mobile menu toggle Pradžia

Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

2022 m. vidutinis mėnesis bruto darbo užmokestis, eurais

2023 m. vidutinis mėnesis bruto darbo užmokestis, eurais

I

II

III

IV

ketvirtis

ketvirtis

ketvirtis

ketvirtis

Meras

1

3728,78

3866,94 3866,94 5249,08  

Vicemerai

2

 3530,18

3642,35 3884,51 3884,51  

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

 

Administracijos vadovai

1

3428,89

3536,79 3547,95 3547,95  

Tarybos sekretorius

1

2208,20

2276,64 2291,52 2298,96  

Mero patarėjas

1

2119,21

2194,80 976,50 1953,00  

Karjeros valstybės tarnautojai

 

Skyriaus vedėjas

12

3009,38

2987,10 3 124,75 3108,19  

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

4

 2476,92

2622,81 2 756,52 2868,49  

Vyriausiasis specialistas

21

 2356,71

2728,71 2 453,25 2414,93  

Dirbantys pagal darbo sutartis

 

Specialistas

10

 1538,81

1722,05 1 655,74 1616,28  

Buhalteris

3

 1484,59

1605,26 1 770,78 1770,78  

Vairuotojas

2

 1414,01

1496,55 1 536,73 1536,73