mobile menu toggle Pradžia

Leidimai ir licencijos transportui

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas          

 Kelių transporto veiklos licencijavimo taisyklės

DOKUMENTŲ (PAŽYMĖJIMŲ), SUTEIKIANČIŲ TEISĘ JUOS PATEIKUSIEMS ASMENIMS NAUDOTIS KELIŲ TRANSPORTO LENGVATOMIS, PAVYZDŽIAI

  1. Licencijos(licencijos kopijos, dublikato) vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimo paslaugos aprašymas

Prašymo išduoti/pratęsti licenciją vežti keleivius vietiniais maršrutais forma

Prašymo išduoti/pratęsti licencijos kopiją vežti keleivius vietiniais maršrutais forma

Prašymo pakeisti licencijos(licencijos kopijos) vežti keleivius vietiniais maršrutais duomenis  forma

Prašymo išduoti licencijos(licencijos kopijos) vežti keleivius vietiniais maršrutais dublikatą forma

  1. Leidimų vežti keleivius reguliaraus vietinio susisiekimo kelių transporto maršrutais išdavimo aprašymas

Prašymo išduoti leidimą vežti keleivius reguliaraus vietinio susisiekimo kelių transporto maršrutais forma

  1. Leidimo važiuoti Neringos savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir/ar sunkiasvorėmis transporto priemonėmis išdavimo aprašymas

Prašymo išduoti leidimą važiuoti Neringos savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir/ar sunkiasvorėmis transporto priemonėmis forma

 Leidimų važiuoti Neringos savivaldybės vietinės reikšmės keliais didžiagabaritėmis ir/ar sunkiasvorėmis transporto priemonėmis sąrašas

Leidimo Nr.

Važiavimo data nuo

Važiavimo data iki

Transporto priemonės savininkas(valdytojas)

Transporto priemonės

 valst. Nr.

Priekabos valst. Nr.

4

2022-03-15

2022-03-21

UAB „Projektana“

FUN633

GJ624