mobile menu toggle Pradžia

Skelbiamas viešasis konkursas Nr. 1-24 į viešąsias prekybos ir paslaugų teikimo vietas

 Skelbiamas viešasis konkursas Nr. 1-24 į viešąsias prekybos ir paslaugų teikimo vietas

Konkurso pavadinimas: „Viešųjų vietų konkursas Nr. 1-24“.
Konkursas skelbiamas į viešąsias vietas pagal sąrašą:
Nr. 1. Vietos prekiauti maisto prekėmis (išskyrus alkoholiniais gėrimais) nuo (iš) laikinųjų statinių, kioskų, prekybai pritaikytų automobilių, prekybai pritaikytų priekabų (1.3; 1.8);
Nr. 2. Vietos prekiauti vaisiais, daržovėmis, uogomis, gėlėmis nuo (iš) laikinų įrenginių (2.3; 2.4; 2.6–2.8; 2.11);
Nr. 3. Vietos prekiauti maisto prekėmis nuo (iš) prekybai pritaikytų dviračių (3.3; 3.5);
Nr. 4. Vietos prekiauti maisto prekėmis nuo (iš) laikinų įrenginių (4.1– 4.3);
Nr. 5. Poilsio ir sporto reikmenų ir įrangos nuomos vietos (5.7–5.9; 5.11);
Nr. 8. Apžvalgos žiūronų nuomos vietos (8.1);
Nr. 9. Vietos prekiauti tautodailės dirbiniais, suvenyrais ir kt. prekėmis (išskyrus gintaro dirbiniais) nuo (iš) laikinų statinių ar įrenginių (9.1– 9.3);
Nr. 10. Prekybos paveikslais ir piešimo paslaugų teikimo vietos (10.1);
Nr. 16. Vietos teikti gultų, baldakimų ir skėčių nuomos paslaugas (16.8; 16.10);
Nr. 17. Prekyba gintaro dirbiniais nuo (iš) laikinų statinių ar įrenginių (17.1–17.25);
Nr. 18. Nesudėtingieji paslaugų paskirties pastatai ir įrenginiai paplūdimio įrangos nuomos paslaugoms teikti, maitinimo paslaugoms teikti, renginių vieta (18.1).

Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas: nuo 2024 m. vasario 26 d. 9.00 val. iki 2024 m. kovo 6 d. 16.00 val.

Interneto svetainė, kurioje galima susipažinti su  viešųjų vietų sąrašu, koordinatėmis, pradiniu rinkliavos dydžiu, rinkliavos galiojimo terminu bei Konkurso organizavimo tvarka:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/460adc60776211ec993ff5ca6e8ba60c/asr (Neringos savivaldybės tarybos 2022-01-13 sprendimas Nr. T1-2 su vėlesniais pakeitimais).

Sumažinti pradiniai vietinės rinkliavos dydžiai 2024 m. vykdomiems viešųjų vietų konkursams (2023-02-13 įsakymas Nr. V13-52).

Viešųjų vietų schemos:
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7b5ccdf0776311ec993ff5ca6e8ba60c/asr

Paraiškų dalyvauti Konkurse pateikimo vieta: Neringos savivaldybės administracija, III aukštas, 41 kab. Konkurso komisijos narė, vykdanti registraciją: Neringos savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir turizmo skyriaus vyr. specialistė Medūnė Marija Šveikauskienė.
Konkursą vykdo Neringos savivaldybės administracija, Taikos g. 2, Neringa LT-93121.
Papildomą informaciją teikia Medūnė Marija Šveikauskienė, tel. 8469 52855, +370 698 17196,
el. p. medune.sveikauskiene@neringa.lt.
Komisijos posėdis vyks Neringos savivaldybės administracijos I aukšto salėje:
2024 m. kovo 15 d. 9.00 val. – „Viešųjų vietų konkursas Nr.1-24“.
Komisijos posėdyje gali dalyvauti Konkurso dalyviai arba jų įgalioti asmenys, pateikę Konkurso dalyvio registracijos pažymėjimą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įgaliojimą.
Banko sąskaita, į kurią turi būti sumokėtas dalyvio mokestis:
Gavėja – Neringos savivaldybės administracija, įmonės kodas 188754378
Bankas – AB Luminor Bank, banko kodas – 40100
Sąskaitos numeris – LT654010042301423152
Atkreipiame dėmesį:

1. Paraiškos dalyvauti konkurse priimamos tik darbo dienomis:
I–IV –  nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 17.00 val.
V –  nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 15.45 val.2. Asmenys, nespėję pateikti paraiškos iki kovos 6 d. 16.00 val., į konkursą nebus registruojami. 
3. Ketinantys dalyvauti Konkurse:

  • ant išorinio voko turi užrašyti tik konkurso pavadinimą, t. y. „Viešųjų vietų konkursas Nr.1-24“.
  • ant vidinio voko turi užrašyti konkrečios viešosios vietos pavadinimą bei numerį pagal sąrašą, pvz. „17.1 Aikštėje ties adresu Taikos g. 4B, Neringoje.“.