mobile menu toggle Pradžia

Gyventojų aptarnavimas savivaldybėje

Neringos savivaldybės administracijoje asmenys aptarnaujami, prašymai ir skundai priimami

Adresas  Taikos g. 2, 93123 Neringa
Telefonas  +370 469 52665
El. paštas administracija@neringa.lt

Vieno langelio principu bendro pobūdžio klausimais asmenys aptarnaujami darbo dienomis:
Pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.
(švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda)
Iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymai ar skundai priimami (žodžiu ir raštu) darbo dienomis pietų pertraukos metu ir trečiadieniais nuo 17.00 val. iki 18.00 val.

Asmenys prašymus ir skundus gali pateikti paštu (Taikos g. 2, 93123 Neringa), per E. pristatymo sistemą, el. paštu (administracija@neringa.lt) ir kitomis elektroninių ryšių priemonėmis. Asmenys gali kreiptis asmeniškai arba per atstovą. Atstovo teisė atstovauti turi būti įrodoma rašytiniu sutikimu. 

Viename langelyje asmenys prašymus ar skundus gali pateikti ir gali būti aptarnaujami ir kita, ne valstybine, kalba – anglų.

Asmenys aptarnaujami vieno langelio principu darbo dienomis:
Civilinės metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo klausimais, tel. +370 469 52368, el. paštas cms@neringa.lt
Socialinės paramos klausimais tel. +370 469 52394, el. paštas audrone.tribulaite@neringa.lt
Pirminė teisinė pagalba teikiama, tel. +370 469 52570, el. paštas viktorija.budvytyte@neringa.lt
Pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 15.45 val.
(švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda)

Norėdami gauti konsultaciją ar paslaugą klausimais, priskirtais pagal kompetenciją struktūriniams padaliniams ir į struktūrinius padalinius neįeinantiems viešojo administravimo valstybės tarnautojams, asmenys gali kreiptis į valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, tiesiogiai ir pagal išankstinę registraciją (telefonai ir el. paštai nurodyti interneto svetainėje www.neringa.lt skyriuje „Struktūra ir kontaktai“) darbo dienomis:
Pirmadieniais–ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 17.00 val.
Penktadieniais nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 15.45 val.
(švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda)
_____________________________________________________________________________________
Teisės aktai
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“
Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. gegužės 18 d. įsakymas Nr. V13-262 "Dėl asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Neringos savivaldybės administracijoje"