mobile menu toggle Pradžia

Informacija apie parengtus Kitos paskirties statinio-automobilių saugyklos, esančios Taikos g. 39, projektinius pasiūlymus

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas)

Statinių statybvietės adresai: Taikos g. 39, Neringa

Žemės sklypo kadastro Nr.: 2301/0001:839

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai

Paskirtis: Kitos paskirties statiniai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „SRP Projektas“, Projekto vadovas Valentas Butkus, el. p.: valentas.butkus@srp.lt, mob.: +370 634 89363

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Neringos savivaldybė, Taikos g. 2, 93123 Neringa; el. p.: administracija@neringa.lt, tel. nr.: +370 469 52 665

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas

UAB „SRP Projektas“, Savanorių pr. 176c, 03154 Vilnius; tel. nr. +370 5 2500605

Darbo dienomis: 8:00 – 17:00 val.

Taip pat susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Neringos savivaldybės administracijos (toliau – NSA) interneto svetainėje www.neringa.lt

Visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo pranešimo NSA interneto svetainėje paskelbimo dienos.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti el. paštu: info@srp.lt, iki 2022 m. rugsėjo 19 d. imtinai.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas) arba transliacijos nuoroda

Susirinkimo vieta: Neringos savivaldybės administracija, Taikos g. 2, 93121 Nida, Posėdžių salė.

Susirinkimo data ir laikas: 2022 m. rugsėjo 19 d., 16:00 val.

Projektiniai pasiūlymai – PDF

Po viešojo susirinkimo priimti sprendimai
PRITARTA
IS "Infostatyba" prašymo Nr. PSP-100-220927-04315
Pritarimo data 2022-09-28