NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Neringos savivaldybės interneto svetainė netrukus bus atjauninta. Nors naujoji svetainė dar neveikia visu pajėgumu, kviečiame pasižvalgyti čia

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 665, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

Pradžia
Atliekų tvarkymas

NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ NUOSTATAI


KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIŲ IŠDĖSTYMO SCHEMOS

 

NERINGOS SAVIVALDYBĖS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

DĖL ATLEIDIMO NUO VIETINĖS RINKLIAVOS PASTOVIOSIOS DALIES

 

NEKILNOJAMOJO TURTO NENAUDOJIMO DEKLARACIJA


Atliekos apibrėžiamos kaip bet kokios medžiagos ar daiktai, kurių juos turintysis atsikrato, nori ar privalo atsikratyti.

Augant ekonomikai ir vartojimui, komunalinių atliekų Lietuvoje gausėja. 2009 metais susidarė apie 1,2 mln. tonų komunalinių atliekų, arba 361 kilogramas vienam gyventojui. Sąvartynuose 2009 metais pašalinta 90,6  procentų surinktų komunalinių atliekų. Neringos savivaldybėje 2014 metais surinkta 3670,7 tonų atliekų, iš kurių 539,5 t pašalintos Klaipėdos regioniniame sąvartyne, kita dalis atiduota perdirbimui ar sukompostuota. 

 Pastaraisiais metais atliekų tvarkymui Lietuvoje skiriama daug dėmesio, sparčiai plėtojamas atliekų surinkimas, perdirbimas ir šalinimas. Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtrą skatino Europos Sąjungos finansinė parama, gamintojų ir importuotojų atsakomybės už atliekų tvarkymą nustatymas.

 Atliekų tvarkymo sistemos prioritetai:

1. atliekų prevencija;
2. gaminių pakartotinis naudojimas;
3. atliekų perdirbimas;
4. kitoks atliekų naudojimas;
5. atliekų šalinimas.

 Atliekų prevencija

Atliekų prevencijos tikslas – vengti atliekų susidarymo, mažinti susidarančių ir nenaudojamų atliekų.

Jūs galite: naudoti daugkartinio naudojimo maišelius, rinktis didesnes skalbimo miltelių, vandens ir panašias pakuotes, nenaudoti vienkartinių indų, rašyti abiejose popieriaus pusėse, naudoti elektronines informacijos perdavimo formas, neišmesti daiktų, jei juos dar galima pataisyti, rinktis gaminius,  naudoti pakraunamas baterijas vietoje vienkartinių.

Gaminių pakartotinis naudojimas

Gaminių pakartotinio naudojimo tikslas – naudoti kuo daugiau visų gaminių, jų sudedamųjų dalių, medžiagų tam pačiam tikslui, kuriam jie sukurti.

Jūs galite: rinktis gaminius, už kurių pakuotę yra nustatytas užstato mokestis (stikliniai alaus ir kitų gėrimų buteliai) ir grąžinti juos pardavimo vietose.

Atliekų perdirbimas

Atliekų perdirbimo tikslas – naudoti atliekas tos pačios arba kitos paskirties produktams ar medžiagoms gaminti ir taip mažinti gamtinių ir kitų išteklių naudojimą.

Jūs galite: rinktis produktus, kuriuos pačius ar jų pakuotę galima perdirbti, rūšiuoti antrines žaliavas jų susidarymo vietoje, šalinti jas specialiai antrinėms žaliavoms skirtuose konteineriuose, įmonėse atlikti žaliuosius pirkimus (pirkimai, kurių sąlygose nurodomi aplinkosauginiai reikalavimai susiję su atliekų perdirbimu, energijos taupymu ir pan.).

Kitoks atliekų naudojimas

Kitokio atliekų naudojimo tikslas – naudoti atliekas Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme nurodytais būdais (išskyrus perdirbimą) ir taip mažinti atliekų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, gamtinių ir kitų išteklių naudojimą, sąvartynuose šalinamų atliekų.

Jūs galite: individualiai kompostuoti namų ūkiuose susidarančias biologiškai skaidžias medžiagas (lapai ir kitos žaliosios atliekos, virtuvės atliekos ir pan.), rūšiavimui netinkamas atliekas naudoti energijai gauti (deginti).

Atliekų šalinimas

Atliekas, kurių nepavyksta išvengti, jų dalis ar medžiagas, kurių nepavyksta dar kartą panaudoti, o vėliau – perdirbti ar kitaip naudoti, leidžiama šalinti tik atliekų šalinimo įrenginiuose, įrengtuose ir eksploatuojamuose pagal teisės aktų reikalavimus.

