NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

Pradžia
Projektai

Skelbiami kultūros ir meno sričių ir programų projektų finansavimo iš Neringos savivaldybės biudžeto lėšų  rezultatai

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 29 d įsakymu Nr. V13-210 "Dėl dalinio finansavimo iš Neringos savivaldybės biudžeto lėšų kultūros bei meno programų projektams skyrimo" paskirtas finansavimas programos "2021 metų Lietuvos kultūros sostinės pragrama "Neringa - kultūros sala" projektams iš dalies finansuoti. 

Kviečiame pasirašyti sutartis (sutarties forma).

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V13-223 '' Dėl dalinio finansavimo iš Neringos savivaldybės biudžeto lėšų kultūros ir meno sričių projektams skyrimo"  paskirtas finansavimas Kultūros ir meno sričių projektų finansavimui.

Informacija teikiama:

Edita Radzevičienė, Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja, tel. 8 (469) 52 622, el. p. edita.radzeviciene@neringa.lt

Diana Liutkutė, Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė, tel. 8 (469) 52 622, el. p. diana.liutkute@neringa.lt.

__________///_________///_________///_________///___________///_________

Neringos savivaldybė kviečia teikti paraiškas kultūros bei meno sričių ir programų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkursui

Konkursas organizuojamas vadovaujantis Kultūros bei meno projektų finansavimo Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašu, patvirtintu Neringos savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T1-100  (kartu su 2019 m. spalio 31 d. Nr. T1-165) „Dėl Kultūros bei meno projektų finansavimo Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis tvarkos nustatymo“

 KONKURSUI PRIIMAMI ŠIŲ SRIČIŲ PROJEKTAI:

  1. Vizualieji menai (dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas) ir dizainas (finansavimo sąlygos)
  2. Scenos menai ir muzika (teatras, lėlių teatras, opera, muzikinis teatras, šokis, cirkas) (finansavimo sąlygos)
  3. Istorinė atmintis, paveldas, etninė kultūra (finansavimo sąlygos)
  4. Kultūros ir kūrybinių industrijų plėtra, kino meno sklaida (finansavimo sąlygos)
  5. Bendruomeniškumą skatinantys projektai (finansavimo sąlygos)
  6. Ne turistinio sezono metu organizuojamos kultūros bei meno iniciatyvos (finansavimo sąlygos)
  7. Menininkų rezidencijos (finansavimo sąlygos)

Srities projektas – laike apibrėžta kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – suteikti kultūros paslaugą arba sukurti kultūros produktą, skirtą visuomenės kultūriniams, meniniams ir švietėjiškiems poreikiams įgyvendinti.

 KONKURSUI PRIIMAMI ŠIŲ PROGRAMŲ PROJEKTAI:

       1.  2021 metų Lietuvos kultūros sostinės programos „Neringa – kultūros sala“ projektai (finansavimo sąlygos) (Paraiška "Neringa - kultūros sala)


Programos projektas – trejų metų kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas – teikti sistemingas paslaugas arba sukurti ilgalaikį kultūros produktą, skirtą visuomenės kultūriniams, meniniams ir švietėjiškiems poreikiams tenkinti.

Paraiškas konkursams teikti gali: Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos: asociacijos, viešosios įstaigos, valstybės biudžetinės įstaigos, veikiančios kultūros srityje ir teikiančios kultūrines paslaugas, išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas (Savivaldybės biudžetinės įstaigos gali būti projekto partneriais).

 Pateikiama:

1. Paraiška (įskaitant projekto sąmatą, kuri yra paraiškos priedas ir sudėtinė dalis)

(1 egz. originalas + 1 egz. elektroninė kopija PDF formatu);

2. Prie paraiškos pridedama:

1. laisvos formos projekto vadovo gyvenimo aprašymas;

2. finansavimo sąlygose nurodyti priedai;

3. pažymos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Socialinio draudimo fondo valdybos, kad pareiškėjas neturi mokestinių įsipareigojimų;

4. kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką (pvz., teikiant vizualaus pobūdžio (pvz., paroda, ekspozicija, iliustruotas leidinys ir pan.) projektą, pateikti vizualinę dalį atskleidžiančią papildomą medžiagą).

 

Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „PARAIŠKA“, srities, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos turi būti pateiktos Savivaldybės administracijai, naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo diena).

Elektroninė paraiškos kopija siunčiama elektroniniu paštu meras@neringa.lt

Paraiškų priėmimo terminas: nuo š. m. lapkričio 8 d. iki gruodžio 5 d. įskaitytinai adresu: Taikos g. 2, LT-93121, Neringa

Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitais nei skelbime nurodytais adresais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Srities projekto paraiškos forma

Programos projekto paraiškos forma

Sričių ir programų prioritetai

Vertinimo kriterijų balų aprašas

 

Kilus klausimams dėl Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų kultūros ir meno projektų konkurso konsultuoja:

Edita Radzevičienė, Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja, tel. 8 (469) 52 622, el. p. edita.radzeviciene@neringa.lt

Diana Liutkutė, Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė, tel. 8 (469) 52 622, el. p. diana.liutkute@neringa.lt.

