NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

Pradžia
Projektai

TARPTAUTINIO BAKALAUREATO KAIP VISUMINIO UGDYMO MODELIO PERKĖLIMAS IR TAIKYMAS LIETUVOS ŠVIETIMO KONTEKSTE

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PLĖTRA

NIDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „ĄŽUOLIUKAS“ MODERNIZAVIMAS (VP1-4.2-VRM-04-R-31-005).

BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MODERNIZAVIMAS

BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ BIBLIOTEKŲ MODERNIZAVIMAS

TECHNOLOGIJŲ, GAMTOS MOKSLŲ IR MENŲ MOKYMO INFRASTRUKTŪRA

PEDAGOGINIŲ PSICHOLOGINIŲ TARNYBŲ INFRASTRUKTŪROS, ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE DIRBANČIŲ SPECIALIŲJŲ PEDAGOGŲ, SOCIALINIŲ PEDAGOGŲ, PSICHOLOGŲ, LOGOPEDŲ DARBO APLINKOS MODERNIZAVIMAS

KOKYBĖS VADYBOS STIPRINIMAS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOSE (MODELIŲ SUKŪRIMAS)

UGDYMO KARJERAI INFRASTRUKTŪROS BENDRAJAME UGDYME IR  PROFESINIAME MOKYME SUKŪRIMAS IR PLĖTRA

MOKYKLŲ APRŪPINIMAS GAMTOS IR TECHNOLOGINIŲ MOKSLŲ PRIEMONĖMIS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTRA


LYDERIŲ LAIKAS 3

                    

2017 m. pavasarį prasidėjo nacionalinis švietimo projektas „Lyderių laikas 3“, kurį įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras kartu su partneriais – Mokyklų tobulinimo centru ir ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu. 

Projektas „Lyderių laikas“ yra nacionalinė iniciatyva, kuri rūpinasi Lietuvos švietimo sistemoje įtvirtinti lyderystei palankią aplinką, skatinančią mokyklų, savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo darbuotojus siekti mokinių ugdymosi pažangos, inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose. Projektas pakvietė profesinio mokymo, formaliojo ir neformaliojo švietimo mokyklų, nacionalinio ir savivaldybių lygmens švietimo atstovus dalyvauti įvairiose veiklose. 

„Lyderių laikas 3“ yra projektų „Lyderių laikas“ ir „Lyderių laikas 2“ tęsinys. Pirmajame projekto etape (2009–2011 m.) buvo kuriami švietimo lyderystės konceptualūs pagrindai, antrajame etape (2011–2015 m.) jie buvo išbandyti 15-oje Lietuvos savivaldybių.  

Trečiajame etape (2017–2020 m.) dalyvauja 45 savivaldybės, jų švietimo ir su švietimu susijusios bendruomenės. Pagrindinė savivaldybės veikla – pokyčio projekto sukūrimas ir įgyvendinimas. 

Pirmajam trečiojo etapo srautui priklausančios savivaldybės jau baigė gryninti pokyčio projekto temas, įsibėgėja ir kitos veiklos. 

Nuo 2018 m. kovo startuoja antrasis trečiojo etapo srautas (2018–2019 m.), kuriam priklauso Vakarų Lietuvos – Akmenės, Jurbarko, Kelmės, Klaipėdos miesto ir rajono, Mažeikių, Neringos, Pagėgių, Palangos, Plungės, Rietavo, Šiaulių rajono, Šilalės, Šilutės, Tauragės rajono – savivaldybės. 

Siekiami rezultatai 

1. Įgyvendinti 45 savivaldybių pokyčio projektai, į kuriuos įsitrauks visos norinčios visų tipų savivaldybės mokyklos. Integralūs ir į besimokančiųjų mokymosi sėkmę orientuoti projektai padės diegti tvarias, duomenimis grįstas vadybines praktikas, skatins mokinių ir mokytojų lyderystę, augins naują švietimo lyderių ir vadovų pamainą. 

2. Sukurta nacionalinė švietimo lyderių savitarpio pagalbos platforma. Švietimo lyderiai jungsis į regioninius, nacionalinius, teminius ir profesinius tinklus, besiremiančius pačių švietimo lyderių iniciatyvomis. Vyks nacionaliniai ir regioniniai švietimo lyderystės forumai, sistemingi mokymosi, refleksijos ir savitarpio pagalbos susitikimai, taip pat aktyvi dalyvių virtuali veikla portale www.lyderiulaikas.smm.lt. 

