NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

 
 
Pradžia
Naujienos
Dėl leidimų verstis žuvies gamyba Neringos savivaldybės teritorijoje

Artėjant vasaros sezonui, didės poilsiautojų srautai, taigi bus vis daugiau norinčių įsigyti tradicinės mūsų krašto rūkytos žuvies. Primename, kad asmenys, kurių gamybos pajėgumas verslo tikslais – 50 ir mažiau kilogramų žuvies per parą ir kurie yra pateikę prašymą teritorinei Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai ir gavę šios tarnybos leidimą, taip pat turi gauti ir Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus leidimą, kad būtų galima toliau vykdyti žuvies gamybos verslą. Tokia tvarka yra numatyta 2020 m. lapkričio 26 d. Neringos savivaldybės tarybos patvirtintame Žuvies produktų gamybos Neringos savivaldybės teritorijoje tvarkos apraše.

Minėtas aprašas buvo patvirtintas įgyvendinant Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pakeitimus, 2020 metais birželio 30 d. inicijuotus Neringos savivaldybės, siekiant išsaugoti šimtametes Kuršių nerijos tradicijas, kulinarinį paveldą – žuvies rūkymą. Pakeitimais nustatyta, kad žuvies produktus ruošiantiems subjektams, kurie išrūko iki 50 kg per parą – netaikoma sanitarinė apsaugos zona – gamyba vykdoma savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.  Iki minėtų įstatymo pakeitimų Neringos žvejams, kurie per dieną išrūko nuo 50 iki 100 kilogramų žuvies, buvo keliami tokie patys reikalavimai kaip ir didelėms įmonėmis, išrūkančioms kelias dešimtis tonų per dieną.

Atkreipiame dėmesį, kad žuvies produktų gamintojai privalo atitikti minėtame tvarkos apraše numatytus reikalavimus ir jų laikytis. Kaip pavyzdžiui: produktai, kurie rūkomi lauke įrengtose rūkyklose, turi būti apsaugoti nuo užteršimo ir atmosferos poveikio; rūkyklos, kurios gali tapti aplinkos oro taršos šaltiniu, turi būti pastatytos, rekonstruotos, parenkant geriausius prieinamus gamybos būdus; galimas produktų rūkymo laikas 8–20 val. darbo dienomis, švenčių dienomis ir savaitgaliais, kitas laikas gali būti nustatomas tik gavus raštiškus šalių sutikimus; ir kt.  

Tarybos sprendimu patvirtinta prašymo forma skelbiama savivaldybės internetinėje svetainėje www.neringa.lt. Prašymo teikėjas privalo užpildyti ir nustatytos formos derinimo pažymą, kurioje fiksuojami numatytų atsakingų institucijų derinimai ir pateikiami dokumentai.

Užpildytus ir pasirašytus prašymus su reikiamais papildomais dokumentais prašome teikti Neringos savivaldybės administracijai paštu, adresu Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, taip pat el. p. administracija@neringa.lt. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į savivaldybės administracijos darbuotoją  Jovitą Beržinę el. p. jovita.berzine@neringa.lt, tel. 869846857.  

Patvirtintos formos leidimą išduoda Neringos savivaldybės administracijos direktorius, jo nesant – kitas įgaliotas asmuo, kai veiklos vykdytojas pateikia užpildytą derinimo pažymą ir įvykdo kitus įsipareigojimus. Leidimas užregistruojamas Išduodamų leidimų registre, jį gavusiam subjektui nustatoma 0 metrų sanitarinė zona.

Apie atsisakymą išduoti leidimą prašymo teikėjas informuojamas administracijos direktoriaus raštu arba elektroninėmis priemonėmis per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo ir įregistravimo dienos, rašte nurodomi tokio atsisakymo motyvai. Leidimas gali būti neišduodamas, jeigu prašymo teikėjas pateikia ne visus dokumentus ar dokumentai yra negaliojantys ir (ar) netinkami; kitais atvejais, Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus motyvuotą sprendimą, remiantis Žuvies produktų gamybos Neringos savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašu.Atgal Spausdinimo versija
 

Meras Darius Jasaitis  
Mero darbotvarkė
 
 
        

                 Stiliaus vadovas

 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.