mobile menu toggle Pradžia

Informacija apie parengtus fermos Purvynės g. 73, Neringa ir ūkinio pastato Purvynės g. 75, Neringa, esančių sklype Purvynės g. 73, Neringa rekonstravimo į poilsio namus projektinius pasiūlymus

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis Nr

Purvynės g. 73, Neringa LT-93132, Lietuva, Kad. Nr. 2301/0001:506

Žemės sklypo esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, būdas

Kita. Rekreacinės teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama – kita, būsima - poilsio

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Adomas Šablevičius, info@galarchitektai.lt , +370 8512351

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

L.A. T.T ir V.K

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Neringos savivaldybės interneto svetainėje www.neringa.lt,  UAB “G.A.L. architektai” biure Pulko g. 2, Vilnius, 210 kab., tel. +370 685 12351, el. paštas: info@galarchitektai.lt iki 2022 m. liepos 25 d., darbo dienomis: Pirm. - Penkt. nuo 13:00 iki 16:30 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymai teikiami UAB “G.A.L. architektai”, Pulko g. 2, LT-08221, Vilnius, el.paštas: info@galarchitektai.lt, tel.: +370 685 12351, iki 2022 m. liepos 25 d

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas): viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022 m. liepos 26 d., 16:00 val. tiesioginės transliacijos Zoom platformoje metu. Prisijungimo nuoroda: https://tinyurl.com/44xnaa36 Virtualaus susitikimo ID: 322 539 4595, Slaptažodis: 5DkXiv

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga