mobile menu toggle Pradžia

Pažymos patalpos ar pastato savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje patalpoje ar pastate savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas

Administracinės paslaugos aprašymas

Gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui) išduodama pažyma, patvirtinanti jam nuosavybės teise priklausančioje patalpoje ar pastate savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis.

Paslauga teikiama Neringos savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyriuje, Taikos g. 2, 93123 Neringa.
Darbo laikas: pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–17.00, penktadieniais 8.00–12.00 ir 12.45–15.45
Poilsio dienos – šeštadienis ir sekmadienis.

Asmuo į Civilinės metrikacijos skyrių gali kreiptis tiesiogiai, registruotu paštu, elektroniniu būdu per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą arba Elektroninių valdžios vartų portalą.
Jeigu patalpos ar pastato savininkas (bendraturtis) ar jo įgaliotas asmuo pageidauja, informacija apie jam priklausančioje patalpoje ar pastate savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis gali būti suteikta ir žodžiu.

Paslaugos užsakymas per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo informacinę sistemą.
Paslaugos užsakymo naudojimosi instrukcija.

Paslaugos užsakymas per Elektroninių valdžios vartų portalą.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Užpildytas prašymas išduoti pažymą gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui).

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Dokumentas, patvirtinantis nuosavybės ar kitokio teisėto valdymo, naudojimo ar disponavimo teisę į patalpą ar pastatą.

Jeigu prašymą pateikia įgaliotas asmuo ar asmens atstovas – teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas ar kitas atstovavimą patvirtinantis dokumentas.

Prašymo forma

Prašymas išduoti pažymą patalpos ar pastato savininkui (bendraturčiui), patvirtinančią jam nuosavybės teise priklausančioje patalpoje ar pastate savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis

Paslaugos teikėjas

Edita Vaičiūnienė, Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja,
tel. (8 469) 52 368, el. p. edita.vaiciuniene@neringa.lt

Paslaugos teikėjo veiksmų (neveikimo) apskundimo tvarka

Paslaugos teikėjo veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Neringos savivaldybės administracijos direktoriui (Taikos g. 2, 93123 Neringa) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Atsakymas (sprendimas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (H. Manto g. 37, 92234 Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda) per vieną mėnesį nuo atsakymo (sprendimo) įteikimo dienos.

Paslaugos suteikimo trukmė

1 darbo diena.
(dėl techninių problemų per 3 darbo dienas)

Paslaugos kaina

Paslauga teikiama neatlygintinai.

Teisės aktai, reguliuojantys paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas
Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. v-24 "Dėl gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo"