mobile menu toggle Pradžia
lt
en de

Santuokų registravimas

Civilinės metrikacijos skyrius santuokas registruoja:

- darbo dienomis: pirmadieniais - ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 16.00 val.
                             pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val.
- Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatytais šeštadieniais nuo 10.00 val. iki 17.00 val.

2022 m. šeštadieniais santuokos registruojamos: sausio 8 d. ir 22 d., vasario 5 d. ir 19 d., kovo 5 d. ir 19 d., balandžio 9 d. ir 23 d., gegužės 14 d. ir 28 d., birželio 4 d. ir 18 d., liepos 2 d., 16 d. ir 30 d., rugpjūčio 6 d. ir 27 d., rugsėjo 3 d., 10 d. ir 24 d., spalio 1 d. ir 15 d., lapkričio 5 d. ir 19 d., gruodžio 3 d. ir 17 d. 

Santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama Neringos savivaldybės administracijos posėdžių salėje (Taikos g. 2, Neringa) arba norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje Neringos savivaldybės teritorijoje, jei tai neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, nekelia pavojaus gyvybei ar sveikatai. Santuokos ceremonija posėdžių salėje gali būti organizuojama tik tuo atveju, jeigu tuo pačiu metu posėdžių salė nėra rezervuota kitam renginiui ir nėra paskirta santuokos ceremonija norinčių susituokti asmenų pasirinktoje vietoje. Santuokos ceremonijai skiriama ne daugiau kaip viena valanda, įskaitant nuvykimą į pasirinktą santuokos ceremonijos vietą ir sugrįžimą į Civilinės metrikacijos skyriaus patalpas.

Santuokos registravimo paslaugos aprašymas

Santuokų registravimo ceremonijų organizavimo Neringos savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas

Numatant santuokos ceremoniją organizuoti Neringos savivaldybei priklausančioje ar valdytojo teise valdomoje viešojo naudojimo teritorijoje, norintys susituokti asmenys ar renginio organizatorius turi gauti leidimą organizuoti renginį, kuris išduodamas vadovaujantis Renginių organizavimo Neringos savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašu, patvirtintu Neringos savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T1-172 „Dėl Renginių organizavimo Neringos savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo“. Už leidimą organizuoti renginį renkama vietinė rinkliava vadovaujantis Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Neringos savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatais, patvirtintais Neringos savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T1-52 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Neringos savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo“.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacija apie gautus prašymus įregistruoti santuoką:

2022 metai

Gegužės 27 d. (penktadienis)
14.00 savivaldybės salė

Birželio 1 d. (trečiadienis)
15.00 savivaldybės salė

Birželio 17 d. (penktadienis)
16.00 savivaldybės salė

Birželio 18 d. (šeštadienis)
15.00 pasirinkta vieta

Rugpjūčio 12 d. (penktadienis)
14.00 pasirinkta vieta

Rugpjūčio 19 d. (penktadienis)
13.00 pasirinkta vieta

Rugpjūčio 25 d. (ketvirtadienis)
16.30 pasirinkta vieta

Rugsėjo 8 d. (ketvirtadienis)
16.00 pasirinkta vieta
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kontaktinė informacija: tel. (8 469) 52 368, el. paštas cms@neringa.lt