NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

Pradžia
Naujienos

 

DĖMESIO!!!  Nuo 2019 kovo 19 d. iki balandžio 9 d.  Kviečiame teikti paraiškas jaunimo iniciatyvų projektų finansavimui gauti!

 

                       Nuo š. m. kovo 19 d. iki balandžio 9 d. (imtinai) jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas bei neformalias jaunimo grupes kviečiame teikti paraiškas jaunimo iniciatyvų projektų finansavimu gauti. Paraiškos priimamos Neringos svivadybės administracijos kultūros skyriuje (9 kab.), adresu  Taikos g. 2, I a. Naujai patikslintą  Neringos savivaldybės jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo tvarkos aprašą galite rasti ČIA PATIKSLINIMAS, PARAIŠKOS FORMA, SUTARTIES FORMA. Iškilus klausimams dėl paraiškų pildymo visą paraiškų priemėmimo laikotarpį prašome kreiptis  tel. 8 (469) 51258, el. paštu arvydas.razma@neringa.lt
*****


 


                                                                        Neringos jaunimo apdovanojimai 2018 grįžta!


Šių metų lapkričio 22 d. pačius geriausius jau penktus metus iš eilės susiburti pakvies organizuojami Neringos jaunimo apdovanojimai 2018. Įvardink tris verčiausius kandidatus (aprašykite, kodėl būtent jie), kurie labiausiai tavo nuomone yra verti nominacijos.
Pakviesk draugus, tėvus, kaimynus dalyvauti balsavime, įvardijant nominantus šioje apklausoje  - kuri vyksta iki lapkričio 19 d., o lapkričio 22 d. 18:00 val. Jus kviečiame į Kultūros centrą „AGILA“  ateiti, balsuoti ir išrinkti verčiausią iš trijų kandidatų pateiktoje nominacijoje. Nugalėtojus pakviesime į sceną ir apdovanosime. Džiugią nuotaiką, geras emocijas ir Lietuvos balso nugalėtojos Monikos Marijos koncertą garantuojame.
(*kandidatai į nominacijas 14 – 30 metų neringiškiai, išskyrus „Jaunatviškiausią mokytoją“, kuris gali būti vyresnis
          iki susitikimo lapkričio 22 dieną 18:00 val. !
Renginio organizatoriai: Neringos savivaldybės jaunimo reikalų taryba, jaunimo reikalų koordinatorius Arvydas Razma**********

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2018 metų paraiškų priėmimo pradžia nuo 2018 m. spalio 29 d. iki  lapkričio 29 d. (imtinai)

Paraiškos teikiamos pagal pateiktą formą, ją rasite čia>>>   Nevyriausybinių organizacijųir bendruomeninės veiklos stiprinimo  „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Neringos savivaldybėje tvarkos aprašą rasite čia>>> . Platesnę informaciją susijusią su paraiškos pildymu suteiks Vaiko teisių apsaugos ir jaunimo reikalų skyriaus vyriausiasis specialistas Arvydas Razma, Tel. +37046951258, el. paštas arvydas.razma@neringa.lt.


TINKAMOS FINANSUOTI VEIKLOS IR FINANSAVIMO PRIORITETAI

1. Tinkamomis finansuoti laikomos veiklos, tenkinančios socialinius gyvenamųjų vietovių bendruomenių narių (gyventojų) poreikius:

1.1. socialinė veikla, skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms (labdaros ir paramos akcijų organizavimas, sukakusių senatvės pensijos amžių, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo
2 straipsnio 1 dalyje, vienišų asmenų, kuriems reikalinga pagalba, lankymas, pagalbos nuo priklausomybių ar kitų socialinių problemų kenčiantiems asmenims bei jų artimiesiems grupių organizavimas, renginių ir kitų priemonių, skatinančių socialinę atskirtį patiriančių asmenų ir grupių įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą, organizavimas);

2.1. vaikų ir jaunų žmonių (14–29 metų) laisvalaikio užimtumas (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą);

2.2. kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos);

2.3. sporto ir sveikatinimo veikla (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas);

2.4. bendruomenės sutelktumą ir gyvenimo kokybę gerinanti veikla (pilietinių iniciatyvų (bendruomenės forumų), skatinančių vietos gyventojus kelti ir spręsti vietos bendruomenei svarbius klausimus, bendruomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, organizavimas ir savanoriškos veiklos organizavimas);

2.5. bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams) (ne daugiau kaip 20 proc. ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti nuo projektui įgyvendinti skirtų lėšų).

