mobile menu toggle Pradžia

Neringos savivaldybės meno stipendija: priimamos paraiškos

Neringos savivaldybės meno stipendija: priimamos paraiškos

Neringos savivaldybė kartu su Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonija  (NMK) 13-ąjį kartą kviečia Lietuvoje įsikūrusius ir (arba) Lietuvos pilietybę turinčius, bet ne Lietuvoje gyvenančius vizualiųjų ir taikomųjų menų, dizaino, architektūros, dailės istorijos, teorijos ir kritikos profesionalus bei kitų sričių menininkus ir kuratorius teikti paraiškas Neringos savivaldybės meno stipendijai.

Paraiškų teikimo terminas: 2024 m. kovo 31 d. 
NMK skatina dizainerius, architektus, menininkus, istorikus, naujųjų medžiagų tyrėjus, teikti projektus, apimančius susikertančias tarpsritines praktikas, turinčias potencialo naujai artikuliuoti visuomenės santykį su šiuo konkrečiu kultūriniu kraštovaizdžiu. Programa taip pat atvira kuratoriams bei dirbantiems su scenos menais, garsu, medžiagų tyrimais ar amatais bei kinu. Taip pat laukiami ir tarpsritiniai kitų sričių profesionalų projektai. 

NMK rezidencijų programa nėra atvira bakalauro ar magistro studentams.

Atrinktiems dalyviams suteikiama 1000 eurų stipendija ir vieno mėnesio trukmės rezidencija NMK 2024 m. lapkričio 1 – 30 d. Laimėjus kūrybiniam kolektyvui, stipendijos dydis nesikeičia. Paraiškos stipendijai gauti priimamos iki 2024 m. kovo 31 d. Laimėtoją renka Neringos savivaldybės ir NMK  deleguotų narių komisija.

Gyvenimo ir darbo sąlygos 
Vienu metu NMK gali priimti iki penkių rezidentų. Kiekvienam programos dalyviui suteikiama 65 kvadratinių metrų ploto gyvenamoji/darbo studija su kuklia virtuve, vonios kambariu, miegamuoju ir darbo vieta. Rezidentams taip pat suteikiama galimybė naudotis visomis bendromis erdvėmis: skaitykla ir dirbtuvėmis, kuriose jie turės prieigą prie audimo staklių, lazerinio pjaustymo staklių, medžio ir metalo apdirbimo įrankių, skaitmeninės fotografijos, vaizdo ir garso įrangos, šilkografijos instrumentų ir rankinės spaudos įrangos. Be to, dalyviai galės naudoti natūraliai išdžiovintas, iš Neringos miškų medienos pagamintas lentas, supjaustytas per pastaruosius tris miško kirtimo sezonus ir šiuo metu saugomas NMK.

Vaikai / Partneriai / Svečiai / Gyvūnai
Visi kviečiami apsistoti NMK rezidencijos laikotarpiu. Svečiams ir partneriams taikomas 8 eurų per parą mokestis, o už šunis taikomas 16 eurų per parą mokestis.

Paraiškoje turi būti pateikta:
(1) Užpildyta paraiškos forma;
(2) Portfolio, darbų arba tekstų pavyzdžiai (atrinkti 3–5 aktualūs projektai); 
(3) Atnaujintas CV (ne daugiau nei 2 A4 formato lapai);
(4) Visus dokumentus pateikite PDF formatu viename faile (maks. dydis 5 MB), laikydamiesi nurodyto eiliškumo ir pavadinimo schemos: „Vardas Pavardė_Neringa24.“

Atrankos eiga ir kriterijai
Paraiškas vertina VDA Nidos meno kolonijos komanda. Atrinktos penkios geriausios paraiškos pateikiamos Neringos savivaldybės vertintojų komandai. Vertinimas atliekamas remiantis pareiškėjų pateikta medžiaga pagal toliau nurodytus kriterijus: 

  1. Profesionali meninė praktika, atitinkama patirtis pristatant ir aptariant kūrinius viešai;
  2. Būtinybė darbą atlikti Nidoje, įsigilinant į NMK veiklą tiek kaip institucijos, tiek kaip organizacijos;
  3. Nidoje praleisto laiko įtaka bendrai praktikai;
  4. Projektas turi būti įgyvendintas mėnesio trukmės rezidencijos NMK metu, o rezultatai pristatyti rezidencijos pabaigoje.

Atrinkti kandidatai bus informuoti iki gegužės 15 d.

Stipendija skiriama iš Neringos savivaldybės biudžeto lėšų.