NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

Pradžia
Konkursai

Neringos savivaldybės administracijai reikalingi darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis:

1. Dokumentų valdymo ir ūkio skyriaus specialistas  (pareigybės lygis – A2)

Pareigybė reikalinga kokybiškai ir laiku vykdyti jam pavestas funkcijas, rengiant ir įforminant savivaldybėje organizuojamų posėdžių, pasitarimų protokolus, atliekant protokolinių pavedimų kontrolę.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, komunikacijų, viešųjų ryšių arba viešojo administravimo krypties išsilavinimą; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, išmanyti raštvedybos taisykles; mokėti dirbti kompiuteriu bei naudotis Microsoft Office paketo programomis; sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, bendrauti ir bendradarbiauti, dirbti komandoje, mokėti kaupti, nagrinėti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; būti pareigingam, sugebėti greitai orientuotis situacijose.

Dokumentai priimami ir teikiami iki 2019 m. birželio 27 d. (įskaitytinai) el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį) .

Informacija apie konkursą paskelbta 2019-06-13 Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje www.vtd.lt, skelbimo Nr. 58919.

Išsamesnė informacija teikiama Neringos savivaldybės administracijoje, Taikos g. 2, 23 kab., Neringa, tel.: (8 469) 51114, el. paštu: virginija.kriscenovskyte@neringa.lt.

2.  Miesto tvarkymo ir statybos skyriaus specialistas (pareigybės lygis – A2).

Pareigybės paskirtis – užtikrinti, kad Savivaldybės teisėmis statomi ir nuosavybės teisę valdomi statybos objektai, būtų statomi, rekonstruojami, remontuojami ir prižiūrimi laikantis Lietuvos Respublikos, Kelių įstatymo, Statybos įstatymo, statybos techninių reglamentų bei kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių statybą.        

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

turėti ne žemesnį kaip aukštąjį  universitetinį  išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu arba jam prilygintu išsilavinimu, arba koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintu išsilavinimu; būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą, darbuotojų saugos ir sveikatos vidaus tvarką; mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu; gebėti kaupti, analizuoti ir sisteminti informaciją, tvarkyti, apskaityti, saugoti ir naudoti dokumentus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Dokumentai priimami ir teikiami iki 2019 m. birželio 27 d. (įskaitytinai) el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį) .

Informacija apie konkursą paskelbta 2019-06-13 Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje www.vtd.lt, skelbimo Nr. 58920.

Išsamesnė informacija teikiama Neringos savivaldybės administracijoje, Taikos g. 2, 23 kab., Neringa, tel.: (8 469) 51114, el. paštu: virginija.kriscenovskyte@neringa.lt.

 Paskutinis atnaujinimas: 2019-06-19 08:15:18
 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.