mobile menu toggle Pradžia

Kolegija

Kolegija yra Neringos savivaldybės tarybos patariamasis organas.

Kolegijos sudėtis:

 1. Darius Jasaitis – Savivaldybės meras; (Kolegijos posėdžių pirmininkas)
 2. Narūnas Lendraitis – Savivaldybės vicemeras;
 3. Sigitas Šveikauskas – Savivaldybės vicemeras;
 4. Egidijus Šakalys – Savivaldybės administracijos direktorius;
 5. Arūnas Burkšas – Savivaldybės tarybos Biudžeto, finansų ir ūkio valdymo komiteto pirmininkas;
 6. Vaidas Venckus – Savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros, sporto, socialinės apsaugos, sveikatos ir kurorto reikalų komiteto pirmininkas;
 7. Agnė Jenčauskienė – Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkė, Savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkė, Savivaldybės tarybos opozicijos lyderė;
 8. Matas Lasauskas – Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininkas;

Kolegija nagrinėja šiuos klausimus:

 • analizuoja Savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių veiklą, teikia siūlymus Tarybai dėl šių padalinių veiklos gerinimo ir jų vadovų išklausymo;
 • svarsto ir teikia siūlymus dėl Savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo;
 •  svarsto klausimus dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo;
 • numato mero ir Tarybos narių mokymo prioritetus ;
 • svarsto ir teikia siūlymus dėl teritorijų planavimo dokumentų koncepcijų tvirtinimo;
 • susipažįsta su specialiųjų ir detaliųjų planų projektais, dėl jų gali teikti rekomendacijas merui;
 • svarsto Savivaldybės įstaigų metinių ataskaitų rinkinius ir Savivaldybės valdomų įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus ir (arba) veiklos ataskaitas;
 • svarsto ir teikia pasiūlymus dėl Tarybos posėdžių darbotvarkių papildymo;
 • teikia Tarybos sprendimų projektus;
 • svarsto Tarybos atidėtus (nepriimtus) Tarybos sprendimų projektus.

Mero sprendimu Kolegijai svarstyti gali būti teikiami kiti klausimai.

Kolegijos posėdžio darbotvarkės

2023-10-31
2023-06-22

Kolegijos posėdžių protokolai

2023-10-31
2023-06-22, Kūrybinių industrijų, gamtamokslinio bei meninio ugdymo klasteris „Neringos talentai 2030“