NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

Pradžia
Socialinis būstas

SAVIVALDYBĖ SIŪLO PASINAUDOTI BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJA 

Teisę į būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, įrašyti į Savivaldybėje sudarytus asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašus. Pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija gali asmenys ir šeimos, kurie nuomoja fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybei) priklausantį būstą, esantį Neringos savivaldybėje.   

Kompensacijos dydis apskaičiuojamas Vyriausybės nutarimu patvirtinta apskaičiavimo metodika pagal tam tikrą formulę. Vienam asmeniui Neringos savivaldybėje 2017 metais kompensuojami 62,72 eurai per mėnesį už 8 kv. m plotą. (Pvz. 3 asmenų šeima, kompensaciją gaus 188,16 eurus per mėnesį).

Asmenys ir šeimos, norintys pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija, Neringos savivaldybės administracijai turi pateikti:

1. prašymą įrašyti į asmenų ir šeimų, gaunančių minėtą kompensaciją, sąrašą;

2. su fiziniu ar juridiniu asmeniu sudarytą būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį, sudarytą ne trumpiau kaip vieniems metams pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ir įregistruotą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre;

3. būsto savininko rašytinį patvirtinimą, kad nėra įsiskolinimo už būsto nuomą ar išperkamąją būsto nuomą. 

Asmenys ir šeimos, gaunantys būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, neišbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašų.

SVARBU: Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija negali viršyti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio.

Asmenis (šeimas), pageidaujančius pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija,  prašome kreiptis į Neringos savivaldybės administraciją socialinės paramos skyrių (8 kab., Taikos g. 2, Neringa, tel. (8 469) 52 394).

                                           Neringos savivaldybės administracijos informacija


Neringos savivaldybės gyventojų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašai 2016-06-29

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V13-371 patvirtinti šie šeimų ir asmenų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašai:

1. Jaunų šeimų sąrašas - 9 šeimos.
2. Šeimų, auginančių tris ar daugiau vaikų (įvaikių) sąrašas  - 0 šeimų.
3. Likusių be tėvų globos asmenų (šeimų) sąrašas - 2 asmenys.
4. Neįgaliųjų ir asmenų sergančių lėtinių ligų sunkiomis formomis, sąrašas – 2 asmenys.
5. Bendras sąrašas - 18 asmenų (šeimų).
6. Socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į būsto sąlygų pagerinimą, sąrašas -  0 šeimų

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804) ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos 2010-05-14 raštu Nr. 2R-1417(2.14), šeimų ir asmenų, įrašytų į šiuos sąrašus, asmens duomenys viešai neskelbiami.

Su asmens duomenimis gali susipažinti tik pats duomenų subjektas ar kiti tokią teisę turintys asmenys, pateikę asmens dokumentą Neringos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus specialistei, Taikos g. 2, Neringa 8 kab.  tel.nr. 8-469 52 394

Asmenų ir šeimų, nuomojančių socialinį būstą ir įrašytų į sąrašus būstui išsinuomoti, dėmesiui

Lietuvos Respublikos Seimas 2014 m. spalio 9 d. priėmė Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą Nr. XII-1215  (toliau – Įstatymas). Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujam Įstatymui asmenys ir šeimos, nuomojantys savivaldybės socialinį būstą bei pageidaujantys išsinuomoti socialinį būstą asmenys ir šeimos, t. y. įrašyti į Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašą, kasmet privalo Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka iki einamųjų metų gegužės 1 dienos deklaruoti turtą (įskaitant gautas pajamas).

Asmenys ir šeimos, nedeklaravę turimo turto (įskaitant gautas pajamas) ar už kalendorinius metus jų deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) daugiau kaip 20 procentų viršys Vyriausybės nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, bus išbraukti iš Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašo, o su nuomojančiais socialinį būstą bus nutraukiamos socialinio būsto nuomos sutartys.

Taip pat informuojame, kad asmenys ir šeimos, įrašyti į savivaldybės Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą, bei eilės tvarka gavę Savivaldybės vykdomosios institucijos pasiūlymą pasinaudoti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacija turi teisę gauti būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją. Asmenys ir šeimos turi turėti raštišką savivaldybės teritorijoje esančio būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos sutartį, sudarytą pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieneriems metams ir užregistruotą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.

Nuomojančių socialinį būstą asmenų ir šeimų sąrašas

Socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto dalies, sąrašas (sąraše visi nurodyti būstai yra užimti)

Informacija asmenims, pageidaujantiems nuomotis socialinį būstą (16.7 kb )

Prašymas įrašyti į sąrašus asmenų (šeimų) turinčių teisę į socialinį būstą (39.5 kb )

Reikalingų dokumentų sąrašas (30.0 kb )

Informacija socialinio būsto nuomininkams (34.0 kb )

Neringos savivaldybės socialinio būsto nuoma 2014 metais (134.5 kb )

Neringos savivaldybės socialinio būsto nuoma 2015 metais (15.5 kb )

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti sąrašas (16.8 kb ) 

Dėl valstybės remiamų kreditų būstui įsigyti

Nutarimas dėl valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kredių teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreiditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo ir bankų ar kitų kredito įstaigų atrankos valstybės iš dalies kompensuojamiems būsto kreditams ir teikti tvarkos aprašo patvirtinimo

Įsakymas del prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas

Gyventojų turto ir pajamų deklaravimo įstatymas

Neringos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas (28.5 kb )

Neringos savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mekesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarka (26.1 kb )

Neringos savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, nuomojančių socialinį būstą ar gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensaciją, sarašų tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašas (27.1 kb )

Gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 1,2,3 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos raštas (146.3 kb )

Neringos  savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašas

Parduodamų Neringos savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašas

Asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija, sąrašas (163.6 kb )Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-15 10:54:31
 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.