mobile menu toggle Pradžia

Kultūros ir meno stipendijos

Stipendija kultūros ir meno kūrėjams

Skelbiami Neringos savivaldybės stipendijos kultūros ir meno kūrėjams gavėjai. Neringos savivaldybės mero 2024-02-22 potvarkiu Nr.V10-70 "Dėl Neringos savivaldybės stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo" stipendijos skiriamos:

Denisas Nikitenka

Darius Mažintas

Ula Šimulynaitė

Lukas Tarvainis

Nijolė Kepenienė

Jurga Tumasonytė

Yelyzaveta Kravtsova

Stipendiatai kūrybines veiklas vykdys vasario-balandžio ir spalio-gruodžio mėn.

Gauti stipendijas turi teisę pilnamečiai kultūros ir meno kūrėjai – Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenantys, dirbantys ir (ar) kuriantys Neringoje, jeigu jų veiklos objektas yra kultūra, menas ir jų sklaida, taip pat Europos Sąjungos valstybių ar trečiųjų valstybių piliečiai, jeigu jų veiklos objektas yra menas ar kultūra bei jų sklaida ir jeigu jie tikslingai atvyksta kurti į Neringą ir yra pakviesti Lietuvoje registruotos kultūros organizacijos bei  kultūros ir meno kūrėjai, kurie savo kūrybinę veiklą numatę vykdyti ne kurortinio poilsio ir turizmo sezono metu.

Neringos savivaldybė pageidautų kultūros ir meno kūrėjų paraiškų, kurių kūrybinė veikla arba šios veiklos rezultatai prisideda prie ugdymo klasterio kūrimo Neringoje (inovatyviu kultūriniu-meniniu turiniu praturtina Neringos ugdymo įstaigų mokytojų dalykininkų vedamas pamokas ir neformalaus ugdymo pedagogų programas; mokytojų darbinėje veikloje padeda diegti naujus ugdymo metodus; gerina mokytojų ir mokinių kompetencijas kūrybinių industrijų, meninio bei gamtamokslinio ugdymo srityse; padeda Neringos savivaldybei parengti ugdymo klasterio programą bei jos įgyvendinimo priemonių planą; skatina kitokias klasterio tikslus atitinkančias Neringos švietimo sektoriaus inovacijas). Daugiau apie Neringoje planuojamą kurti ugdymo klasterį „Neringos talentai 2030“ rasite pridedamoje koncepcijoje, kuriai buvo pritarta Neringos savivaldybės tarybos kolegijoje.      

Kontaktinis asmuo: Diana Liutkutė, Neringos savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 469) 52622, el. paštas diana.liutkute@neringa.lt.

____________________________________________________________________________________________________________________

Meno stipendija

Neringos savivaldybės taryba siekdama skatinti meno kūrėjus 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T1-216 įsteigė Neringos savivaldybės meno stipendiją, kuri skirta Tarptautinės Nidos menininkų rezidencijų programos dalyviams.
Stipendijos dydis -  1000 Eur.
Tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. T1-111   patvirtintas Neringos savivaldybės meno stipendijos, skirtos tarptautinės Nidos menininkų rezidencijų programos dalyviams, skyrimo tvarkos aprašas.

Informacija apie 2023 m. Stipendijos konkursą čia >>>

                                                                                                                                    nuotrauka iš NMK archyvo

Pirmoji Neringos savivaldybės meno stipendija (2012) skirta menininkei Lenai Dobrowolskai (Lenkija/Jungtinė Karalystė) už kūrybinės veiklos programą ZEITGEBER (vok. pažodžiui: laiko davėjas; laikmatis). Tai įvietinto meno projektas, sukurtas kaip atsakas į Thomo Manno romaą Užburtas kalnas" (fotografijos, pušies sodinimo akcija ir intaliacija).

Antroji stipendija (2013) atiteko menotyrininkei Laimai Kreivytei už kūrybinės veiklos programą Alternatyvus gyvenimas" (alternatyvių gyvenimo vietų Neringoje vizualinis ir antropologinis tyrimas bei tokių vietų dokumentavimas).

2014 metų stipendija skirta Rasai Junevičiūtei ir Nikolui Matrangai už projektą Č", skirtą paukščių stebėjimui Neringoje. 

2015 metų stipendija skirta Linui Kutavičiui už projektą-šviesos instaliaciją Gintaro projektorius", kurio esmė – atskleisti vidinę gintaro struktūrą.

Penktoji stipendija (2016) skirta Žilvinui Landzbergui už projektą Nojaus laivas: tarp dviejų vandenų".

Šeštoji stipendija (2017) skirta Daliai Mikonytei, kuri kartu su Adomu Žudžiu Neringai dovanojo projektą Miestų studijos: Neringa ir Kuršių nerija". Projektas įgyvendintas kaip video instaliacija Siurealistinis video komplimentas Neringos miestui ir Kuršių nerijai".

