NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

 
 
Pradžia
INFORMACIJA APIE INICIJUOJAMĄ PRADĖTI RENGTI ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS NERINGOS SAVIVALDYBĖJE SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTĄ

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V13-63 „Dėl elektroninių ryšių infrastruktūros plėtros Neringos savivaldybėje specialiojo teritorijų planavimo proceso inicijavimo“ inicijuotas elektroninių ryšių infrastruktūros plėtros Neringos savivaldybėje specialiojo teritorijų planavimo dokumento rengimo procesas.

Planavimo iniciatorius – UAB „TelTower“, Žemaitės g. 15, 03504 Vilnius Tel. 8 5 2390394, faks. 8 699 50218, el.p. info@teletower.lt.

Planavimo organizatorius - Neringos savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Algimanto Vyšniausko, Taikos g. 2, Nida, Neringa. Tel. 8 (469) 52248, faks. 8(469) 52572, el.p. algimantas.vysniauskas@neringa.lt .

Įsakymo dėl minėto specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų projektas:

 

                                                         NERINGOS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOSDIREKTORIUS

 ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS NERINGOS SAVIVALDYBĖJE SPECIALIOJO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTO RENGIMO

 

2014 m. vasario      d. Nr. V13-

Neringa

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049, 2008, Nr. 137-5379; 2013, Nr. 76-3826) 29 straipsnio 8 dalies 14 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2013, Nr. 76-3824) 21 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 (Žin., 2013, Nr. 139-7011) patvirtinto Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo 9 punktu, bei atsižvelgdamas į 2014-01-16 UAB „TeleTower“ prašymą dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros plėtros Neringos savivaldybėje specialiojo plano inicijavimo:

1. Nusprendžiu pradėti rengti Elektroninių ryšių infrastruktūros plėtros Neringos savivaldybėje specialiojo teritorijų planavimo dokumentą (toliau – specialusis planas).

2. Nustatau, kad:

2.1. Planavimo tikslas – užtikrinti darnią elektroninių ryšių infrastruktūros plėtrą, nustatant planuojamo teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą, apsaugos priemones ir kitus reikalavimus statinių projektams rengti ir žemės sklypams naudoti.

2.2. Planavimo uždaviniai:

- plėtoti elektroninių ryšių infrastruktūrą ir numatyti jų plėtrai reikalingas teritorijas;

- numatyti kraštovaizdžio, gamtos ir biologinės įvairovės apsaugos priemones;

- nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

3. Pavedu Architektūros skyriui parengti Elektroninių ryšių infrastruktūros plėtros Neringos savivaldybėje specialiojo teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutarties projektą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Administracijos direktorius                                                            Algimantas Vyšniauskas

 

Pasiūlymų dėl planavimo tikslų pateikimo tvarka: pasiūlymus dėl planavimo tikslų raštu galima teikti planavimo organizatoriui - Neringos savivaldybės administracijos direktoriui Algimantui Vyšniauskui, Taikos g. 2, Nida, Neringa. Tel. 8(469) 52248, faks. 8(469) 52572, el.p. algimantas.vysniauskas@neringa.lt iki 2014-02-21.

Daugiau informacijos galima gauti Neringos savivaldybės administracijos architektūros skyriuje tel. (8469) 52 288 ar (8469) 52 746, el.p. ramunas.bartkus@neringa.lt arba asta.bariliene@neringa.lt.

 

Papildomi dokumentai:

Įsakymas (213.1 kb)

Incijavimo sutartis (866.3 kb)Paskutinis atnaujinimas: 2014-11-13 15:43:36
 

Meras   
Mero darbotvarkė
 
        
 
            DARIUS JASAITIS
 


 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.