mobile menu toggle Pradžia

Asmenų aptarnavimo kokybės vertinimo anketa

1. Kokiu būdu kreipėtės į Neringos savivaldybės administraciją?

tiesiogiai (apsilankiau savivaldybės administracijoje)

0
37.35%
telefonu

0
22.89%
elektroniniu paštu

0
30.12%
paštu ar registruotu paštu

0
3.61%
elektroninių ryšių priemonėmis (per Elektroninius valdžios vartus, per E. pristatymo sistemą, per specializuotą paslaugų informacinę sistemą)

0
6.02%
Iš viso: 83

2. Kokiu tikslu kreipėtės į Neringos savivaldybės administraciją?

pateikti prašymą dėl paslaugos suteikimo

0
44%
pateikti prašymą, skundą, paklausimą

0
17.33%
gauti informaciją, konsultaciją

0
34.67%
kita

0
4%
Iš viso: 75

3. Ar jus tenkino kreipimosi raštu rezultatas (suteiktos paslaugos kokybė, gautas atsakymas į prašymą, skundą ar paklausimą)?

taip

0
51.92%
iš dalies

0
13.46%
ne

0
23.08%
raštu nesikreipiau

0
11.54%
Iš viso: 52

Jei kreipimosi raštu rezultatas jūsų netenkino, parašykite kodėl?

Iš viso: 11

4. Ar atsakymas raštu į pateiktą prašymą, skundą ar paklausimą jums buvo suteiktas per teisės aktų nustatytą terminą (20 darbo dienų)?

taip

0
30.77%
atsakymą gavau anksčiau, nei nustatytas terminas

0
25%
atsakymą gavau per ilgesnį laiką, nei nustatytas terminas

0
7.69%
atsakymo negavau

0
15.38%
raštu nesikreipiau

0
21.15%
Iš viso: 52

5. Ar jus tenkino kreipimosi žodžiu ar telefonu rezultatas (gauta informacija ar konsultacija)?

taip

0
63.46%
iš dalies

0
17.31%
ne

0
11.54%
žodžiu ar telefonu nesikreipiau

0
7.69%
Iš viso: 52

Jei kreipimosi žodžiu ar telefonu rezultatas jūsų netenkino, parašykite kodėl?

Iš viso: 5

6. Kaip vertinate aptarnavimo Neringos savivaldybės administracijoje kokybę?

puikiai

0
44.23%
gerai

0
21.15%
patenkinamai

0
17.31%
blogai

0
15.38%
neturiu nuomonės

0
1.92%
Iš viso: 52

Jei aptarnavimo kokybę vertinate blogai, parašykite kodėl?

Iš viso: 7

7. Ar Jums patogus asmenų aptarnavimo laikas Neringos savivaldybės administracijoje?

taip

0
92.31%
ne

0
7.69%
Iš viso: 52

Jei aptarnavimo laikas jums nepatogus, parašykite kodėl?

Iš viso: 2

8. Ar jums pakanka informacijos apie asmenų aptarnavimą ir teikiamas paslaugas interneto svetainėje www.neringa.lt?

taip

0
53.85%
iš dalies

0
34.62%
ne

0
7.69%
nesidomiu

0
3.85%
Iš viso: 52

Jei informacijos apie asmenų aptarnavimą ir teikiamas paslaugas interneto svetainėje jums nepakanka, parašykite ko pasigedote

Iš viso: 5

9. Koks jūsų amžius:

iki 18 m.

0
0%
18-29 m.

0
7.69%
30-40 m.

0
26.92%
41-50 m.

0
34.62%
51-63 m.

0
21.15%
daugiau nei 63 m.

0
9.62%
Iš viso: 52

10. Jūsų pageidavimai, pastabos ir pasiūlymai kaip gerinti asmenų aptarnavimą Neringos savivaldybės administracijoje

Iš viso: 13