Septintąją  stipendiją (2018) pelnė Norbert Tukaj už Nidos meno kolonijoje vystytą projektą „Pasislėpę pastatai”. Plačiau >>>

Aštuntosios stipendijos (2019) laimėtojai yra kūrybinis kolektyvas – Jurga Daubaraitė ir Jonas Gediminas Žukauskas. Lapkričio mėnesio rezidencijoje jie vykdė projektą Miško sudėtinės dalys". Plačiau >>>

2020 metais devintoji stipendija skirta Agnei Bagdžiūnaitei. Stipendiantė įgyvendino kūrybinės veiklos programą, kurią sudarė dirbančiųjų moterų archyvo „Prieš ir po“ dalies vykdymas: 7 išplėstiniai interviu su moterimis Nidoje ir mažo tiražo leidinys apie Nidos tranzicijos laikotarpį. Leidinys >>>

Dešimtoji meno stipendija (2021) skirta Jonui Palekui už kūrybinės veiklos programą Daržovių rūkykla“, kurią sudarė teorinių šaltinių bei praktinių eksperimentų pagalba kuriama augalinės kilmės produktams skirta rūkykla, infrastruktūra bei naudojimo sistema jai. Rezidentas kūrybinį sumanymas įgyvendino lapkričio mėnesį Nidoje ir jį sėkmingai plėtoja toliau >>>

2022-aisiais nutarta vienuoliktą stipendiją skirti kūrybiniam kolektyvui – Ievai Kotrynai Ski (Skirmantaitei) ir Ignei Narbutaitei už kūrybinės veiklos programos ,,Rugpjūtis, vasaros pabaiga" sukūrimą. Programą sudarys audiovizualiniui kūriniui reikalingos medžiagos apie kurorto atostogų idilę ir kitą Kuršių Nerijos gyvenimo pusę rinkimas ir jos montažas. Kūrėjos Nidoje rezidavo lapkričio mėnesį.

Dvyliktoji Meno stipendija (2023) skirta menininkui Francesco Rufini už tyrimo apie gintaro rinkimą tąsą ir filmo ,,Po Audros" sukūrimą. Kūrejas Nidos meno kolonijoje reziduos lapkričio-gruodžio mėn.

Rašytojo stipendija

Siekdama paskatinti kūrėjus kurti Neringoje, plėtoti pažintinius-kultūrinius mainus, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą tarp Neringos savivaldybės ir Tarptautinio vertėjų ir rašytojų centro, Neringos savivaldybės taryba 2020 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimu Nr. T1-111 apsisprendė įsteigti Stipendiją rašytojui, reziduojančiam Tarptautiniame vertėjų ir rašytojų centre.

Stpendijos dydis – 1000 Eur, rezidavimo trukmė – ne trumpiau nei 1 mėn.

Stipendijos skyrimą reglamentuoja Stipendijos skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2020 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimu Nr. T1-147 (2023-05-25 sprendimo Nr. T1-112 redakcija)

Kvietimas teikti paraiškas 2023 >>>

Pirmoji Rašytojo stipendija (2021) skirta poetui, vertėjui Antanui A. Jonynui, kurio kūrybinis sumanymas yra tęsti darbą verčiant Martyno Liudviko Rėzos vokiškai rašytą poeziją į lietuvių kalbą. Stipendijos laimėtojas labai džiaugiasi ir tikisi, kad stipendija ženkliai prisidės  prie jo sumanymo įgyvendinimo: „Turėti lietuviškai visus eiliuotus Liudviko Rėzos kūrinius – mūsų kultūros garbės reikalas, galiausiai taip bus grąžinta garbės skola pirmajam Kristijono Donelaičio „Metų“ leidėjui. Nemaža darbo dalis jau atlikta, o paskirtoji garbinga stipendija – su galimybe padirbėti Nidos vertėjų centre – bus man puiki paskata. Tikiuosi, kad išvykdamas iš Nidos, galėsiu su džiaugsmu pateikti viso atlikto darbo rankraštį. Simboliška bus, jei šį darbą pavyks baigti poeto gimtojoje Kuršių Nerijoje."

Stipendiantas rezidavo Kuršių nerijoje 2022 metų balandžio mėnesį. Plačiau apie rezidenciją >>>
Stipendianto ataskaita >>>

Antroji Rašytojo stipendija (2022) atiteko poetui, prozininkui, dramaturgui, vertėjui Sigitui Parulskiui. Rezidencijos Neringoje metu Stipendiantas ketina sukurti nuotraukų ciklą Kuršių nerijoje ir parašyti eseistinių tekstų, vaizdą derinant su tekstu. Kaip pavyzdį jis pateikia savo knygą „Dvigubo dugno keleiviai“, kurioje nuotraukos ne komentuojamos, ne aprašomos, bet ieškoma tam tikrų paralelių, sąskambių, kontekstų, kitaip tariant, vaizdas ir tekstas sukuria dar vieną dimensiją. Plačiau >>>
Plačiau apie rezidenciją >>>
Rezidento kūryba >>>

Trečią Stipendiją (2023) pelnė poetas, dramaturtas Julius Keleras. Rezidavimo Nidoje metu kūrėjas ketina dirbti prie savo eilėraščių rinktine „Šalia šalnõs“ (darbinis pavadinimas). Joje, be kitų, bus publikuojamas haiku ciklas ir eilėraščiai, parašyti 2005-2023 m., kurie sukurti Nidoje ir apie Nidą. Taip pat bus tęsiamas darbas prie naujos lyrinės poezijos knygos ,,Intymu" bei tęsiamas novelių ir esė rašymas, nes, kaip sako poetas: ,,atmosferiška TVRC erdvė skatina kūrybiškumą, įkvėpdama vykdyti ambicingus užmojus". Rašytojas reziduoti planuoja 2024 metų balandžio mėnesį.