mobile menu toggle Pradžia

Informacija apie parengtus sandėliavimo paskirties pastato-sandėlio, Purvynės g. 77, Neringa rekonstravimo ir paskirties keitimo į poilsio paskirties pastatą projektinius pasiūlymus

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis Nr.

Purvynės g. 77, Neringa LT-93121, Lietuva. Žemės sklypo kad. Nr. 2301/0001:242

Žemės sklypo esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, būdas
Esama - pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos, būsima – rekreacinės teritorijos.

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama – pastatas-sandėlis, būsima - poilsio.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Adomas Šablevičius, info@galarchitektai.lt, +370 685 12351

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

E.A.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Neringos savivaldybės interneto svetainėje www.neringa.lt,  UAB “G.A.L. architektai” biure Pulko g. 2, Vilnius, 210 kab., tel.: +370 685 12351, el. paštas: info@galarchitektai.lt iki 2022 m. rugsėjo 06 d., darbo dienomis: Pirm. - Penkt. nuo 13:00 iki 16:00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami UAB “G.A.L. architektai”, Pulko g. 2, LT-08221, Vilnius, el.paštas: info@galarchitektai.lt, tel.: +370 685 12351, iki viešo susirinkimo.

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas)

viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022 m. rugsėjo 06 d., 16:00 val. tiesioginės transliacijos Zoom platformoje metu. Prisijungimo nuoroda: https://tinyurl.com/44xnaa36
Virtualaus susitikimo ID: 322 539 4595, Slaptažodis: 5DkXiv

Projektiniai pasiūlymai

Vaizdinė medžiaga

Po viešojo susirinkimo priimti sprendimai
PRITARTA
IS "Infostatyba" prašymo Nr. PSP-100-220916-04152
Pritarimo data 2022-09-20