mobile menu toggle Pradžia

Santuokų registravimas

Civilinės metrikacijos skyrius santuokas registruoja:

- darbo dienomis: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.45 val.
                             pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.
- Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytais šeštadieniais nuo 10.00 val. iki 17.00 val.

2023 m. šeštadieniais santuokos registruojamos: sausio 14 d. ir 28 d., vasario 11 d. ir 25 d., kovo 4 d. ir 18 d., balandžio 1 d. ir 22 d., gegužės 6 d. ir 20 d., birželio 3 d. ir 17 d., liepos 1 d., 15 d. ir 29 d., rugpjūčio 12 d. ir 26 d., rugsėjo 9 d. ir 23 d., spalio 7 d. ir 21 d., lapkričio 11 d. ir 25 d., gruodžio 2 d. ir 16 d. 

2024 m. šeštadieniais santuokos registruojamos: sausio 6 d. ir 20 d., vasario 10 d. ir 24 d., kovo 2 d. ir 16 d., balandžio 6 d. ir 20 d., gegužės 11 d. ir 25 d., birželio 8 d. ir 22 d., liepos 13 d. ir 27 d., rugpjūčio 10 d. ir 24 d., rugsėjo 7 d. ir 21 d., spalio 5 d. ir 19 d., lapkričio 9 d. ir 23 d., gruodžio 7 d. ir 21 d. 

Santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama Neringos savivaldybės administracijos posėdžių salėje (Taikos g. 2, Neringa) arba norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje Neringos savivaldybės teritorijoje, jei tai neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, nekelia pavojaus gyvybei ar sveikatai. Santuokos ceremonija posėdžių salėje gali būti organizuojama tik tuo atveju, jeigu tuo pačiu metu posėdžių salė nėra rezervuota kitam renginiui ir nėra paskirta santuokos ceremonija norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje. Santuokos ceremonijai skiriama ne daugiau kaip viena valanda, įskaitant nuvykimą į pasirinktą santuokos ceremonijos vietą ir sugrįžimą į Civilinės metrikacijos skyriaus patalpas.
Prieš teikiant prašymą įregistruoti santuoką, būtina iš anksto suderinti santuokos registravimo datą, laiką ir vietą. Pageidavimai teikiami el. paštu cms@neringa.lt

Santuokos registravimo paslaugos aprašymas

Santuokų registravimo ceremonijų organizavimo Neringos savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas

Numatant santuokos ceremoniją organizuoti Neringos savivaldybei priklausančioje ar valdytojo teise valdomoje viešojo naudojimo teritorijoje, norintys susituokti asmenys ar renginio organizatorius turi gauti leidimą organizuoti renginį, kuris išduodamas vadovaujantis Renginių organizavimo Neringos savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašu, patvirtintu Neringos savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-172 „Dėl Renginių organizavimo Neringos savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo“. Už leidimą organizuoti renginį renkama vietinė rinkliava vadovaujantis Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Neringos savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatais, patvirtintais Neringos savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T1-52 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Neringos savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo“.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacija apie gautus prašymus įregistruoti santuoką:

2023 metai

-

2024 metai

Gegužės 24 d. (penktadienis) 15.00 val. pasirinkta vieta
Gegužės 25 d. (šeštadienis) 15.00 val. pasirinkta vieta
Gegužės 30 d. (ketvirtadienis) 14.00 val. pasirinkta vieta
Birželio 20 d. (ketvirtadienis) 15.00 val. pasirinkta vieta
Birželio 22 d. (šeštadienis) 13.00 val. savivaldybės salė
Rugpjūčio 24 d. (šeštadienis) 16.00 val. savivaldybės salė
Rugsėjo 10 d. (antradienis) 14.00 val. pasirinkta vieta
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontaktinė informacija: tel. (8 469) 52 368, el. paštas cms@neringa.lt