mobile menu toggle Pradžia

Informacija apie pėsčiųjų ir dviračių tako Smiltynė–Nida ruožo nuo 15,576 iki 31,232 km rekonstravimo projektinius pasiūlymus

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedami parengti „Pėsčiųjų ir dviračių tako Smiltynė–Nida ruožo nuo 15,576 iki 31,232 km rekonstravimo techninis darbo projektas“ projektiniai pasiūlymai.

Statybvietės vieta: Neringos savivaldybės teritorija

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 2301/0004:67, 2301/0004:85

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: kelių (gatvių)

Statybos rūšis: rekonstravimas

Statinių kategorija: neypatingasis

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: ekosistemų apsaugos miškų sklypai

Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41-1, LT-01109, Vilnius, tel.: +370 67006385, el.paštas: gytis.bzeskis@plentprojektas.lt

Projekto vadovas: Andrius Sirtautas, atestato Nr. 27484 tel. +37067006385

Statytojas: VĮ Lietuvos automobilių keliu direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, el. p. lakd@lakd.lt, +37052329600

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2021-09-15 darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. adresu Gedimino pr. 41-1, tel.: +37067006385 Vilnius arba Neringos savivaldybės internetinėje svetainėje – www.neringa.lt, skiltyje „Statinių projektinių pasiūlymų viešinimas“.

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui elektroniniu paštu gytis.bzeskis@plentprojektas.lt per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Susirinkimas vyks 2022 m. rugsėjo 15 d. 16:00 val. Neringos savivaldybėje, adresu: Taikos g. 2, LT-93123, Neringa

Pastaba: lygiagrečiai bus atliekama projekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako Smiltynė–Nida ruožų nuo 0,010 iki 2,029 km, nuo 0,011 iki 1,829 km, nuo 31,249 iki 34,050 km, nuo 34,074 iki 34,217 km rekonstravimo techninis darbo projektas“ viešinimo procedūra.

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

VAIZDINĖ INFORMACIJA

Po viešojo susirinkimo priimti sprendimai
PRITARTA
IS "Infostatyba" prašymo Nr. PSP-100-220920-04216
Pritarimo data 2022-09-28