NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Neringos savivaldybės interneto svetainė netrukus bus atjauninta. Nors naujoji svetainė dar neveikia visu pajėgumu, kviečiame pasižvalgyti čia

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 665, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

 
 
Pradžia
Projektai

DĖL NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ PROGRAMŲ FINANSAVIMO TVARKOS

TARPTAUTINIO BAKALAUREATO KAIP VISUMINIO UGDYMO MODELIO PERKĖLIMAS IR TAIKYMAS LIETUVOS ŠVIETIMO KONTEKSTE

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLĖTRA

NIDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ MODERNIZAVIMAS (VP1-4.2-VRM-04-R-31-005).

BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MODERNIZAVIMAS

BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ BIBLIOTEKŲ MODERNIZAVIMAS

TECHNOLOGIJŲ, GAMTOS MOKSLŲ IR MENŲ MOKYMO INFRASTRUKTŪRA

PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIŲ TARNYBŲ INFRASTRUKTŪROS, ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ, PSICHOLOGŲ, LOGOPEDŲ DARBO APLINKOS MODERNIZAVIMAS

KOKYBĖS VADYBOS STIPRINIMAS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE (MODELIŲ SUKŪRIMAS)

UGDYMO KARJERAI INFRASTRUKTŪROS BENDRAJAME UGDYME IR  PROFESINIAME MOKYME SUKŪRIMAS IR PLĖTRA

MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTRA


LYDERIŲ LAIKAS 3

                    2017 m. pavasarį prasidėjo nacionalinis švietimo projektas „Lyderių laikas 3“, kurį įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras kartu su partneriais – Mokyklų tobulinimo centru ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu. 

Projektas „Lyderių laikas“ yra nacionalinė iniciatyva, kuri rūpinasi Lietuvos švietimo sistemoje įtvirtinti lyderystei palankią aplinką, skatinančią mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo darbuotojus siekti mokinių ugdymosi pažangos, inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose. Projektas pakvietė profesinio mokymo, formaliojo ir neformaliojo švietimo mokyklų, nacionalinio ir savivaldybių lygmens švietimo atstovus dalyvauti įvairiose veiklose. 

„Lyderių laikas 3“ yra projektų „Lyderių laikas“ ir „Lyderių laikas 2“ tęsinys. Pirmajame projekto etape (2009–2011 m.) buvo kuriami švietimo lyderystės konceptualūs pagrindai, antrajame etape (2011–2015 m.) jie buvo išbandyti 15-oje Lietuvos savivaldybių.  

Trečiajame etape (2017–2020 m.) dalyvauja 45 savivaldybės, jų švietimo ir su švietimu susijusios bendruomenės. Pagrindinė savivaldybės veikla – pokyčio projekto sukūrimas ir įgyvendinimas. 

Pirmajam trečiojo etapo srautui priklausančios savivaldybės jau baigė gryninti pokyčio projekto temas, įsibėgėja ir kitos veiklos. 

Nuo 2018 m. kovo startuoja antrasis trečiojo etapo srautas (2018–2019 m.), kuriam priklauso Vakarų Lietuvos – Akmenės, Jurbarko, Kelmės, Klaipėdos miesto ir rajono, Mažeikių, Neringos, Pagėgių, Palangos, Plungės, Rietavo, Šiaulių rajono, Šilalės, Šilutės, Tauragės rajono – savivaldybės. 

Siekiami rezultatai 

1. Įgyvendinti 45 savivaldybių pokyčio projektai, į kuriuos įsitrauks visos norinčios visų tipų savivaldybės mokyklos. Integralūs ir į besimokančiųjų mokymosi sėkmę orientuoti projektai padės diegti tvarias, duomenimis grįstas vadybines praktikas, skatins mokinių ir mokytojų lyderystę, augins naują švietimo lyderių ir vadovų pamainą. 

