NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

Pradžia
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas

 

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas

 

 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Aprašymo turinys

1.

Administracinės paslaugos kodas

VSPS-24

2.

Administracinės paslaugos versija

4 versija

3.

Administracinės paslaugos

pavadinimas

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas

4.

Administracinės paslaugos

apibūdinimas

 

 

Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais gali būti patikslinta, kai:

1. Pakeičiamas licenciją turinčio juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma ar buveinė.

2. Juridinis asmuo reorganizuojamas ir dėl to keičiasi licencijoje nurodyti duomenys.

3. Numatomos papildomos ar keičiamos tabako gaminių prekybos vietos arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai, kuriuose laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, arba automobilinių parduotuvių aptarnaujamų miestelių ir kaimų pavadinimai (šiuo atveju turi būti patikslinta licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais).

5.

Teisės aktai, reglamentuojantys paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimas Nr. 383 „Dėl mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir tabako gaminių pardavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės).

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“.

6.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmensfilialas, norintis patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą ar tiesiogiai Neringos savivaldybės administracijai (toliau – Administracija) pateikia:

1. Paraišką, kurioje nurodoma: juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir elektroninio pašto adresas (jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas jį turi); turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data; priežastis, dėl kurios prašoma patikslinti licenciją; duomenys, kurie, vadovaujantis Taisyklių 6.3 ir 6.4 papunkčiuose nustatytais reikalavimais, turi būti nurodyti licencijoje arba atitinkamai iš jos išbraukti; kokiu būdu (tiesiogiai licencijas išduodančioje institucijoje ar registruotu laišku) juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas norėtų gauti licenciją.

2. Licencijos originalą, jeigu juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui buvo išduota popierinės formos licencija (pateikiama licencijas išduodančiai institucijai priėmus sprendimą patikslinti licenciją).

Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis patikslinti savo turimą licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, licencijas išduodančiai institucijai per atstumą, elektroninėmis priemonėmis per kontaktinį centrą arba tiesiogiai pateikia:

1. Paraišką patikslinti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, kurioje nurodoma: juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir elektroninio pašto adresas (jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas jį turi); turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data; priežastis, dėl kurios prašoma patikslinti licenciją; duomenys, kurie, vadovaujantis Taisyklių 7.3–7.6 papunkčiuose nustatytais reikalavimais, turi būti nurodyti licencijoje arba atitinkamai iš jos išbraukti; kokiu būdu (tiesiogiai licencijas išduodančioje institucijoje ar registruotu laišku) juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas norėtų gauti licenciją.

2. Licencijos originalą, jeigu juridiniam asmeniui ar užsienio juridinio asmens filialui buvo išduota popierinės formos licencija (pateikiama licencijas išduodančiai institucijai priėmus sprendimą patikslinti licenciją).

3. Mokėjimo dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava.

7.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija

(prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

8.

Administracinės paslaugos teikėjas

Verslo ir strateginės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Medūnė Marija Šveikauskienė, tel.:+370 469 52855, medune.sveikauskiene@neringa.lt

9.

Administracinės paslaugos vadovas

Neringos savivaldybės Verslo ir strateginės plėtros skyriaus vedėja Vilma Kavaliova, tel.: +370 469 51259, vilma.kavaliova@neringa.lt

10.

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

5 darbo dienos nuo pranešimo gavimo Administracijoje dienos

11.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina( jei paslauga teikiama atlygintinai)

 

Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą – 112 Eur.

Rinkliavos gavėjas – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (įmonės kodas 188659752),

a. s. Nr. LT247300010112394300, 

įmokos kodas 52423.

12.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Prašymas

 

13.

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

 

Vienpusės sąveikos lygis

 

14.

Administracinės paslaugos teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

Aprašymas įtrauktas į Neringos savivaldybės institucijų ir administracijos dokumentacijos planą. Bylos indeksas 2.56., registras APA.

 

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-07-23 14:28:39
 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.