mobile menu toggle Pradžia

Tarybos narių nusišalinimai

Informacija apie Neringos savivaldybės mero (toliau - meras) pareikštus nusišalinimus ir Neringos savivaldybės tarybos (toliau - Taryba) narių nepriimtus nusišalinimus nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ir priimant sprendimus, siekiant išvengti viešųjų ir privačių interesų konflikto

2024 m. birželio 12 d. meras Darius Jasaitis raštu nusišalino nuo dalyvavimo svarstant ir priimant sprendimus dėl UAB „Delta Tours“ 2024-06-10 prašymo (gauta Nr. V14-3654). Viešų ir privačių interesų konfliktas kyla, nes meras gyvena prie vykdomų statybos darbų.


2024 m. birželio 7 d. meras Darius Jasaitis raštu nusišalino nuo dalyvavimo svarstant ir priimant sprendimus dėl UAB „Vėtrungių projektai“ 2024-06-07 prašymo (gauta Nr. V14-3635). Viešų ir privačių interesų konfliktas kyla, nes meras gyvena prie vykdomų statybos darbų. 


 

2023 m. lapkričio 23 d. Švietimo, kultūros, sporto, socialinės apsaugos, sveikatos ir kurorto reikalų komiteto posėdžio (protokolo Nr. T-39) metu buvo nepriimti komiteto narių: Vaido Venckaus, Ievos Venslauskienės, Justinos Kupčinskaitės-Lukauskienės, Aušros Mikalauskienės, Lauryno Vainučio, Zigmanto Raudžio, Enesto Zinkevičiaus, Agnės Jenčauskienės nusišalinimai nuo posėdžio darbotvarkės klausimo Nr. 5 "Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Neringos savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo dėl skiriamų lėšų Traybos narių atlyginimams. Nusišalinimai nepriimti, nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.


2023 m. spalio 26 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-11) metu bendru sutarimu buvo nepriimtas Tarybos nario Ernesto Zonkevičiaus sišalinimai nuo 12-ojo darbotvarkės klausimo "Dėl biudžetinės įstaigos „Komunalinio turto valdymas“ ir biudžetinės įstaigos „Paslaugos Neringai” reorganizavimo", nes nėra pakankamo pagrindo interesų konfliktui kilti.


2023 m. spalio 26 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr.T14-11) metu bendru sutarimu buvo nepriimti Tarybos narių: Aušros Mikalauskienės, Vaido Venckaus, Justinos Kupčinskaitės-Lukauskienės, Ernesto Zinkevičiaus, Sandros Berletaitės, Mato Lasausko, Arvydo Mockaus, Algirdo Kurtinaičio, Zigmanto Raudžio, Lauryno Vainučio, Mindaugo Vaitonio nusišalinimai nuo 11-ojo darbotvarkės klausimo "Dėl Neringos savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo", nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.


2023 m. spalio 10 d. mero įgaliojimus vykdantis tarybos narys Arūnas Burkšas nusišalino nuo dalyvavimo svarstant ir priimant sprendimus dėl rengiamų Neringos savivaldybės tarybos sprendimų projektų teikimo Neringos savivaldybės tarybai dėl viešų ir privačių interesų konflikto (traybos nario ir jo  kontroliuojamos įmonės pateikėprašymus dėl mokesčių lengvatų suteikimo): Nr. TP-RD-281 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio 2023 metams lengvatos suteikimo Uždarajai akcinei bendrovei „Nidos stiegė“; Nr. TP-RD-279 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio 2023 metams lengvatos suteikimo A. B.“; Nr. TP-RD-277 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 2023 metams lengvatos suteikimo UAB „Nidos kempingas“; Nr. TP-RD-276 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio 2023 metams lengvatos suteikimo Uždarajai akcinei bendrovei „Nidos stiegė“.


2023 m. rugsėjo 15 d. meras Darius Jasaitis raštu nusišalino nuo dalyvavimo svarstant ir priimant sprendimus dėl sprendimo projekto „Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimo Nr. T1-132 „Dėl Neringos savivaldybės švietimo įstaigų pedagoginių darbuotojų ir kitų darbuotojų etatų skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo. Viešų ir privačių interesų konfliktas kyla, nes minėtą ikimokyklinio ugdymo įstaigą lanko jo sūnus.


2023 m. rugsėjo 14 d. meras Darius Jasaitis  nusišalino nuo dalyvavimo svarstant ir priimant sprendimus dėl Neringos savivaldybės nuolaitinės saugaus eismo komisijos posėdžio darbotvarkės klausimų Nr. 1 „Dėl a.d.n. prašymo“ ir Nr. 6 „Dėl Vėtrungių g. Neringa eismo ribojimo“ nutarimų įgyvendinimo.


2023 m. rugsėjo 11 d. meras Darius Jasaitis raštu nusišalino nuo dalyvavimo svarstant ir priimant sprendimus dėl Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas” 2023 m. rugpjūčio 16 d. rašto Nr. S-82 „Dėl papildomų etatų lopšeliui - darželiui". Viešų ir privačių interesų konfliktas kyla, nes minėtą ikimokyklinio ugdymo įstaigą lanko jo sūnus.


