mobile menu toggle Pradžia

Prekyba viešosiose vietose

Neringos savivaldybės tarybos sprendimai, reglamentuojantys leidimų prekiauti ar teikti paslaugas tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą:

DĖL PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO:

2022-01-13 Nr. T1-3

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO (III skyriuje pateikiama ir viešojo konkurso organizavimo tvarka)

2022-01-13  sprendimas Nr. T1-2  (nauja redakcija nuo 2023-02-07)

2023-02-02 pakeitimo sprendimas Nr. T1-3

Sumažinti vietinės rinkliavos dydžiai 2023 m. vykdomiems viešųjų vietų konkursams (2023-02-13 įsakymas Nr. V13-52)

DĖL NERINGOS SAVIVALDYBĖS PREKYBOS AR PASLAUGŲ TEIKIMO  VIEŠOSE VIETOSE SĄRAŠO IR SCHEMŲ PATVIRTINIMO

2022-01-13  sprendimas Nr. T1-1  Su schemomis galite susipažinti čia

Paraiškos dėl dalyvavimo viešajame konkurse dėl viešųjų vietų forma

Prašymas įsigyti leidimą nustatytose viešose vietose 

Prašymas įsigyti leidimą renginiui

 2023 m. laisvos/ užimtos viešosios vietos 

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS NERINGOS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE ŠVENČIŲ IR RENGINIŲ METU IŠDAVIMĄ DYDŽIAI

Eil. Nr.

Prekybos ar paslaugų teikimo priemonė

Rinkliavos dydis eurais

1.  

Prekybai iš (nuo) vežimėlių, laikinųjų prekybos įrenginių, prekybai pritaikytų dviračių (vienos vietos užimamas plotas 3x3 m)

30

2.  

Prekybai maisto produktais kioskuose, iš prekybai pritaikytų automobilių, priekabų (vienos vietos užimamas plotas 3x6 m)

90

3.  

Poilsio ir sporto reikmenų ir įrangos nuomos paslaugos teikimui

90

4.  

Žaidimų, mažųjų atrakcionų paslaugos teikimui

90

5.  

Kinkomojo transporto ar keleivių vežimo mažaisiais autotraukinukais paslaugos teikimui

90

6.  

Vandens pramogų inventoriaus nuomos paslaugos teikimui

90

7.  

Prekybai paveikslais

90

8.  

Piešimo ir mobiliojo fotografavimo paslaugų teikimui

90

Pastaba. Leidimas prekiauti ar teikti paslaugas švenčių ir renginių metu išduodamas renginio laikotarpiui.

ATMINTINĖ PREKYBININKAMS MASINIŲ RENGINIŲ, MUGIŲ IR ŠVENČIŲ METU

 _______________________________________________________________________________________________

Asmuo, dalyvavęs konkurse ir  įgijęs pirmumo teisę leidimui konkrečiai viešai vietai gauti, bei norintis gauti Leidimą nustatytose viešosiose vietose, per 10 kalendorinių dienų po įvykusio konkurso, pateikia šiuos dokumentus:

17.1. nustatytos formos prašymą;

17.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, kai Leidimas išduodamas fiziniam asmeniui ar įmonės pažymėjimo kopiją, jeigu leidimas išduodamas juridiniam asmeniui;

17.3. individualios veiklos vykdymo pažymos kopiją ar verslo liudijimo kopiją, jeigu leidimas išduodamas fiziniam asmeniui;

17.4.  Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus suderintą projektą;

17.4. vykdantys vandens pramogų inventoriaus nuomos paslaugų veiklą, pateikia laisvos formos deklaraciją, kurioje nurodoma, kad vandens pramogų inventorius yra tinkamas saugiai naudoti ir saugus žmonių gyvybei, sveikatai ir aplinkai bei įsipareigojimas supažindinti paslaugos naudotojus su bendrais, nesavaeigių plaukiojimo priemonių judėjimo tvarkos principais vandens kelyje bei saugumu prieš pradedant naudotis vandens dviračių pramoga;

17.5. vietinės rinkliavos, pasiūlytos Konkurse, už leidimo išdavimą sumokėjimą patvirtinantį dokumentą.

Asmuo, pateikęs prašymą Leidimui, privalo neturėti mokestinių nepriemokų Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondui, Neringos savivaldybės biudžetui ir fondams.

Mokėjimo rekvizitai:

Mokėjimo nurodymas – už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą

Bankas –AB Luminor Bank, Banko kodas – 40100

Sąskaita  - LT654010042301423152

Gavėjas – Neringos savivaldybės administracija, įmonės kodas 188754378.