Jūs galite: mišrias atliekas, kurių negalima išvengti, perdirbti ar kitaip panaudoti, šalinti tik savivaldybės teritoriją aptarnaujančio atliekų tvarkytojo eksploatuojamuose konteineriuose ar Klaipėdos regioniniame sąvartyne (Dumpių km., Klaipėdos raj.).

Atliekų tvarkymo sistemos principas „teršėjas moka“

Efektyviai atliekų tvarkymo sistemai sukurti taikomas principas „teršėjas moka“, reiškiantis, kad atliekų tvarkymo išlaidas turi apmokėti pirminis atliekų darytojas arba dabartinis ar ankstesnis atliekų turėtojas ir (ar) produktų, dėl kurių naudojimo susidaro atliekos, gamintojas ar importuotojas.

Vadovaujantis šiuo principu Neringoje įvesta dvinarė vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą.

Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 20 d.  sprendimu Nr. T1-73 buvo patvirtinti Neringos savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai. Neringoje dvinarė vietinė rinkliava įsigaliojo nuo 2017 m. liepos 1 d.

Pavojingų atliekų tvarkymas

Buityje susidaro pavojingos buitinės atliekos: akumuliatoriai, dažais, skiedikliais užteršta tara, liuminescencinės lempos, chemikalai, vaistai ir pan.

Pavojingose atliekose esantys metalai, rūgštys ir kitos kenksmingos medžiagos kelia didelę grėsmę žmogaus sveikatai ir gamtai. Todėl šias atliekas būtina rūšiuoti.

Nemaišykite pavojingų atliekų su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite jas į Didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę Nidos- Smiltynės pl. 12. arba į pavojingų atliekų priėmimo aikšteles arba atliekų tvarkytojui, kai šis surenka pavojingas atliekas apvažiavimo būdu.

Artimiausios pavojingų atliekų priėmimo aikštelės:

UAB „Žalvaris“, Šilutės pl. 127, Klaipėda, tel. (8 46) 34 02 48

UAB „Kuusakoski“, Minijos g. 162, Klaipėda, tel. (8 46) 39 70 53

UAB "Toksika" Klaipėdos filialas, Dumpių kaimas, Klaipėdos rajonas, tel. (8 46) 24 10 27

Apvažiavimo vietos ir sustojimo laikas paskelbiamas vietinėje spaudoje ir internetiniame puslapyje.

Galvaninius elementus, baterijas ir akumuliatorius (pvz. mobiliųjų telefonų) galite mesti į specialiai jiems skirtus konteinerius, kurie stovi jų prekybos vietose. 

Neringoje galvaninius elementus ir baterijas galite išmesti į UAB "EEPA"  specialias dėžutes baterijoms:

Nidoje

Neringos savivaldybės administracijos pastato pirmajame aukšte,Taikos g. 2;

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcijoje, Naglių g. 8;

Neringos sporto mokykloje, Lotmiškio g. 2;

Nidos lopšelyje-darželyje "Ąžuoliukas", Taikos g. 9A;

Neringos gimnazijoje, G.D. Kuverto g. 12;

Neringos meno mokykloje, Pamario g. 4;

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre "Agila". Taikos g. 4;

Neringos savivaldybės V. Miliūno viešojoje bibliotekoje, Pamario g. 53;

Neringos pašte, Taikos g. 13.

Juodkrantėje

Neringos gimnazijoje, L.Rėzos g. 8;

Juodkrantės bendruomenės namuose, Kalno g. 26;

Neringos sav. V. Miliūno viešosios bibliotekos Juodkrantės filiale, Ievos kalno g. 9;

Preiloje

Neringos sav. V. Miliūno viešosios bibliotekos Preilos filiale, Preilos g. 27.

Pasenę vaistai iš gyventojų priimami vaistinėse.

Elektros ir elektroninės įrangos atliekas galite atiduoti jų prekybos vietose, kai perkate analogišką naują prekę. Taip pat tokios atliekos surenkamos apvažiavimo būdu kartu su pavojingomis atliekomis. Elektors ir elektroninės įrangos atliekas taip pat galite išmesti į specialiai tam skirtus konteinerius/talpas. Neringoje yra pastatytos keturios UAB "EEPA" priklausančios talpos:

Nidoje

UAB "Neringos komunalininkas" administraciniame pastate, Taikos g. 45;

Nidos kultūros ir turizmo informacijos centre "Agila", Taikos g. 4.

