mobile menu toggle Pradžia
lt
en de

Tarybos narių nusišalinimai

Informacija apie Neringos savivaldybės mero (toliau - meras) pareikštus nusišalinimus ir Neringos savivaldybės tarybos (toliau - Taryba) narių nepriimtus nusišalinimus nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, siekiant išvengti viešųjų ir privačių interesų konflikto

 • 2022 m. kovo 31 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-5) metu bendru Tarybos narių sutarimu buvo nepriimtas  Tarybos nario Dovydo Mikelio nusišalinimas nuo 15-ojo darbotvarkės klausimo "Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. T1-31 „Dėl Neringos savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo", nes tai susijęs su įstaigos viešosiomis paslaugomis, kuriomis naudojasi Tarybos narys.

 

 • 2022 m. kovo 31 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-5) metu bendru Tarybos narių sutarimu posėdžio pirmininko Dariaus Jasaičio nusišalinimai nuo posėdžio darbotvarkės Nr. 5 ir klausimų: „Dėl pritarimo Neringos savivaldybės mero 2021 metų veiklos ataskaitai”, „Dėl pritarimo Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2021 metų veiklos ataskaitai“ nepriimti.  Svarstomas klausimas „Dėl pritarimo Neringos savivaldybės mero 2021 metų veiklos ataskaitai” nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui kilti, o klausimas „Dėl pritarimo Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ 2021 metų veiklos ataskaitai“ susijęs su įstaigos viešosiomis paslaugomis (švietimo), kuriomis naudojasi privačius interesus deklaruojantis asmuo.

 


 • 2022 m. vasario 23 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-3) metu bendru sutarimu buvo nepriimti Tarybos narių: Darius Jasaičio, Narūno Lendraičio, Viganto Giedraičio,  Lauryno Vainučio, Stasio Valančiaus,  Aušros Feser,  Agnės Jenčauskienės, Arvydo Mockaus, Sandros Berletaitės, Ričardo Kičiatovo, Vaido Venckaus, Arūno Burkšo, Dovydo Mikelio, Dianos Starkutės - Kriukovės ir Aušros Mikalauskienės nusišalinimai nuo 21-ojo darbotvarkės klausimo "Dėl Neringos savivaldybės 2022 metų biudžeto patvirtinimo", nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.

 • 2022 m. vasario 15 d. Švietimo, kultūros, jaunimo ir sporto komiteto posėdžio (protokolo Nr. T11-3) metu bendru sutarimu buvo nepriimtas Komiteto nario Lauryno Vainučio nusišalinimas nuo 8 -ojo darbotvarkės klausimo "Dėl pritarimo Nidos kultūros ir  turizmo informacijos centro „Agila“ 2021 metų veiklos  ataskaitai", nes nurodytos aplinkybės iš esmės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui.

 • 2021 m. gruodžio 23 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-11) metu bendru sutarimu buvo priimtas  mero Dariaus Jasaičio nusišalinimas nuo 12-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo "Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. T1-90 „Dėl parduodamų Neringos savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo", nes iš sąrašo išbraukiamas būstas parduotas mero artimam asmeniui.

 • 2021 m. gruodžio 16 d. meras Darius Jasaitis nusišalino nuo dalyvavimo sudarant ir tvirtinant 2021 m. gruodžio 23 d. Tarybos darbotvarkę Nr. 11.
 • 2021 m. lapkričio 25 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-10) metu bendru sutarimu buvo nepriimti Tarybos narių: Viganto Giedraičio, Aušros Mikalauskienės nusišalinimai nuo 10-ojo darbotvarkės klausimo "Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Neringos energija“ šilumos ir karšto vandens bazinių kainų dedamųjų nustatymo", nes svarstomas klausimas susijęs su bendrovės teikiamomis viešosiomis paslaugomis.

 • 2021 m. lapkričio 25 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-10) metu bendru sutarimu buvo nepriimtas  Tarybos narės Aušros Mikalauskienės nusišalinimas nuo 1-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl 2021 m. lapkričio 25 d. Neringos savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 10 darbotvarkės patvirtinimo", nes darbotvarkėje yra įtraukti klausimai (Nr. 5 ir Nr. 10), kurie kelia interesų konfliktą.  

