NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

Pradžia
Strateginis planavimas

 

Visuomenė kviečiama susipažinti su Neringos savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano projektu

 

Visuomenė kviečiama susipažinti su parengtu Neringos savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano projektu

( 2021–2023 metų SVP projektas).

Pastabas ir pasiūlymus kviečiame pateikti iki š. m. vasario  15-osios. Viešas 2021–2023 metų strateginio veiklos plano projekto svarstymas vyks š. m. vasario 9 d. 8.30 val. nuotoliniu būdu.

Dėl detalesnės informacijos ir siūlymų pateikimo, registracijos į viešą svarstymą, prašome kreiptis į Neringos savivaldybės administracijos Verslo ir strateginės plėtros skyriaus vedėją Vilmą Kavaliovą, tel. (8 469) 51259, el. p. vilma.kavaliova@neringa.lt.

 

 

 

 

Neringa 2030

 

Baigiantis Neringos savivaldybės strateginio plėtros plano 2014-2020 m. įgyvendinimo laikotarpiui ir pasikeitus socialinei ir ekonominei aplinkai Neringoje  bei Lietuvoje, pradedamas rengti Neringos savivaldybės strateginis plėtros planas 2021-2030 m.

Neringos savivaldybės strateginis plėtros planas 2021-2030 m. yra kompleksinis Neringos savivaldybės  strateginio planavimo dokumentas, kuriame yra nustatomi savivaldybės plėtros vizija, prioritetai, tikslai ir uždaviniai bei priemonės šio plano įgyvendinimui užtikrinti.

Įvertinus nuolat kintančias regionines, nacionalines bei tarptautines plėtros tendencijas ir atsižvelgiant į šalies ekonominę ir socialinę raidą, strateginis plėtros planas iki 2030 m. yra galimybė Neringos  savivaldybei apsibrėžti savivaldos reikšmę ir ateities kryptį, taip užtikrinant Neringos savivaldybės tvarų vystymąsi ir plėtrą.

 Neringos savivaldybės strateginio plėtros plano 2021-2030 m. rengimo procesą galima suskirstyti į tris dalis:

1. Strateginio plėtros plano dokumento rengimo:

- atliekamas nuomonės tyrimas-apklausa, strateginio plėtros plano 2014-2020 m. įgyvendinimo analizė, Neringos savivaldybės aplinkos ir išteklių analizė, svarbiausių strateginio planavimo dokumentų analizė.

- Šių analizių ir nuomonės tyrimo pagrindu formuojama naujoji Neringos savivaldybės vizija, prioritetai, tikslai, uždaviniai ir priemonės. Taip pat bus nustatoma naujojo laikotarpio įgyvendinimo priežiūros metodika.

2. Darbo grupės ir tarybos posėdžių, diskusijos:

- Sudaryta darbo grupė;

-  2021-01-05 organizuotas viešas strateginio plėtos plano projekto svarstymo ir pristatymo renginys.

- Darbo grupės, diskusijų ir viešo svarstymo metu bus vertinama sukaupta analitinė informacija bei analizuojami nuomonės tyrimo-apklausos duomenys, siekiant suformuluoti naująją Neringos savivaldybės viziją, tikslus, uždavinius ir priemones.

- 2021-01-18 galutinis strateginio plėtros plano dokumentas pateiktas  tvirtinti Neringos savivaldybės tarybai.

- 2021-01-25 Neringos savivaldybės taryba patvirtino savivaldybės plėtros planą 2021-2030 metams.

3. Viešinimo:

- siekiama informuoti ir įtraukti miesto gyventojus į miesto strategijos rengimo procesą.

-  siekiama didinti visuomenės informuotumą apie formuojamą miesto viziją iki 2030 m.

 

 

2021-01-28 patvirtintas Neringos savivaldybės strateginis plėtros planas 2021- 2030 metams

 2021-01-18 SPP projektas

Neringos tikslų, uždavinių ir prioritetų projektas

Neringos vizijos, prioritetų, tikslų ir uždavinių dokumento projektas

Turistų apklausos rezultatai

Neringos savivaldybės išteklių analizės dokumento projektas

Gyventojų apklausos ataskaita

Gyventojų apklausos ataskaitos pristatymas

Neringos vzijos ir prioritetinių krypčių identifikavimas

 

2020-10-01 - 2020-10-21   vykdyta gyventojų apklausa. 

2020 rugpjūčio - rugsėjo mėn. vykdyta turistų apklausa.

2020 m. rugpjūčio - 2021 m. sausio mėn. organizuotos strateginės bei darbinės sesijos


Strateginis plėtros planas

  • Neringos savivaldybės strateginis plėtros planas 2014-2020 metams (ParsisiųstiPDF); (plano santrauka PDF LT); (plano santrauka PDF EN)
  • Neringos savivaldybės strateginio plėtros plano 2014-2020 metams tarpinė įgyvendinimo ataskaita už 2014-2016 metus (parsisiųsti)
  • Neringos  savivaldybės investicijų pritraukimo strategija (Parsisiųsti PDF)
 Turizmo rinkodaros ir komunikacijos strategija
  • Neringos savivaldybės turizmo rinkodaros ir komunikacijos strategija 2016-2022 metams (Parsisiųsti PDF); (plano santrauka PDF)
  • Neringos savivaldybės turizmo rinkodaros ir komunikacijos strategijos 2016-2022 metams tarpinė įgyvendinimo ataskaita už 2016-2017 metus. (Parsisiųsti PDF).

 Strateginiai veiklos planai ir ataskaitos

 Administracijos veiklos planas 

Neringos savivaldybės administracijos 2016 m. veiklos planas

Neringos savivaldybės administracijos 2017 m. veiklos planas

Neringos savivaldybės administracijos 2018 m. veiklos planas

Neringos savivaldybės administracijos 2019 m. veiklos planas

Neringos savivaldybės administracijos 2020 m. veiklos planas

Strateginio planavimo sistema

  • Neringos savivaldybės strateginio plėtros plano 2014-2020 metams valdymo ir stebėsenos sistema  (Parsisiųsti )
 
 

Strateginio planavimo Neringos savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašas

 

 

 


 Paskutinis atnaujinimas: 2021-02-09 14:25:50
 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.