mobile menu toggle Pradžia

Informacija apie parengtus administracinio pastato 1B2p ir gamybinio pastato 2P1ž adresu Naglių g. 18, Neringa paskirties keitimo į viešbutį, rekonstravimo projekto projektinius pasiūlymus

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis Nr

Naglių g. 18 Neringa, žemės sklypo kadastrinis Nr. 2301/0001:729

Žemės sklypo esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, būdas

Komercines paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama - administracinė ir gamybos. Būsima - viešbučių

Statybos rūšis

Rekonstrukcija, paskirties keitimas, griovimas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB ,,Kančo studija", Gėlių  rato g. 21A, LT-50290, Kaunas, tel. +370 670 90636, el.p. projektai@kancas.lt

Projekto vadovas

Gustė Kančaitė, atestato Nr. A1407; 4139, tel. +370 670 90636

Statytojas (juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, telefono Nr.)

UAB ,,Marina Nida" į.k. 300569467, Naglių g. 18C, LT-93123 Neringa, tel. +370 698 44918;

UAB ,,KNV 10" į.k. 305647934, Turniškių g. 29-1, LT-10104 Vilnius, tel. +370 652 16161

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su projektinių pasiūlymų sprendiniais galima nuo 2022 m. lapkričio mėn. 7 d. iki 2022 m. lapkričio mėn. 22d. darbo dienomis adresu Gėlių rato g. 21A, Kaunas, tel. +370 670 90636, el.p. projektai@kancas.lt, taip pat Neringos savivaldybės interneto svetainėje: https://neringa.lt/veiklos-sritys/teritoriju-planavimas-ir-statyba/statiniu-projektiniu-pasiulymu-viesinimas/502

Informacija iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pastabas dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui el.p. projektai@kancas.lt arba raštu adresu Gėlių rato g. 21A, LT-50290, Kaunas iki 2022 lapkričio mėn. 22d.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Viešasis susirinkimas vyks 2022 m. lapkričio mėn. 22 d., Neringos savivaldybės I a. posėdžių salėje, adresu Taikos g. 2, LT-93123, Neringa, pradžia 15.00 val., trukmė 1 val. - iki 16.00 val.

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Projektiniams pasiūlymams
PRITARTA
IS "Infostatyba" prašymo Nr. PSP-32-230103-00001
Pritarimo data 2022-01-09