 

 ____________________________________________________________________________________________________________

Skelbiami sričių ir programų projektų finansavimo iš Neringos savivaldybės biudžeto lėšų 2019 metais rezultatai

Paskirtas finansavimas kultūros bei meno sričių (scenos menų, istorinės atminties, paveldo ir etninės kultūros, vizualiųjų menų, kultūros ir kūrybinių industrijų) ir programų projektams iš dalies finansuoti.  

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 18 d įsakymas Nr. V13-87 "Dėl dalinio finansavimo iš Neringos savivaldybės biudžeto lėšų kultūros ir meno sričių ir programų projektams skyrimo"

2019 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V13-56 "Dėl dalinio finansavimo iš neringos savivaldybės biudžeto lėšų kultūros ir meno srities projektui skyrimo"

 

Eil.

Nr.

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Balai

Skirta suma, Eur

Sritis „Scenos menai ir muzika (teatras, lėlių teatras, opera, muzikinis teatras, šokis, cirkas)“

1.

Neringos miesto istoriniam paveldui skirtos ekskursijos – šokio spektaklio „Užpustyti“ pastatymas ir sklaida

Šeiko šokio teatras

76

4400,00

2.

Penkioliktas tarptautinis muzikos ir ekologijos festivalis „Nepaklusniųjų žemė“

VšĮ „Impetus musicus“

 

76

4600,00

3.

Supporting and Promoting Arts in Rural Settlements in Europe (SPARSE) arba „Menų parama ir sklaida Europos regioninėse vietose“

Menininkų grupė „Žuvies akis“

 

74

3700,00

4.

Scenos iš šokio spektaklio „Eglė –žalčių karalienė“

Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras

73

3900,00

5.

Nidos muzikos laboratorija

 

VšĮ „Zuikio daržo bendruomenė“

73

3800,00

6.

Šeiko šokio teatro spektaklių sklaida Neringos mieste. „Šokio spektakliai Neringoje“

Šeiko šokio teatras

71

 

7.

Bardų muzikos vakarai „Pasigavę vėją“

„Bardai LT“

61

 

8.

„Folkšokas 2019“

VšĮ „Yra šalis“

52

 

9.

Festivalių grupė

Nida Stories

50

 

10.

Šokio konkursas-festivalis „Sveika, vasara 2019“

VšĮ „Kūrybos kišenė“

49

 

11.

Gražiausios poetų dainos Nidoje

VšĮ „Yra šalis“

44

 

Sritis „Vizualieji menai (dailė, fotografija, tarpdisciplininis menas) ir dizainas“ ir „Istorinė atmintis, paveldas, etninė kultūra“

12.

Tradicinis tarptautinis skulptorių simpoziumas, nendrinių skulptūrų ant vandens ekspozicija ir Rudens lygiadienio šventė

Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija

84

2100,00

13.

Daivos Molytės-Lukauskienės knygos-albumo „Kaip kiras gintarus rinko“ leidyba

Viliaus Gužausko firma „Homo liber“

76

2800,00

14.

„Uždaros teritorijos“ 2019

VšĮ Lietuvos spaudos fotografų klubas

72

2800,00

15.

Tarptautinis Juodkrantės smėlio skulptūrų simpoziumas „Kuršininkų sakmės“

Juodkrantės bendruomenė

69

2400,00

16.

Knyga „Neringa – gintarinė Dievo ašara“ I tomas (Gamta)

UAB „Margi raštai“

64

 

17.

Knyga „Neringa – gintarinė Dievo ašara“ II tomas (Istorija, kultūra)

UAB „Margi raštai“

64

 

18.

Fotografijos parodų ir edukacinių užsiėmimų ciklas „(Ne)būtos istorijos“

Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius

59

 

19.

Kūrybinio rašymo kursai: nuo esė iki memuarų

VšĮ Eduardo Jonušo namai

56

 

Sritis „Kultūros ir kūrybinių industrijų plėtra, kino meno sklaida“, „Menininkų rezidencijos“, „Bendruomeniškumą skatinantys projektai“

20.

„Kino buso“ kino edukacijos dirbtuvės Neringoje

VšĮ Kultūrinių projektų centras

90

1000,00

21.

Nidos meno kolonijos rezidencijos: kūriniai Neringos viešojoje erdvėje

Vilniaus dailės akademija

81

4700,00

22.

„Žodis apie Neringą“

Klaipėdos apskrities viešoji I.Simonaitytės biblioteka

66

700,00

23.

Kūrybinė platforma „Wave Camp. Menų zona“

Lietuvos fotomenininkų sąjungos Klaipėdos skyrius

55

 

24.

Menininkų rezidencijos „Meno namas“ veiklos organizavimas

VšĮ „Nidos menas“

41

 

25.

Žuvienės virimo čempionatas Šilutėje

Juodkrantės bendruomenė

49

 

26.