3. Vertinant projektus, papildomi balai skiriami, jeigu:

3.1. projektą pateikė bendruomeninė organizacija;

3.2. bendruomeninė organizacija yra sudariusi partnerystės sutartį su bent vienu partneriu, t. y. kita nevyriausybine organizacija ar religine bendruomene, bendrija;

3.3. į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukti savanoriai;

3.4. projektu siekiama padėti įvairią socialinę atskirtį patiriantiems asmenims;

3.5. į projekto veiklų įgyvendinimą įtraukiami jauni žmonės (14–29 m.). 

 

 

Studentai, pretenduojantys gauti stipendiją, nuo š. m. spalio 9 d.  iki   spalio 30 d. (imtinai) turi:

1. užpildyti nustatytos formos paraišką;

2. pateikti pažymą apie įstojimą į aukštąją universitetinę mokyklą (nuolatinės studijų formos pirmosios pakopos (bakalauro) studijų;

3. pateikti Neringos savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklos vidurinio ugdymo programą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

4. pateikti dokumentus apie pažangumą, patvirtintus aukštosios mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens. Dokumentuose pažymių vidurkis turi būti ne žemesnis nei 8,00 balai.

5. pirmojo kurso studentams, nelaikiusiems pirmos sesijos, vidurkis skaičiuojamas pagal bendrojo lavinimo mokyklos brandos atestato balus.

 

Konkurse gali dalyvauti fiziniai asmenys, deklaravę gyvenamą vietą Neringoje. Paraiškas teikti Neringos savivaldybės administracijos Jaunimo reikalų koordinatoriui, adresu Taikos g. 2, Neringa,  (9 kab.). Neringos savivaldybės studijų rėmimo paraišką rasite čia>>> , studijų rėmimo nuostatai čia>>>  Daugiau informacijos tel. +370 469 51258, el.p. arvydas.razma@neringa.lt
2018-03-01  Kviečiame teikti paraiškas jaunimo iniciatyvų projektų finansavimui gauti!

                       Nuo š. m. kovo 1 d. iki kovo 30 d. (imtinai) jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas bei neformalias jaunimo grupes kviečiame teikti paraiškas jaunimo iniciatyvų projektų finansavimu gauti. Paraiškos priimamos Neringos svivadybės administracijos kultūros skyriuje (9 kab.), adresu  Taikos g. 2, I a. Naujai patikslintą  Neringos savivaldybės jaunimo iniciatyvų projektų finansavimo tvarkos aprašą galite rasti ČIA PATIKSLINIMAS, PARAIŠKOS FORMA, SUTARTIES FORMA. Iškilus klausimams dėl paraiškų pildymo visą paraiškų priemėmimo laikotarpį prašome kreiptis  tel. 8 (469) 51258, el. paštu zydrune.chlebaviciute@neringa.lt

2017-11-02   Š. m. spalio 25-29 dienomis Neringos jaunimas lankėsi Čekijoje, Austrijoje ir Vengrijoje

2017-06-08   Paskelbtas kvietimas Regiono EEE  ir Norvegijos finansinių mechanizmų Jaunimo užimtumo fondo paramai gauti

2017-03-07    Kviečiame teikti paraiškas jaunimo iniciatyvų konkursui !

                       Nuo š. m.  kovo 7 d. iki balandžio 7 d. (imtinai) jaunimo ir su jaunimu dirbančias organizacijas bei neformalias jaunimo grupes kviečiame teikti paraiškas dalyvauti jaunimo iniciatyvų projektų rėmimo konkurse. Paraiškos paramai gauti priimamos Neringos savivaldybės administracijos kultūros skyriuje (9 kab. ), adresu Taikos g. 2, I a. Iškilus klausimams dėl paraiškų pildymo, visą paraiškų priėmimo laikotarpį prašome kreiptis tel. 8 (469) 51 258, el. paštu zydrune.chlebaviciute@neringa. lt

                          Neringos savivaldybės jaunimo iniciatyvų  projektų finansavimo tvarkos aprašas           Paraiškos forrma

 

NAUJIENŲ ARCHYVASPaskutinis atnaujinimas: 2019-03-19 16:20:27
 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.