 • 2021 m. spalio 28 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-9) metu bendru sutarimu buvo nepriimti Tarybos narių: Darius Jasaičio, Narūno Lendraičio, Viganto Giedraičio,  Lauryno Vainučio, Stasio Valančiaus,  Aušros Feser,  Agnės Jenčauskienės, Arvydo Mockaus, Sandros Berletaitės, Ričardo Kičiatovo, Vaido Venckaus, Arūno Burkšo, Dovydo Mikelio ir Aušros Mikalauskienės nusišalinimai nuo 13-ojo darbotvarkės klausimo "Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ atleidimo nuo 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio" ir 14-ojo  posėdžio darbotvarkės klausimo "Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ atleidimo nuo 2021 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio", nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.
 • 2021 m. spalio 28 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-9) metu bendru sutarimu buvo nepriimti Tarybos narių: Darius Jasaičio, Narūno Lendraičio, Viganto Giedraičio,  Lauryno Vainučio, Stasio Valančiaus,  Aušros Feser,  Agnės Jenčauskienės, Arvydo Mockaus, Sandros Berletaitės, Ričardo Kičiatovo ir Vaido Venckaus nusišalinimai nuo 1-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo "Dėl 2021 m. spalio 28 d. Neringos savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 9 darbotvarkės patvirtinimo", nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.
 • 2021 m. spalio 21 d. vykusio Aplinkos apsaugos ir turizmo  komiteto posėdžio (protokolo Nr.T9-9) metu buvo nepriimti Komiteto narių: Vaido Venckaus, Sandros  Berletaitės, Aušros Feser  nusišalinimai nuo 9-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ atleidimo nuo 2021 metų nekilnojamojo turto mokesčio" ir nuo 10-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo  „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Neringos vanduo“ atleidimo nuo 2021 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio", nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.
 • 2021 m. rugsėjo 30 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-8) metu bendru sutarimu buvo priimtas  mero Dariaus Jasaičio nusišalinimas nuo 6-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo "Dėl savivaldybės būsto pardavimo".
 • 2021 m. rugsėjo 30 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-8) metu balsuojant buvo nepriimtas Tarybos nario Lauryno Vainučio nusišalinimas nuo 5-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo "Dėl savivaldybės būsto pardavimo", nes nurodytos aplinkybės iš esmės nėra pakankamas pagrindas interesų konfliktui.
 • 2021 m. rugsėjo 23 d. meras Darius Jasaitis nusišalino nuo dalyvavimo sudarant ir tvirtinant 2021 m. rugsėjo 30 d. Tarybos darbotvarkę Nr. 8.
 • 2021 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-7) metu bendru sutarimu buvo nepriimti Tarybos narių: Sandros Berletaitės, Arūno Burkšo, Aušros Feser, Viganto Giedraičio, Dariasus Jasaičio, Agnės Jenčauskienės, Ričardo Kičiatovo, Narūno Lendraičio, Aušros Mikalauskienės, Dovydo Mikelio, Arvydo Movckaus, Lauryno Vainučio ir Stasio Vlančiaus nusišalinimai nuo 24-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo "Dėl Neringos savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo", nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.
 • 2021 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-7) metu bendru sutarimu buvo priimtas  mero Dariaus Jasaičio nusišalinimas nuo 22-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. T1-90 „Dėl parduodamų Neringos savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo" ir 23-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. T1-93 „Dėl savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo", nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.
 • 2021 m. rugpjūčio 26 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-7) metu bendru sutarimu buvo priimtas  mero Dariaus Jasaičio nusišalinimas nuo 1-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl 2021 m. rugpjūčio 26 d. Neringos savivaldybės tarybos posėdžio Nr. 7 darbotvarkės patvirtinimo".
 • 2021 m. rugpjūčio 19 d. vykusio Kontrolės komiteto posėdžio  (protokolo Nr.T7-7) metu buvo nepriimti Komiteto narių: Dovydo Mikelio, Agnės Jenčauskienės ir Vaido Venckaus  nusišalinimai nuo 12-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo  „Dėl Neringos savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo", nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.
 • 2021 m. birželio 23 d. vykusio Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-6) metu Tarybos narių bendru sutarimu buvo priimtas  mero Dariaus Jasaičio nusišalinimas nuo 14-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl savivaldybės būsto pardavimo".