mobile menu toggle Pradžia

INFORMACIJA APIE PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKO SMILTYNĖ–NIDA RUOŽO NUO 2,956 IKI 15,567 KM REKONSTRAVIMO TECHNINIO DARBO PROJEKTO IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪROS PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad pradedami parengti „Pėsčiųjų ir dviračių tako Smiltynė–Nida ruožo nuo 2,956 iki 15,567 km rekonstravimo techninis darbo projektas ir projekto vykdymo priežiūra“ projektiniai pasiūlymai.

Statybvietės vieta: Neringos miestas

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 2301/0004:59

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis: kelių (gatvių)

Statybos rūšis: rekonstravimas

Statinio kategorija: neypatingasis

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: miškų ūkio, ekosistemų apsaugos miškų sklypai

Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41-1, LT-01109, Vilnius, tel.: +370 67006385, el.paštas: gytis.bzeskis@plentprojektas.lt

Projekto vadovas: Aivaras Vilkelis, atestato Nr. 30410 el. p.: gytis.bzeskis@plentprojektas.lt, tel.: +37067006385

Statytojas: VĮ Lietuvos automobilių keliu direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, LT-03109 Vilnius, el. p. lakd@lakd.lt, +37052329600

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima iki 2022-04-08 darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. adresu Gedimino pr. 41-1, tel.: +37067006385 Vilnius arba Neringos savivaldybės internetinėje svetainėje – www.neringa.lt, skiltyje „Statinių projektinių pasiūlymų viešinimas“.

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų sprendinių galima teikti projektuotojui elektroniniu paštu gytis.bzeskis@plentprojektas.lt per visą visuomenei susipažinti su projektiniais pasiūlymais skiriamą laikotarpį ir viešo susirinkimo metu.

Teikiant pasiūlymus projektuotojui, turi būti nurodyta: vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys, pasiūlymo teikimo data, informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2022 m. balandžio 8 d. 15:00 val. naudojant telekomunikacijų galinius įrenginius elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu (nuotoliniu būdu).

Prisijungimo nuoroda: https://zoom.us/j/9760133002

Susirinkimo ID: 976 013 3002

Prisijungus dalyvių prašome nurodyti savo vardą, pavardę, kontaktinius duomenis (el. pašto adresą ar telefono Nr.), kad būtų galima įtraukti į susirinkimo dalyvių sąrašą.

Pastaba: lygiagrečiai bus atliekama projekto „Pėsčiųjų ir dviračių tako Smiltynė–Nida ruožo nuo 2,104 iki 2,956 km rekonstravimo techninis darbo projektas ir projekto vykdymo priežiūraviešinimo procedūra.

PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

Po viešojo susirinkimo priimti sprendimai

PRITARTA

IS "Infostatyba" prašymo Nr. PSP-100-220414-01799

Pritarimo data 2022-04-25