2. Sukurta nacionalinė švietimo lyderių savitarpio pagalbos platforma. Švietimo lyderiai jungsis į regioninius, nacionalinius, teminius ir profesinius tinklus, besiremiančius pačių švietimo lyderių iniciatyvomis. Vyks nacionaliniai ir regioniniai švietimo lyderystės forumai, sistemingi mokymosi, refleksijos ir savitarpio pagalbos susitikimai, taip pat aktyvi dalyvių virtuali veikla portale www.lyderiulaikas.smm.lt. 

3. Sukurta vientisa ir integruota visų lygmenų lyderių kompetencijų plėtotės sistema. Formaliąsias švietimo lyderystės magistrantūros studijas baigs 210 studijų absolventų, Neformaliojoje švietimo lyderystės programoje dalyvaus 600, o neformaliuosiuose mokymuose – 500 asmenų (ne švietimo darbuotojų ir užsienio lietuvių), bus verčiamos, perkamos ir švietimo bendruomenei pristatomos bei dalijamos švietimo lyderystės knygos. 

„Lyderių laiko 3“ nauda mokykloms ir savivaldybėms  

• Konsultacinė pagalba savivaldybės kūrybinei komandai ir mokyklų bendruomenėms kuriant ir įgyvendinant pokyčio projektą. 

• Mokyklų ir savivaldybės lygmens vadovų ir vadybine karjera suinteresuotų švietimo darbuotojų mokymasis formaliosiose ir neformaliosiose švietimo lyderystės programose.
• Paramos rinkiniai mokyklų ir savivaldybių pokyčio projektams įgyvendinti: vidutiniškai 8 000 eurų kiekvienai savivaldybei (suma bus skaičiuojama atsižvelgiant į mokinių skaičių savivaldybėje). Lėšos skiriamos stažuotėms Lietuvoje ir užsienyje.
• Nuolatinė pažangos stebėsena, remiantis „Lyderių laiko“ ir „Lyderių laiko 2“ metu sukurtais tęstinio tyrimo ir kitais vertinimo instrumentais.
Visų lygmenų švietimo lyderių profesionalumo ir bendradarbiavimo stiprinimas naudojantis interneto svetainės
www.lyderiulaikas.smm.lt galimybėmis, rengiant regioninius, nacionalinius ir tarptautinius lyderystės forumus, stiprinant švietimo lyderių tinklaveiką savivaldybės, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
• Švietimo lyderystės bibliotekos formavimas kiekvienoje savivaldybėje.  

Neringos savivaldybėje projekto veiklas koordinuoja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Asta Baškevičienė. 

Daugiau informacijos apie projekto eigą ir veiklas galite rasti projekto tinklalapyje www.lyderiulaikas.smm.lt  

Projekto „Lyderių laikas 3“ trečiajame etape (2018–2020 m.) kartu su 15-a kitų Vakarų Lietuvos savivaldybių dalyvavo ir Neringos savivaldybė.   

2018 m. vasario 1 d. savivaldybėje lankėsi Eglė Pranckūnienė, atsakinga už LL3 savivaldybių veiklą, kuri susitikimo dalyviams – Neringos savivaldybės merui Dariui Jasaičiui, vicemerui Dovydui Mikeliui, tarybos narei Aušrai Mikalauskienei, administracijos direktoriaus pavaduotojui Sigitui Šveikauskui, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjai Astai Baškevičienei, vyr. specialistei Sigitai Vaitkevičienei bei LL2 projekto konsultantui ir Neringos sporto mokyklos direktoriui Norbertui Airošiui – pristatė projekto veiklas, savivaldybės dalyvavimo projekte galimybes, švietimo aktualijas. Susitikimo dalyviai aptarė Neringos savivaldybės lūkesčius ir įsipareigojimus, kūrybinės komandos formavimo aspektus, mokymosi neformalioje švietimo lyderystės programoje galimybes, galimą paramą savivaldybės kūrybinei komandai, savivaldybės kūrybinės komandos įžanginių renginių datos ir kt. Projektas „Lyderių laikas 3“ Neringos savivaldybėje prasidėjo 2018 m. kovo 1 dieną.