NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Neringos savivaldybės interneto svetainė netrukus bus atjauninta. Nors naujoji svetainė dar neveikia visu pajėgumu, kviečiame pasižvalgyti čia

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 665, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

Pradžia
Socialinis būstas

 

 
 
Informacija asmenims ir šeimoms apie galimybę pasinaudoti būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija

Asmenims ir šeimoms parama, mokant būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją (toliau – Kompensacija),
teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu (toliau - Įstatymas).
Teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją turi asmenys ir šeimos, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

1) Gyventojų turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už kalendorinius metus deklaruotas turtas ir pajamos neviršija šių
dydžių:

 

Šeimos dydis

Grynosios metinės pajamos, Eur („į rankas“)

Turtas, Eur

Asmens be šeimos

7 936

11 904

Dviejų ar trijų asmenų šeimos

15 616

21 504

Keturių ar daugiau asmenų šeimos

4 480 (vienam asmeniui)

9 600 (vienam asmeniui)

2) neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise būsto arba nuosavybės teise turimas būstas, Nekilnojamojo
turto kadastro duomenimis, yra fiziškai nusidėvėjęs daugiau kaip 60 procentų, arba nuosavybės teise turimo būsto
naudingasis plotas, tenkantis vienam asmeniui ar šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba mažesnis
kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra neįgalusis arba asmuo, sergantis sunkia lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės
ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, forma;

3) yra išsinuomoję fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį tinkamą būstą, esantį
Neringos savivaldybės teritorijoje ir yra sudarę ne trumpiau kaip vieniems metams būsto nuomos ar išperkamosios
būsto nuomos sutartį, kuri yra įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre.

Asmenys ar šeimos, norėdami gauti Kompensaciją, kreipiasi į Neringos miesto savivaldybės administracijos Socialinės
paramos skyrių (Taikos g. 2, Neringa, 8 kab., tel. (8 469) 52394) ir pateikia šiuos dokumentus:

  1. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. būsto nuomos sutartį, sudarytą ne trumpiau kaip vieniems metams pagal Lietuvos Respublikos civiliniame
    kodekse nustatytas sąlygas ir įregistruotą Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre;
  3. metinę gyventojo (šeimos) turto deklaraciją (forma FR0001);
  4. prašymą gauti Kompensaciją.

Kompensacijos dydis asmenims ar šeimoms priklauso nuo šeimos narių skaičiaus ir nuomojamo būsto naudingojo
ploto, faktiškai tenkančio vienam asmeniui ar šeimos nariui.

Atkreipiame dėmesį, kad asmenys ar šeimos, norintys gauti Kompensaciją, neprivalo būti įsirašyti į Asmenų ir šeimų,
turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašą (toliau – Sąrašas), o įrašyti į Sąrašą ir gaunantys Kompensaciją,
neišbraukiami iš jo.


 

Asmenų ir šeimų, kuriems Savivaldybės būstas nuomojamas Neringos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo 50.1–50.4 papunkčiuose numatytais atvejais, sąrašas

Nuomojančių socialinį būstą asmenų ir šeimų sąrašas

Asmenų ir šeimų, gaunančių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacija, sąrašas

Patikslintas Neringos savivaldybės asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašas 2021 m.

Socialinio būsto, kaip savivaldybė būsto dalies, sąrašas

Savivaldybės būsto fondo sąrašas

Parduodamų Neringos savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašas

Informacija socialinio būsto nuomininkams 

Informacija asmenims, pageidaujantiems nuomotis socialinį būstą

Informacija asmenims ir šeimoms įrašytiems į  Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą

Pajamų, kurios, vadovaujantis piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šeimų gaunamas pajamas, sąrašas

Prašymas įrašyti į sąrašus asmenų (šeimų) turinčių teisę į socialinį būstą

Reikalingų dokumentų sąrašas

Neringos savivaldybės socialinio būsto nuoma 2014 metais

Neringos savivaldybės socialinio būsto nuoma 2015 metais

Dėl valstybės remiamų kreditų būstui įsigyti

Asmenims ar šeimoms, kurių deklaruotas turtas (įskaitant gautas pajamas) už kalendorinius metus daugiau kaip 20 procentų viršijo  nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, socialinis būstas išnuomotas kaip savivaldybės būstas:

1. Neringos savivaldybės tarybos 2016-07-21 d. sprendimu Nr. T1-128 „Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo“:

Eil. Nr.
Išnuomotų patalpų naudingas plotas (kv. m) Šeimos narių skaičius
1. 45,00 4

Asmenims ar šeimoms, kurių deklaruoto turto vertė ar pajamos, kurios vadovaujantis  Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu, įskaitomos į asmens ar šeimos gaunamas pajamas, daugiau kaip 25 procentais viršija nustatytus metinius pajamų ir turto dydžius, socialinis būstas išnuomotas kaip savivaldybės būstas:

1. Neringos savivaldybės tarybos 2017-08-24 d. sprendimu NR. T1-146 „Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo“:

Eil. Nr.
Išnuomotų patalpų naudingas plotas (kv. m) Šeimos narių skaičius
1. 45,49 1

2. Neringos savivaldybės tarybos 2018-06-28 d. sprendimu NR. T1-92 „Dėl socialinio būsto nuomos sąlygų pakeitimo“:

Eil. Nr.
Išnuomotų patalpų naudingas plotas (kv. m) Šeimos narių skaičius
1. 61,09 4

3. Neringos savivaldybės tarybos 2019-06-27 d. sprendimu NR. T1-128 „Dėl socialinio būsto statuso pakeitimo adresu duomenys neskelbtini, Neringa“:

Eil. Nr.
Išnuomotų patalpų naudingas plotas (kv. m) Šeimos narių skaičius
1. 45,65 3

4. Neringos savivaldybės tarybos 2019-06-27 d. sprendimu NR. T1-129 „Dėl socialinio būsto statuso pakeitimo adresu duomenys neskelbtini, Neringa“:

Eil. Nr.
Išnuomotų patalpų naudingas plotas (kv. m) Šeimos narių skaičius
1. 27,50 1

5. Neringos savivaldybės tarybos 2020-08-27 d. sprendimu NR. T1-114 „Dėl socialinio būsto statuso pakeitimo adresu duomenys neskelbtini, Neringa“:

Eil. Nr.
Išnuomotų patalpų naudingas plotas (kv. m) Šeimos narių skaičius
1. 44,98 4


Neringos savivaldybės tarybos2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-101Dėl savivaldybės socialinio būsto išnuomojimo duomenys neskelbtini, neįrašytai į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą “ išnuomotas 27,54 kv. m naudingo ploto būstas neįgaliam asmeniui, vienam auginančiam vaiką. Šeima – 2 asmenys.

 

Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T1-100Dėl savivaldybės socialinio būsto išnuomojimo duomenys neskelbtini, neįrašytai į asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, sąrašą “ išnuomotas 51,39 kv. m naudingo ploto būstas neįgaliam asmeniui. Šeima – 2 asmenys.


TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS PARAMĄ BŪSTUI ĮSIGYTI AR IŠSINUOMOTI TEIKIMĄ:

Neringos savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašas

Neringos savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašas

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro  2015 m. balandžio 10  d. įsakymas Nr. A1-195 „Dėl prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Lietuvos respublikos vyriausybės 2015 m. balandžio 1 d.  nutarimas  Nr. 325 „Dėl valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų teikimo ir subsidijų valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo”

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą Neringos savivaldybėje, sąrašo sudarymo, tvarkymo ir tikslinimo tvarkos aprašas


 


 

  


Paskutinis atnaujinimas: 2021-07-13 10:30:27
 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.