mobile menu toggle Pradžia

INFORMACIJA APIE PARENGTUS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO REKONSTRAVIMO, PREILOS G. 21 NERINGOJE PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

INFORMACIJA APIE PARENGTUS GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO REKONSTRAVIMO, PREILOS G. 21 NERINGOJE PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Statinių statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre ar kadastre arba žemės sklypo geografinės koordinatės, žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Preilos g. 21, Neringoje, Žemės sklypo unikalus, Nr. 2301-0002-0045. Žemės sklypo kadastrinis Nr. 2301/0002:45. Registro Nr. 23/66, pastato unikalus nr. 2398-0001-0014, paskirtis – kita, būdas – gyvenamosios teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta):

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai;* paskirtis pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo,įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus)(vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):

Indv. veiklos vadovas Osvaldas Jankauskas, el. paštas: osvaldas_jankauskas@yahoo.com, mob. 8 674 11078; (projektų vadovas Osvaldas Jankauskas, el. p. osvaldas_jankauskas@yahoo.com ).

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris): L.G.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti nuo 2023-09-15 iki 2023-10-03  patalpose,  adresu Žvejų g. 2-512, Klaipėda, kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 iki 17.00 val. (prieš atvykstant, telefonu susiderinti laiką), mob. tel. 8 674 11078 ar el. p. osvaldas_jankauskas@yahoo.com , ir Neringos savivaldybės tinklalapyje www.neringa.lt/

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Pasiūlymai dėl projektinių pasiūlymų teikiami Osvaldas Jankauskas, Žvejų g. 2-512, Klaipėdoje, kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 iki 17.00 val., mob. tel. 8 674 11078, el. paštu: osvaldas_jankauskas@yahoo.com ir viešo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas):

Viešas susirinkimas numatomas 2023-09-03   15:00 val. Paskelbus Lietuvoje karantiną, susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Pateikiama prisijungimo nuoroda https://meet.google.com/tqb-mtqi-yds

 

Projektiniai pasiūlymai