mobile menu toggle Pradžia

Kultūros ir meno stipendijos

Meno stipendija

Neringos savivaldybės taryba siekdama skatinti meno kūrėjus 2011 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. T1-216 įsteigė Neringos savivaldybės meno stipendiją, kuri skirta Tarptautinės Nidos menininkų rezidencijų programos dalyviams.
Stipendijos dydis -  1000 Eur.
Tarybos 2012 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T1-2  (kartu su 2015 m. gegužės 21 d. sprendimu Nr.T1-110 ir 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T1-57) patvirtintas Neringos savivaldybės meno stipendijos, skirtos tarptautinės Nidos menininkų rezidencijų programos dalyviams, skyrimo tvarkos aprašas.

Informacija apie 2022 m. Stipendijos konkursą čia >>>

                                                                                                                                    nuotrauka iš NMK archyvo

Pirmoji Neringos savivaldybės meno stipendija (2012) skirta menininkei Lenai Dobrowolskai (Lenkija/Jungtinė Karalystė) už kūrybinės veiklos programą ZEITGEBER (vok. pažodžiui: laiko davėjas; laikmatis). Tai įvietinto meno projektas, sukurtas kaip atsakas į Thomo Manno romaą Užburtas kalnas" (fotografijos, pušies sodinimo akcija ir intaliacija).

Antroji stipendija (2013) atiteko menotyrininkei Laimai Kreivytei už kūrybinės veiklos programą Alternatyvus gyvenimas" (alternatyvių gyvenimo vietų Neringoje vizualinis ir antropologinis tyrimas bei tokių vietų dokumentavimas).

2014 metų stipendija skirta Rasai Junevičiūtei ir Nikolui Matrangai už projektą Č", skirtą paukščių stebėjimui Neringoje. 

2015 metų stipendija skirta Linui Kutavičiui už projektą-šviesos instaliaciją Gintaro projektorius", kurio esmė – atskleisti vidinę gintaro struktūrą.

Penktoji stipendija (2016) skirta Žilvinui Landzbergui už projektą Nojaus laivas: tarp dviejų vandenų".

Šeštoji stipendija (2017) skirta Daliai Mikonytei, kuri kartu su Adomu Žudžiu Neringai dovanojo projektą Miestų studijos: Neringa ir Kuršių nerija". Projektas įgyvendintas kaip video instaliacija Siurealistinis video komplimentas Neringos miestui ir Kuršių nerijai".

Septintąją  stipendiją (2018) pelnė Norbert Tukaj už Nidos meno kolonijoje vystytą projektą „Pasislėpę pastatai”. Plačiau >>>

Aštuntosios stipendijos (2019) laimėtojai yra kūrybinis kolektyvas – Jurga Daubaraitė ir Jonas Gediminas Žukauskas. Lapkričio mėnesio rezidencijoje jie vykdė projektą Miško sudėtinės dalys". Plačiau >>>

2020 metais devintoji stipendija skirta Agnei Bagdžiūnaitei. Stipendiantė įgyvendino kūrybinės veiklos programą, kurią sudarė dirbančiųjų moterų archyvo „Prieš ir po“ dalies vykdymas: 7 išplėstiniai interviu su moterimis Nidoje ir mažo tiražo leidinys apie Nidos tranzicijos laikotarpį. Leidinys >>>

Dešimtoji meno stipendija (2021) skirta Jonui Palekui už kūrybinės veiklos programą Daržovių rūkykla“, kurią sudarė teorinių šaltinių bei praktinių eksperimentų pagalba kuriama augalinės kilmės produktams skirta rūkykla, infrastruktūra bei naudojimo sistema jai. Rezidentas kūrybinį sumanymas įgyvendino lapkričio mėnesį Nidoje ir jį sėkmingai plėtoja toliau.

Rašytojo stipendija

Siekdama paskatinti kūrėjus kurti Neringoje, plėtoti pažintinius-kultūrinius mainus, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą tarp Neringos savivaldybės ir Tarptautinio vertėjų ir rašytojų centro, Neringos savivaldybės taryba 2020 m. rugpjūčio 27 d. Tarybos sprendimu Nr. T1-111 apsisprendė įsteigti Stipendiją rašytojui, reziduojančiam Tarptautiniame vertėjų ir rašytojų centre.

Stpendijos dydis – 1000 Eur, rezidavimo trukmė – ne trumpiau nei 1 mėn.

Stipendijos skyrimą reglamentuoja Stipendijos skyrimo tvarkos aprašas, patvirtintas 2020 m. spalio 29 d. Tarybos sprendimu Nr. T1-147.

Pirmoji Rašytojo stipendija (2021) skirta poetui, vertėjui Antanui A. Jonynui, kurio kūrybinis sumanymas yra tęsti darbą verčiant Martyno Liudviko Rėzos vokiškai rašytą poeziją į lietuvių kalbą. Stipendijos laimėtojas labai džiaugiasi ir tikisi, kad stipendija ženkliai prisidės  prie jo sumanymo įgyvendinimo: „Turėti lietuviškai visus eiliuotus Liudviko Rėzos kūrinius – mūsų kultūros garbės reikalas, galiausiai taip bus grąžinta garbės skola pirmajam Kristijono Donelaičio „Metų“ leidėjui. Nemaža darbo dalis jau atlikta, o paskirtoji garbinga stipendija – su galimybe padirbėti Nidos vertėjų centre – bus man puiki paskata. Tikiuosi, kad išvykdamas iš Nidos, galėsiu su džiaugsmu pateikti viso atlikto darbo rankraštį. Simboliška bus, jei šį darbą pavyks baigti poeto gimtojoje Kuršių Nerijoje."

Stipendiantas rezidavo Kuršių nerijoje 2022 metų balandžio mėnesį. Plačiau apie rezidenciją >>>