Juodkrantėje

Juodkrantės bendruomenės namuose, Kalno g. 26.

Preiloje

Preilos-Pervalkos bendruomenės namuose, Preilos g. 27.

Antrinių žaliavų rūšiavimas

Teršdamas gamtą žmogus sukelia didžiulį pavojų sau ir visai Žemei. Atliekų rūšiavimas turi ir gali tapti kasdienybe bei gyvenimo būdu. Taršą gerokai galima sumažinti, iš bendro atliekų srauto atskyrus perdirbimui tinkamas antrines žaliavas.

Antrinėm žaliavom priskiriama: popieriaus, plastiko, stiklo, metalo atliekos.

Kaip rūšiuoti atliekas?

Popierius

Į popieriui skirtą konteinerį meskite švarų popierių ir kartoną: žurnalus, laikraščius, pakavimo popierių, kartonines dėžutes, gofruoto kartono dėžes.

Nemeskite: tapetų, servetėlių, popierinių nosinių, pakelių nuo traškučių, kalkinio ir riebalais sutepto popieriaus. 

Plastikas

Į plastikui skirtą konteinerį meskite: plastikinius PET butelius (nuo limonado, mineralinio vandens, alaus, aliejaus), kombinuotą gėrimų pakuotę (pieno, sulčių ir pan.), indelius nuo padažų, majonezo, indų ploviklio, šampūno, polietileno plėvelę.

Lengviausiai perdirbama plastikinė PET, HDPE, LDPE pakuotė. Šiuos ženklus rasite įspaustus apatinėje pakuotės dalyje.

Nemeskite: tepalo bakelių, taros nuo dažų ir antifrizo, riebalais užterštų jogurto, margarino, grietinės ir kitų indelių.

Stiklas

Į stiklui skirtą konteinerį meskite: butelius, stiklainius, nereikalingus stiklo indus, įvairaus stiklo šukes.

 Popierinių etikečių pašalinti nereikia.

Nemeskite: porceliano šukių, elektros lempučių bei dažais ar tepalais užterštos taros, ampulių, stiklinių vaistų buteliukų, keramikos šukių, veidrodžių, automobilių langų stiklų, lempų ir dujinių lempų, stiklo lakštų, armuoto stiklo, kristalų. 

Metalas

Metalinės pakuotės atliekų nėra tiek daug, kad joms surinkti vertėtų statyti atskirą konteinerį. Rūšiuodami atliekas, šias pakuotes meskite į plastikui skirtą konteinerį.

Meskite: konservų dėžutes, skardines nuo gėrimų, metalines gaiviųjų gėrimų, alaus, vandens skardines, aliuminio lėkšteles ir kepimo skardines, metalinius dangtelius, dėžutes ir visas kitas buityje susidarančias metalinės pakuotės atliekas.

Nemeskite: aerozolinių flakonų, taros nuo pavojingų cheminių medžiagų, dažais užterštų dėžučių.

Kita metalinių pakuočių perdirbimo galimybė – atiduoti į metalo supirktuvę arba atliekų tvarkytojui, kai šis surenka metalo atliekas apvažiavimo būdu.

Didžiųjų atliekų tvarkymas

 Didžiąsias atliekas galite priduoti į Didelių gabaritų atliekų surinkimo ir žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę Nidos- Smiltynės pl. 12.

Daugiau informacijos:

Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartynuose pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio 2012 metų vertinimo ataskaita

Regioniniame nepavojingųjų atliekų sąvartynuose pašalintų komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio 2013 metų vertinimo ataskaita

Atliekų tvarkymo taisyklės

Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas 2014-2020 metams   

Klaipėdos regiono  atliekų tvarkymo planas 2014-2020 metams

Neringos savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planas

Išeikvotų baterijų ir akumuliatorių tvarkymo taisyklės

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklės 

Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės

Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės

Kitos paskirties metinės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą taikymo tvarkos aprašas (102.5 kb )

UAB „Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras" svetainė 

UAB "Ecoservice Klaipėda" svetainė

UAB "EMP recycling" svetainė

UAB „Žalvaris“ svetainė

UAB "Kuusakoski" svetainė

UAB "Toksika" svetainė

 Paskutinis atnaujinimas: 2021-05-21 10:31:58
 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.