykla eksternų prašymams priimti bei 2015 m. pakartotinės sesijos mokykliniams brandos egzaminams organizuoti, vykdyti ir vertinti.

VBE 2013-2014 ir 2014-2015 m.m. rezultatai

2015 m.  PUPP ir VBE rezultatai 

2014 m. VBE rezultatų analizė

2013 m. VBE rezultatai Lietuvoje

2013 m. VBE palyginimas

2012 m. abiturientams

2011 m. Brandos egzaminų rezultatų suvestinė

2011 m. Brandos egzaminai

2010 m. brandos egzaminai

******************************************************************

Aukštojo mokslo reforma

Egzaminai? Nesinervink.lt


 

 Paskutinis atnaujinimas: 2016-11-11 14:53:03
Meras 
Mero darbotvarkė 
        
 
 DARIUS JASAITIS
  

  
 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.
Skaičiuojama nuo: 2006-06-06 Šiandien apsilankė: 2784
Iš viso apsilankė: 6353980 Dabar naršo: 26