3. Sukurta vientisa ir integruota visų lygmenų lyderių kompetencijų plėtotės sistema. Formaliąsias švietimo lyderystės magistrantūros studijas baigs 210 studijų absolventų, Neformaliojoje švietimo lyderystės programoje dalyvaus 600, o neformaliuosiuose mokymuose – 500 asmenų (ne švietimo darbuotojų ir užsienio lietuvių), bus verčiamos, perkamos ir švietimo bendruomenei pristatomos bei dalijamos švietimo lyderystės knygos. 

„Lyderių laiko 3“ nauda mokykloms ir savivaldybėms  

• Konsultacinė pagalba savivaldybės kūrybinei komandai ir mokyklų bendruomenėms kuriant ir įgyvendinant pokyčio projektą. 

• Mokyklų ir savivaldybės lygmens vadovų ir vadybine karjera suinteresuotų švietimo darbuotojų mokymasis formaliosiose ir neformaliosiose švietimo lyderystės programose.
• Paramos rinkiniai mokyklų ir savivaldybių pokyčio projektams įgyvendinti: vidutiniškai 8 000 eurų kiekvienai savivaldybei (suma bus skaičiuojama atsižvelgiant į mokinių skaičių savivaldybėje). Lėšos skiriamos stažuotėms Lietuvoje ir užsienyje.
• Nuolatinė pažangos stebėsena, remiantis „Lyderių laiko“ ir „Lyderių laiko 2“ metu sukurtais tęstinio tyrimo ir kitais vertinimo instrumentais.
Visų lygmenų švietimo lyderių profesionalumo ir bendradarbiavimo stiprinimas naudojantis interneto svetainės
www.lyderiulaikas.smm.lt galimybėmis, rengiant regioninius, nacionalinius ir tarptautinius lyderystės forumus, stiprinant švietimo lyderių tinklaveiką savivaldybės, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.
• Švietimo lyderystės bibliotekos formavimas kiekvienoje savivaldybėje.  

Neringos savivaldybėje projekto veiklas koordinuoja Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Asta Baškevičienė. 

Daugiau informacijos apie projekto eigą ir veiklas galite rasti projekto tinklalapyje www.lyderiulaikas.smm.lt  

Projekto „Lyderių laikas 3“ trečiajame etape (2018–2020 m.) kartu su 15-a kitų Vakarų Lietuvos savivaldybių dalyvauja ir Neringos savivaldybė.   2018 m. vasario 1 d. savivaldybėje lankėsi Eglė Pranckūnienė, atsakinga už LL3 savivaldybių veiklą, kuri susitikimo dalyviams – Neringos savivaldybės merui Dariui Jasaičiui, vicemerui Dovydui Mikeliui, tarybos narei Aušrai Mikalauskienei, administracijos direktoriaus pavaduotojui Sigitui Šveikauskui, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjai Astai Baškevičienei, vyr. specialistei Sigitai Vaitkevičienei bei LL2 projekto konsultantui ir Neringos sporto mokyklos direktoriui Norbertui Airošiui – pristatė projekto veiklas, savivaldybės dalyvavimo projekte galimybes, švietimo aktualijas. Susitikimo dalyviai aptarė Neringos savivaldybės lūkesčius ir įsipareigojimus, kūrybinės komandos formavimo aspektus, mokymosi neformalioje švietimo lyderystės programoje galimybes, galimą paramą savivaldybės kūrybinei komandai, savivaldybės kūrybinės komandos įžanginių renginių datos ir kt. Projektas „Lyderių laikas 3“ prasidės nuo š.m. kovo 1 dienos.

2018 m. kovo 5 d. savivaldybės Kūrybinės komandos nariai susirinko į pirmąjį pasitarimą, kuriame aptarė įžanginio renginio, vyksiančio kovo 20 d. Klaipėdoje, temas. Kūrybinės komandos nariai - Neringos gimnazijos, Neringos meno mokyklos, Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“, Neringos sporto mokyklos vadovai ir mokytojai bei Švietimo ir sporto skyriaus darbuotojai - dalinosi mintimis apie Kūrybinės komandos prisistatymo, sėkmės istorijos pateikimo galimybes minėtame įžanginiame renginyje. Pasitarimo metu buvo pristatyta galimybė dalyvauti ilgalaikėje Neformaliojo švietimo lyderystės programoje.

