NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

 
 
Pradžia
Naujienos
Priimamos paraiškos tęstinių masinių bei meno renginių rėmimui

Neringos savivaldybė kviečia teikti paraiškas programų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų konkursui 2019 metais.

2019 M. KONKURSUI PRIIMAMI ŠIŲ PROGRAMŲ PROJEKTAI:
1. Programa „Tęstinių masinių renginių rėmimas“
2. Programa  „Neringoje rengiami tęstiniai meno renginiai“

Programos projektas – trejų metų kryptingos veiklos priemonių visuma, kurios tikslas -  teikti sistemingas paslaugas arba sukurti  kultūros produktą, skirtą visuomenės kultūriniams, meniniams ir švietėjiškiems poreikiams tenkinti.
Paraiškas konkursams teikti gali:
 Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos ne pelno siekiančios organizacijos: asociacijos, viešosios įstaigos, valstybės biudžetinės įstaigos, veikiančios kultūros srityje ir teikiančios kultūrines paslaugas, išskyrus Savivaldybės biudžetines įstaigas (Savivaldybės biudžetinės įstaigos gali būti projekto partneriais).

Pateikiama:
1. Paraiška
(įskaitant projekto sąmatą, kuri yra paraiškos priedas ir sudėtinė dalis) (1 egz. originalas + 1 egz. elektroninė kopija PDF formatu);
2. Prie paraiškos pridedama:

1. laisvos formos projekto vadovo gyvenimo aprašymas;
2. finansavimo sąlygose nurodyti priedai;
3. pažymos iš Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Socialinio draudimo fondo valdybos, kad pareiškėjas neturi mokestinių įsipareigojimų;
4. kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką (pvz., teikiant vizualaus pobūdžio (pvz., paroda, ekspozicija, iliustruotas leidinys ir pan.) projektą, pateikti vizualinę dalį atskleidžiančią papildomą medžiagą).

Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti nurodyta: „Paraiška“, srities, pagal kurią teikiamas projektas, pavadinimas ir pareiškėjo pavadinimas ir adresas.
Paraiškos iki kvietime nurodyto termino pabaigos turi būti pateiktos Savivaldybės administracijai, naudojantis pašto pasiuntinių teikiamomis paslaugomis (paraiška laikoma pateikta laiku, jei ant voko nurodyta pašto antspaudo data ar paraiškos įteikimo pasiuntiniui data yra ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų pateikimo diena).
Elektroninė paraiškos kopija siunčiama elektroniniu paštu meras@neringa.lt. Paraiškų priėmimo terminas: nuo lapkričio 5 d. iki gruodžio 3 d. įskaitytinai adresu: Taikos g. 2, LT-93121, Neringa.
Kitais būdais pristatytos ir (arba) kitais nei skelbime nurodytais adresais pateiktos arba po kvietime nustatyto termino pabaigos pateiktos paraiškos nepriimamos ir nevertinamos.

Daugiau informacijos rasite čiaAtgal Spausdinimo versija
 

Meras   
Mero darbotvarkė
 
        
 
            DARIUS JASAITIS
 


 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.