2023 m. rugpjūčio 31 d. Tarybos posėdžio (protokolo Nr. T14-9) metu bendru sutarimu buvo nepriimti Tarybos narių: Aušros Mikalauskienės, Vaido Venckaus, Justinos Kupčinskaitės-Lukauskienės, Dianos Starkutės-Kriukovės (tik nuo darbotvarkės), Mindaugo Vaitonio, Ernesto Zinkevičiaus, Ievos Venskauskienės, Sandros Berletaitės, Mato Lasausko, Mariaus Malinsko, Arvydo Mockaus, Algirdo Kurtinaičio, Dovydo Mikelio, Arūno Burkšo (tik nuo darbotvarkės), Zigmanto Raudžio, Lauryno Vainučio nusišalinimai nuo posėdžio darbotvarkės svarstymo ir 17-ojo posėdžio darbotvarkės klausimo „Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Neringos savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo"(dėl lėšų Traybos nario atlyginimui). Nesusidarius kvorumui nusišalinimai nepriimti. 


2023 m. rugpjūčio 24 d. Švietimo, kultūros, sporto, socialinės apsaugos, sveikatos ir kurorto reikalų komiteto posėdžio (protokolo Nr. T-31) metu bendru sutarimu buvo nepriimti komiteto narių: Vaido Venckaus,Ievos Venslauskienės, Justinos Kupčinskaitės-Lukauskienės Aušros Mikalauskienės Lauryno Vainutčio, Mariaus Malinsko, Zigmanto Raudžio nusišalinimai nuo posėdžio darbotvarkės klausimo Nr. 6 „Dėl fiksuoto pajamų mokesčio ir lengvatų dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2024 metais vykdomai veiklai, nustatymo".Komiteto nariai arba jų artimi asmenys įsigyja verslo liudijimus. Nusišalinimai nepriimti, nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.


2023 m. rugpjūčio 24 d. Švietimo, kultūros, sporto, socialinės apsaugos, sveikatos ir kurorto reikalų komiteto posėdžio (protokolo Nr. T-31) metu bendru sutarimu buvo nepriimti komteto narių: Vaido Venckaus,
Ievos Venslauskienės, Ernesto Zinkevičiaus, Justinos Kupčinskaitės-Lukauskienės ,Aušros Mikalauskienės, Lauryno Vainučio, Mariaus Malinsko, Zigmanto Raudžio nusišalinimai nuo posėdžio darbotvarkės klausimo Nr. 3 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Neringos savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo" svarstymo dėl asignavimų didinimo savivaldybės valdymo programoje (01). Nusišalinimai nepriimti, nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti


2023 m. rugpjūčio 23 d. Biudžeto, finansų ir ūkio valdymo komiteto posėdžio (protokolo Nr. T-30) metu bendru sutarimu buvo nepriimti komteto narių: Dovydo Mikelio, Sandros Berletaitės, Arvydo Mockaus, Dianos Starkutės-Kriukovės, Vaido Venckaus ir Arūno Burkšo nusišalinimai nuo posėdžio darbotvarkės klausimo Nr. 11 „Dėl fiksuoto pajamų mokesčio ir lengvatų dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2024 metais vykdomai veiklai, nustatymo".Komiteto nariai arba jų artimi asmenys įsigyja verslo liudijimus. Nusišalinimai nepriimti, nes nesusidarė kvorumas reikalingas sprendimui priimti.


2023 m. rugpjūčio 21 d. meras Darius Jasaitis raštu Nr. VV-883 nusišalino nuo dalyvavimo svarstant ir priimant sprenimus dėl rengiamo Neringos savivaldybės tarybos sprendimo projekto Nr. RD-TP- 223 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T1-19 „Dėl Neringos savivaldybės 2023 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo”, nes į savivaldybės biudžeto tikslinimo projektą įtrauktas lėšų skyrimas lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ tvoros atkėlimui. Viešų ir privačių interesų konfliktas kyla, nes minėtą ikimokyklinio ugdymo įstaigą lanko jo sūnus.


2023 m. rugpjūčio 21 d. meras Darius Jasaitis raštu  Nr. VV-884 nusišalino nuo dalyvavimo svarstant ir priimant sprendimus dėl Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas” 2023 m. rugpjūčio 16 d. rašto Nr. S-62 „Dėl papildomų lėšų lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas” lietaus nuvedimo sistemai įrengti". Viešų ir privačių interesų konfliktas kyla, nes minėtą ikimokyklinio ugdymo įstaigą lanko jo sūnus.


2023 m. birželio 13 d. meras Darius Jasaitis raštu  Nr. VV-633 nusišalino nuo dalyvavimo svarstant ir priimant sprendimus dėl Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas” 2023 m. birželio 9 d. rašto Nr. S-48 „Dėl papildomų lėšų lopšelio-darželio fasado remontui“ ir Nidos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas” direktorės 2023 m. birželio 9 d. prašymo „Dėl vienkartinės materialinės pašalpos mirus mamai“. Viešų ir privačių interesų konfliktas kyla, nes minėtą ikimokyklinio ugdymo įstaigą lanko jo sūnus.