 2018 m. kovo 20 d. Neringos savivaldybės kūrybinė komanda dalyvavimo Klaipėdos „Varpo“ gimnazijoje, kur vyko įžanginis projekto „Lyderių laikas 3“ renginys Neringos savivaldybės ir Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo bendruomenėms.

Savivaldybės atstovus sveikino

Neringos savivaldybės administracijos

direktoriaus pavaduotojas

Sigitas Šveikauskas.

 

 

 

 

 

 

  

Savo sėkmės istoriją, kuri dar neturi pabaigos, nes sėkmė yra gyventi čia ir dabar, pasakojo sėkmingai verslą kurianti, naujas idėjas įgyvendinant Martyna Feser. Neringoje ir Klaipėdoje mokslus krimtusi mergina pasakojo, kad pirmas verslas – kavinė „Kaštonas“ – gimė iš meilės, kai jaunuoliai Martyna ir Raimondas vaikščiodami iki paryčių Nidos krantinėmis suprato, jog ir naktimis jaunimas nori valgyti... norisi įdomios, patrauklios, „savos“ vietos.

Naujausias Martynos ir jos draugo Raimondo Baublio iššūkis – naujo unikalaus gastrobaro „Švyturys B-House“ vairas. Iššūkį priimti merginą pastūmėjo kelios svarbios pamokos, išmoktos ieškant savo pašaukimo ir mėgaujantis karjeros vingiais.

Martyna, pristatydama savo sėkmės istoriją, nuoširdžiai padėkojo savo tėvams, kurie leido jai gyventi laisvai ir kūrybiškai, kartu prisiimant atsakomybę už savo veiklos rezultatus. Martyna teigia, kad dažnai sau primena nebijoti naujų pradžių ir iššūkių. Tokie išbandymai kuria asmenybę ir charakterį, praplečia akiratį ir leidžia mėgautis kiekviena gyvenimo akimirka.

„Dažnai sakau, kad tapau priklausoma nuo geros nuotaikos hormono, kurio gamybą paskatina nepatogios situacijos ir įvairūs iššūkiai. Mano receptas vidinei harmonijai – nuolatinė saviugda ir išbandymai kuo ekstremalesnėmis sąlygomis. O savo karjeros niekada neplanavau toli į priekį – būtent tai ir tapo geriausiu planu. Gyvenu „čia ir dabar“, o tai leidžia sukaupti daug įvairios patirties, praverčiančios kasdien“, – pasakojo Martyna. Ji akcentavo, jog yra įsitikinus, kad svarbiausia sėkmingo verslo dalis – laimingas kolektyvas. „Daug laiko praleidusi pramogų sektoriuje, rūpinantis žmonių laisvalaikiu, supratau, kokia tai didelė atsakomybė. Tai mane maloniai gąsdina ir dabar – „B-House“ taps nauju traukos centru visame pajūrio regione, natūraliai unikalios koncepcijos vietoje lankytojai tikėsis ir unikalių potyrių. Todėl neriamės iš kailio ruošdami jiems įvairias staigmenas, kurdami naują Klaipėdos renginių kultūrą. Stengsiuosi pavyzdžiu iliustruoti šį patarimą!“ – pažadėjo Martyna. 

Olivija Saranienė, Švietimo aprūpinimo centro specialistė, projekto LL3 savivaldybių kuratorė, susirinkusiems kalbėjo apie projekto „Lyderių laikas“ idėją, istoriją ir būsimą naudą savivaldybėms.

Apie tai, kaip dabar sekasi Neringos savivaldybės švietimo bendruomenei, kalbėjo projekto tyrėjų komandos atstovė dr. Jūratė Valuckienė. Ji supažindino su tyrėjų komanda, kalbėjo apie tyrėjų vaidmenį projekte, aptarė būsimus tyrimus ir savivaldybės mokyklų dalyvavimo juose svarbą ir tvarką. Projekto konsultantas Audrius Matiukas skatino dalyvius pasidalinti savo sėkmės atvejais, pasiūlė susirinkusiems pasvajoti apie savo krašto ateitį, apie švietimo pokyčius.

 

 

 

 Neringiškiai savo svajones vizualizavo piešiniais: ateities mokykla – tai mokykla be sienų,