mobile menu toggle Pradžia

Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

2021 m. vidutinis mėnesis bruto darbo užmokestis, eurais

2022 m. vidutinis mėnesis bruto darbo užmokestis, eurais

I

II

III

IV

ketvirtis

ketvirtis

ketvirtis

ketvirtis

Meras

1

 3612,92

3728,78 3728,78 3728,78 3728,78

Mero pavaduotojas

1

 3424,28

3515,92 3534,93 3534,93 3534,93

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

 

Administracijos vadovai

2

 3331,44

3426,33 3426,33 3426,33 3436,58

Tarybos sekretorius

1

1981,11

2193,72 2208,20 2215,44 2215,44

Mero patarėjas

1

 2054,68

2117,70 2117,70 2117,70 2123,73

Karjeros valstybės tarnautojai

 

Skyriaus vedėjas

12

 2932,87

3206,22 2921,57 2950,34 2959,38

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

3

 2278,07

2493,94 2461,60 2471,25 2480,91

Vyriausiasis specialistas

19

 1863,68

2047,83 2329,40 2510,86 2538,77

Dirbantys pagal darbo sutartis

 

Specialistas

13

 1209,43

1374,81 1579,20 1625,13 1576,24

Buhalteris

3

 1191,11

1387,52 1587,70 1481,58 1481,58

Vairuotojas

2

 1071,69

1287,10 1436,77 1495,42 1436,77