NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

 
 
Pradžia
INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI NIDOS PAGRINDINIO PAJŪRIO APTARNAVIMO CENTRO TERITORIJOS BEI JOS ARTIMOS APLINKOS DETALŲJĮ PLANĄ

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-09-16 įsakymas Nr. V13-543 „Dėl Nidos pagrindinio pajūrio aptarnavimo centro teritorijos bei jos artimos aplinkos detaliojo teritorijų planavimo proceso pradžios“. Teritorijų planavimo sąlygos, patvirtintos Neringos savivaldybės administracijos architektūros skyriaus vedėjo 2014-10-16 Nr. AS1-4; Planavimo darbų programa, patvirtinta Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-12-19 įsakymu Nr. V13-704.

Įsakymas ir planavimo darbų programa (39.8 kb)

Planavimo organizatorius - Neringos savivaldybės administracijos direktorius, Taikos g. 2, LT-93121 Neringa, tel.(8 469)-52248, faks. (8 469)-52572. el. paštas: meras@neringa.lt .

Plano rengėjas – UAB ,,Urbanistika’’, A. Goštauto g. 8, LT-01108 Vilnius, faksas (8 5)-212-44-59.

El. paštas: info@urbanistika.lt.

Projekto vadovas – Augis Gučas, informaciją teikia architektas Mindaugas Grabauskas, tel. (8 5)-231-2455;

El. paštas: mindaugas@urbanistika.lt

Planuojama teritorija: Nidos pagrindinio pajūrio aptarnavimo centro teritorijos bei jos artima aplinka; planuojamos teritorijos plotas ~ 8 ha.

Planavimo tikslai:

-   detalizuojant Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrąjį planą, suplanuoti teritoriją, suformuojant optimalią urbanistinę struktūrą pajūrio turistų aptarnavimui;

-    keisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš miško paskirties į kitos paskirties teritorijos, formuojant komercinio, visuomeninio, rekreacinio naudojimo būdo žemės sklypus, nustatant sklypų užstatymo reglamentus bei inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros vystymo galimybes.

Planavimo uždaviniai:

-      detalizuoti Neringos savivaldybės teritorijos ir jos dalių bendrajame plane nustatytus teritorijos naudojimo privalomuosius reglamentus;

-        formuoti teritorijos funkcionavimui būtinus kitos paskirties žemės sklypus (žemės sklypus naujai statybai ir inžinerinei bei susisiekimo infrastruktūrai);

-        suformuoti optimalią urbanistinę struktūrą, numatant priemones rekreacinės aplinkos vertingųjų savybių išsaugojimui;

-        nustatyti sklypų užstatymo reglamentus;

-        nustatyti susisiekimo komunikacijų, skirstomųjų tinklų išdėstymo priemones;

-        nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

-        numatyti poilsio, sporto aikštelių ir kt. rekreacinės infrastruktūros išdėstymą.

Rengimo terminai – 2015-02-20 – 2015 m. IV ketvirtis.

Detaliojo plano rengimo etapai: parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) reikalingumas: bus įvertintas pateikus atranką dėl SPAV. Apie priimtą SPAV atrankos išvadą bus paskelbta atskiru pranešimu.

Koncepcijos rengimas: koncepcijos nustatymo stadijoje numatyti teritorijos naudojimo ir apsaugos svarbiausias kryptis ir tvarkymo prioritetus, paruošti kelis koncepcijos variantus.

Informacijos apie detalųjį planą teikimo tvarka:

Informaciją apie detalųjį planą teikia Neringos savivaldybės administracijos Architektūros skyrius, Taikos g. 2, Neringa, tel.(8 469)-52746.

Pasiūlymų pateikimo tvarka:

pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti planavimo organizatoriui raštu (šiame skelbime nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo priežiūros informacinėje sistemoje visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu. Teikiant pasiūlymą būtina nurodyti vardą, pavardę, adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Apskundimo tvarka: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pateiktus pasiūlymus neatsižvelgta parengtame teritorijų planavimo dokumente, gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Planuojamoje teritorijoje esančios žemės ir kito nekilnojamojo turto savininkai, jei jų gyvenamoji vieta neatitinka nurodytosios šio turto registravimo dokumentuose, savo adresą gali pranešti tuo pačiu būdu, kaip kad teikiami planavimo pasiūlymai.

Apie parengto teritorijų planavimo dokumento sprendinius, susipažinimo su juo, viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.Paskutinis atnaujinimas: 2015-05-05 16:25:46
 

Meras   
Mero darbotvarkė
 
        
 
            DARIUS JASAITIS
 


 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.