NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93121, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

Pradžia
Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa

Savivaldybės vykdomoms aplinkos apsaugos priemonėms finansuoti yra skirta Neringos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialioji programa. Programos lėšos kaupiamos atskiroje savivaldybės biudžeto sąskaitoje.

Specialiosios programos priemones, numatytas Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnyje tvirtina savivaldybės taryba.

Programos finansavimo pajamos ir išlaidos planuojamos pagal Neringos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo, apskaitos, vykdymo ir kontrolės, ataskaitų teikimo tvarkos aprašą.

Specialiosios programos lėšos naudojamos:
1) priemonėms, kuriomis kompensuojama aplinkai padaryta žala, gamtosaugos objektams projektuoti, statyti, rekonstruoti, remontuoti, eksploatuoti, aplinkos teršimo šaltiniams pašalinti (ne mažiau kaip 70 procentų Specialiosios programos lėšų);
2) savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiajai programai (20 procentų Specialiosios programos lėšų);
3) finansiškai remti miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius žalos prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui (želdinių apdorojimas repelentais, aptvėrimas tvoromis ar apsauginėmis juostomis, želdinių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas, veisimas ir kitos priemonės), įsigyti kartografinę ir kitą medžiagą, reikalingą pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams parengti;
4) želdynų kūrimui, želdinių veisimui, inventorizacijai;
5) kitoms aplinkos apsaugos priemonėms;
6) savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos naudojamos pagal mokėtojų pageidavimus.

Programos priemonių sąmatai parengti Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu yra sudaryta Komisija.

Paraiškas finansuoti aplinkosaugos priemones (projektus, programas) iš Specialiosios programos lėšų gali teikti savivaldybės administracijos skyriai, uždarosios akcinės bendrovės, visuomeninės organizacijos, viešosios įstaigos, mokslo ir švietimo įstaigos, kiti juridiniai asmenys.

Paraiškų teikėjai savo lėšomis parengia projektus ar programas ir pateikia Neringos savivaldybės administracijai  (esant galimybei prideda jų įrašą kompiuterinėje laikmenoje).

Paraiškoje turi būti:

1. informacija apie pareiškėją;
2. informacija apie priemonę (projektą, programą):
2.1 priemonės (projekto, programos) pavadinimas; 
2.2 Specialiosios programos uždavinys, kuriam įgyvendinti  skirta priemonė (projektas, programa);
2.3 priemonės (projekto, programos) įgyvendinimo laikas;
2.4 priemonės (projekto, programos) aprašymas (aiškiai įvardyta ir aprašyta priemonė, jos įgyvendinimo vieta ir kt.);
2.5. priemonės (projekto, programos) tikslai ir  uždaviniai;
2.6. situacijos analizė (siūlomos spręsti problemos analizė, jos aktualumas Neringoje, Lietuvoje ir kitose šalyse, projekto adresato ir jo poreikių apibūdinimas, reiškiniai, skatinantys kurti ir įgyvendinti projektą);
2.7. įgyvendinus priemonę (projektą, programą) numatomi rezultatai (kiekybinė ir kokybinė išraiška);
2.8. priemonės (projekto, programos) įgyvendinimo grafikas;
2.9. priemonės (projekto, programos) tęstinumo galimybės;
2.10. priemonės  (projekto, programos) įgyvendinimo partneriai;
2.11. pridedami papildomi dokumentai (raštai, rekomendacijos, protokolų išrašai ir kt.), susiję su priemonės (projekto, programos) įgyvendinimu;
3. priemonės (projekto, programos) biudžetas:
3.1. priemonės (projekto, programos) finansavimo šaltiniai;
3.2. detali priemonės (projekto, programos) išlaidų sąmata.

Daugiau informacijos:

Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. 533 „Dėl savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos ataskaitos apie programos priemonių vykdymą formos, jos pildymo instrukcijos bei aplinkosaugos priemonių sąrašo patvirtinimo“

Neringos savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos finansavimo pajamų ir išlaidų planavimo, apskaitos, vykdymo ir kontrolės, ataskaitų teikimo tvarkos aprašas (50.5 kb)Paskutinis atnaujinimas: 2015-12-11 11:14:11
 
 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.
Skaičiuojama nuo: 2006-06-06 Šiandien apsilankė: 2099
Iš viso apsilankė: 6353980 Dabar naršo: 40