mobile menu toggle Pradžia

Reglamentas

Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamentas (galiojanti suvestinė redakcija)


 

Neringos savivaldybės tarybos komisija Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamentui rengti ir keisti (komisijos nuostatai)

Komisijos pirmininkas, Savivaldybės tarybos narys

Vaidas Venckus

atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracija

Narys, Savivaldybės tarybos narė

Sandra Berletaitė

Narys, Savivaldybės tarybos narys

Arūnas Burkšas

Narys, Savivaldybės tarybos narė

Aušra Mikalauskienė

Narys, Savivaldybės tarybos narė

Ieva Venslauskienė

Narys, Savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėja

Viktorija Budvytytė-Bedalienė

Narys, Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorė

Ignė Kriščiūnaitė