„Mano Neringa“

VšĮ „Žemaičių radijas“

23

 

Sritis „Ne turistinio sezono metu organizuojamos kultūros bei meno iniciatyvos“

27.

Tarptautinis meno pleneras „Neringa – Baltijos perlas“

Klaipėdos m. baltarusių bendrija „Krynica“

85

3000,00

28.

„Klaipėdos šviesų festivalis Raganų kalne“

VšĮ „Klaipėdos šventės“

81

8000,00

29.

Akcija „Paversk Juodkrantę krokų jūra!”

Juodkrantės bendruomenė

79

2000,00

Programa  „Tęstinių masinių renginių rėmimas“

30.

Festivalio „Sveika, Neringa!“ organizavimas

VšĮ „Pilietinė medija“

89

35000,00

31.

Festivalis „Nida“ Šūkis – Benai, plaukiam į Nidą!

VšĮ „Improvizatoriai“

88

35000,00

Programa „Neringoje rengiami tęstiniai meno renginiai“

32.

Tarptautinis fotografų seminaras „NIDA“

Lietuvos fotomenininkų sąjunga

78

4200,00

33.

Vasaros Media Studija

 

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

77

6700,00

34.

VII Tarptautinis jaunųjų vokalistų festivalis-konkursas „Baltic Voice 2019“

Visuomeninė organizacija „Lietučiukės“

61

3000,00

35.

Festivalis „Nida Jazz Maratonas“

VšĮ „Džiazo namai“

60

4700,00

36.

„Smėlio žmonės“

VšĮ „Ramūno ateljė“

46

 

37.

XXI-XXIII Tarptautinis menų festivalis Kuršių nerija

Asociacija „Muzikos idėjos“

41

 

Iš viso:

138500,00

 

Sutarties forma (sričių projektų)

Ataskaitos forma (sričių projektų)

Sutarties forma (programų projektų)

Ataskaitos forma (programų projektų)

Logotipas viešinimui

Kultūros ir meno projektų finansavimo Tvarkos aprašas

 

Kilus klausimams dėl Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis iš dalies finansuojamų kultūros ir meno projektų konkurso konsultuoja:

Edita Radzevičienė, Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja, tel. 8 (469) 52 622, el. p. edita.radzeviciene@neringa.lt

Diana Liutkutė, Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė, tel. 8 (469) 52 622, el. p. diana.liutkute@neringa.lt.

*******************************************************

Projektai finansuoti iš Kultūros tarybos lėšų (2019 m.)

 Nidos kultūros ir turizmo informacijos centras „Agila“. XXI tarptautinis folkloro festivalis Neringoje ,,Tek saulužė ant maračių"15 600,00 Eur

Juodkrantės bendruomenė. Tarptautinis Juodkrantės smėlio skulptūrų simpoziumas „Kuršininkų sakmės“ 3700,00 Eur

Liudviko Rėzos kultūros centras. „Kails!“: Prūsų (Mažosios) Lietuvos kultūra ir istorija 4 260,00 Eur

Neringos muziejai. Kūrybos ir gamtos erdvėse: Nidos dailininkų koloniją atkuriant 15 900,00 Eur

VšĮ Šeiko šokio teatras. Neringos miesto istoriniam paveldui skirtos ekskursijos –šokio spektaklio ,,Užpustyti" pastatymas ir sklaida 19 600,00 Eur

Liudviko Rėzos kultūros centras. XII-oji regioninė folkloro šventė ,,Pūsk, vėjuži!“ 5000,00 Eur

Neringos muziejai. Inovatyvi ir tvari edukacinė-ekspozicinė erdvė Nidos žvejo etnografinėje sodyboje 17 400,00 Eur

Neringos muziejai. XXI-oji gyvosios archeologijos šventė ,,Senųjų amatų dienos Neringoje“ 8000,00 Eur

VšĮ Thomo Manno kultūros centras (programa ,,Strateginis kultūros organizacijų finansavimas") 70 000,00 Eur.

Daugiau informacijos čia

 ***********************************************************************************************************************************

2018 metai

Skelbiami finansavimo iš Neringos savivaldybės biudžeto lėšų rezultatai:

Kultūros, meno bei edukacinės veiklos projektai

Grožinės literatūros ir kitų Neringos savivaldybės kultūrai reikšmingų leidinių leidybos projektai

 

2018 metų kultūros, meno bei edukacinės veiklos projektams iš dalies Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis finansuoti formos

Paraiškos forma

Sutarties forma

Ataskaitos forma

Ataskaitos forma Nr. 2

Logotipas viešinimui

2018 metų Grožinės literatūros bei kitų Neringos savivaldybės kultūrai reikšmingų leidinių leidybos projektų iš dalies Neringos savivaldybės biudžeto lėšomis formos

Paraiškos forma

Sutarties forma

Ataskaitos forma

Ataskaitos forma Nr. 2

Logotipas viešinimuiPaskutinis atnaujinimas: 2020-05-21 11:47:06
 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.