NERINGOS
SAVIVALDYBĖ
Spausdinti
 

Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, tel. (8 469) 52 234, faks. (8 469) 52 572. 
El. paštas meras@neringa.lt  administracija@neringa.lt  Juridinių asmenų registras, įstaigos kodas 188754378.


Prisijungimas gyventojams
Naujienų prenumerata
Įrašykite savo el.pašto adresą


 

Pradžia
Paslaugų sąrašas
Archyvas
Archyvinių dokumentų kopijų, išrašų iš archyve saugomų savivaldybės veiklos dokumentų išdavimas Įvertinkite: Teigiamai 16 Neutraliai 2 Neigiamai 7
Archyvinių pažymų apie darbo stažą, gautas pajamas iš archyve saugomų likviduotų juridinių asmenų dokumentų išdavimas Įvertinkite: Teigiamai 14 Neutraliai 2 Neigiamai 8
Likviduojamų juridinių asmenų dokumentų priėmimas toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimas Įvertinkite: Teigiamai 16 Neutraliai 0 Neigiamai 6
Asmenų aptarnavimas viešojo administravimo institucijos
Asmenų (juridinių ir fizinių) prašymų (skundų) priėmimas Įvertinkite: Teigiamai 18 Neutraliai 0 Neigiamai 7
Leidimo, suteikiančio teisę transporto priemonei stovėti kelio ženklo Nr.531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje, išdavimas Įvertinkite: Teigiamai 16 Neutraliai 0 Neigiamai 8
Leidimo, suteikiančio teisę mechanine transporto priemone neatlygintinai įvažiuoti į valstybės saugomą Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją, išdavimas Įvertinkite: Teigiamai 5 Neutraliai 0 Neigiamai 0
Civilinė metrikacija
Gimimo registravimas Įvertinkite: Teigiamai 19 Neutraliai 0 Neigiamai 7
Užsienio valstybėje įregistruoto gimimo apskaita Įvertinkite: Teigiamai 14 Neutraliai 0 Neigiamai 6
Tėvystės pripažinimo registravimas Įvertinkite: Teigiamai 9 Neutraliai 0 Neigiamai 2
Įvaikinimo registravimas Įvertinkite: Teigiamai 6 Neutraliai 0 Neigiamai 3
Santuokos registravimas Įvertinkite: Teigiamai 17 Neutraliai 0 Neigiamai 6
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos apskaita Įvertinkite: Teigiamai 13 Neutraliai 0 Neigiamai 8
Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos apskaita Įvertinkite: Teigiamai 12 Neutraliai 0 Neigiamai 5
Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos apskaita Įvertinkite: Teigiamai 11 Neutraliai 0 Neigiamai 5
Asmens mirties registravimas, užsienio valstybėje įregistruotos mirties apskaita Įvertinkite: Teigiamai 11 Neutraliai 0 Neigiamai 5
Civilinės būklės akto įrašo keitimas, taisymas, pildymas Įvertinkite: Teigiamai 12 Neutraliai 0 Neigiamai 5
Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas Įvertinkite: Teigiamai 9 Neutraliai 0 Neigiamai 5
Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas Įvertinkite: Teigiamai 11 Neutraliai 0 Neigiamai 5
Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas Įvertinkite: Teigiamai 11 Neutraliai 0 Neigiamai 5
Civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo išdavimas Įvertinkite: Teigiamai 10 Neutraliai 1 Neigiamai 5
Asmens vardo ir pavardės keitimas Įvertinkite: Teigiamai 12 Neutraliai 0 Neigiamai 5
Pažymos apie šeimos sudėtį išdavimas Įvertinkite: Teigiamai 11 Neutraliai 0 Neigiamai 5
Leidimo laidoti Neringos savivaldybės veikiančiose kapinėse išdavimas Įvertinkite: Teigiamai 12 Neutraliai 1 Neigiamai 5
Gyvenamosios vietos deklaravimas
Gyvenamosios vietos deklaravimas Įvertinkite: Teigiamai 12 Neutraliai 0 Neigiamai 7
Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaravimas Įvertinkite: Teigiamai 12 Neutraliai 0 Neigiamai 5
Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų taisymas, keitimas, naikinimas Įvertinkite: Teigiamai 11 Neutraliai 0 Neigiamai 5
Pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas Įvertinkite: Teigiamai 10 Neutraliai 0 Neigiamai 5
Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui) ar jo įgaliotam asmeniui apie jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas Įvertinkite: Teigiamai 10 Neutraliai 0 Neigiamai 5
Gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaita
Prašymo įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą priėmimas Įvertinkite: Teigiamai 9 Neutraliai 0 Neigiamai 5
Pažymos apie įtraukimą į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą išdavimas Įvertinkite: Teigiamai 8 Neutraliai 0 Neigiamai 5
Gyvūnų laikymas ir priežiūra
Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Neringos savivaldybės teritorijoje išdavimas Įvertinkite: Teigiamai 6 Neutraliai 0 Neigiamai 5
Pirminė teisinė pagalba
Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas Įvertinkite: Teigiamai 1 Neutraliai 0 Neigiamai 0
Renginiai
Leidimų organizuoti renginį Neringos savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose (komercinio ir nekomercinio pobūdžio kultūriniai, meniniai ar kiti vieši renginiai) Įvertinkite: Teigiamai 10 Neutraliai 0 Neigiamai 7
Socialinė parama
Laidojimo pašalpa mirties atveju Įvertinkite: Teigiamai 15 Neutraliai 0 Neigiamai 5
Specialiųjų poreikių lygio nustatymas Įvertinkite: Teigiamai 8 Neutraliai 0 Neigiamai 4
Socialinė parama mokinio reikmenims Įvertinkite: Teigiamai 14 Neutraliai 0 Neigiamai 6
Socialinės pašalpos skyrimas Įvertinkite: Teigiamai 12 Neutraliai 0 Neigiamai 6
Parama mokinio nemokamam maitinimui Įvertinkite: Teigiamai 11 Neutraliai 0 Neigiamai 6
Kompensacijų už gyvenamųjų patalpų šildymą, karštą bei šaltą vandenį ir kietąjį kurą skyrimas Įvertinkite: Teigiamai 12 Neutraliai 0 Neigiamai 5
Vienkartinė išmoka gimus vaikui Įvertinkite: Teigiamai 11 Neutraliai 0 Neigiamai 5
Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui Įvertinkite: Teigiamai 12 Neutraliai 0 Neigiamai 5
Išmoka vaikui Įvertinkite: Teigiamai 13 Neutraliai 0 Neigiamai 5
Globos (rūpybos) išmoka Įvertinkite: Teigiamai 11 Neutraliai 0 Neigiamai 5
Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai Įvertinkite: Teigiamai 11 Neutraliai 0 Neigiamai 6
Vienkartinė išmoka įsikurti, pasibaigus nustatytai globai (rūpybai) Įvertinkite: Teigiamai 11 Neutraliai 0 Neigiamai 6
Socialinės paslaugos skyrimas Įvertinkite: Teigiamai 12 Neutraliai 0 Neigiamai 7
Valstybinių šalpos išmokų skyrimas ir mokėjimas Įvertinkite: Teigiamai 12 Neutraliai 0 Neigiamai 6
Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos skyrimo Neringos savivaldybėje tvarkos aprašas Įvertinkite: Teigiamai 12 Neutraliai 0 Neigiamai 6
LR antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, pagimdžiusioms (įvaikinusioms), išauginusioms iki 8 metų ir gerai išauklėjusioms 5 ir daugiau vaikų. Įvertinkite: Teigiamai 11 Neutraliai 0 Neigiamai 5
Neįgaliojo pažymėjimo išdavimas Įvertinkite: Teigiamai 8 Neutraliai 0 Neigiamai 5
Teritorijų planavimas ir statyba
Specialiųjų architektūrinių rekalavimų išdavimas Įvertinkite: Teigiamai 0 Neutraliai 0 Neigiamai 0
Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas Įvertinkite: Teigiamai 0 Neutraliai 0 Neigiamai 0
Statinių projektinių pasiūlymų viešinimas Įvertinkite: Teigiamai 0 Neutraliai 0 Neigiamai 0
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimas, keitimas ar koregavimas Įvertinkite: Teigiamai 0 Neutraliai 0 Neigiamai 0
Teritorijų planavimo dokumento tvirtinimas Įvertinkite: Teigiamai 0 Neutraliai 0 Neigiamai 0
Parengto teritorijų planavimo dokumento registravimas teritorijų planavimo registre Įvertinkite: Teigiamai 0 Neutraliai 0 Neigiamai 0
Vaiko teisių apsauga
Pažymų/ išvadų išdavimas teismui sudarant šeimos turto sandorius, kai yra nepilnamečių vaikų Įvertinkite: Teigiamai 8 Neutraliai 0 Neigiamai 6
Pažymų teismui dėl palikimo vaiko vardu priėmimo išdavimas Įvertinkite: Teigiamai 9 Neutraliai 0 Neigiamai 6
Konsultacijų dėl įvaikinimo teikimas ir prašymų priėmimas Įvertinkite: Teigiamai 9 Neutraliai 0 Neigiamai 6
Konsultacijų dėl vaikų , likusių be tėvų globos, laikinosios globos (rūpybos) nustatymo teikimas ir prašymų priėmimas Įvertinkite: Teigiamai 9 Neutraliai 2 Neigiamai 7
Konsultacijų dėl vaiko laikinosios globos(rūpybos) tėvų prašymu nustatymo teikimas ir prašymų priėmimas Įvertinkite: Teigiamai 9 Neutraliai 1 Neigiamai 6
Tarpininkavimo dokumentų dėl asmens tapatybės kortelės išdavimo (pakeitimo) LR piliečiui iki 16 metų arba paso LR piliečiui iki 18 metų išdavimas Įvertinkite: Teigiamai 9 Neutraliai 1 Neigiamai 6
Konsultavimas, informacijos teikimas vaiko teisių apsaugos klausimais Įvertinkite: Teigiamai 10 Neutraliai 1 Neigiamai 6
Verslas
Leidimai prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose Įvertinkite: Teigiamai 1 Neutraliai 0 Neigiamai 0
Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas Įvertinkite: Teigiamai 13 Neutraliai 1 Neigiamai 5
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikato išdavimas Įvertinkite: Teigiamai 12 Neutraliai 0 Neigiamai 5
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas Įvertinkite: Teigiamai 2 Neutraliai 0 Neigiamai 0
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas Įvertinkite: Teigiamai 13 Neutraliai 0 Neigiamai 5
Vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas Įvertinkite: Teigiamai 14 Neutraliai 0 Neigiamai 9
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas Įvertinkite: Teigiamai 3 Neutraliai 0 Neigiamai 0
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų išdavimas Įvertinkite: Teigiamai 2 Neutraliai 0 Neigiamai 0
Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais patikslinimas Įvertinkite: Teigiamai 2 Neutraliai 0 Neigiamai 0
Licencijos (licencijos kopijos, dublikato) vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas Įvertinkite: Teigiamai 2 Neutraliai 0 Neigiamai 0
Leidimų vežti keleivius reguliaraus vietinio susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimas Įvertinkite: Teigiamai 2 Neutraliai 0 Neigiamai 0
Leidimo važiuoti Neringos savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritinėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimas Įvertinkite: Teigiamai 1 Neutraliai 0 Neigiamai 0
Šilumos teikimo veiklos licencija Įvertinkite: Teigiamai 12 Neutraliai 0 Neigiamai 5
 

 

© Neringos savivaldybė
Sprendimas: Idamas. Naudojama Smart Web sistema.