mobile menu toggle Pradžia

Darbo užmokestis

2024-01-10 d. Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.PV1-4 "Dėl darbo apmokėjimo sistemos Neringos savivaldybės administracijoje nustatymo"

2024-01-02 d. Neringos savivaldybės mero potvarkis Nr. V11-18 "Dėl Neringos savivaldybės politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo apmokėjimo sistemos tvarkos aprašo patvirtinimo"

2024-01-02 d. Neringos savivaldybės mero potvarkis Nr. V11-17 "Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra Neringos savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo"

2024-01-22 d. Neringos savivaldybės mero potvarkis Nr. V10-21 "Dėl Neringos savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo"

 

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių skaičius

2023 m. vidutinis mėnesis bruto darbo užmokestis, eurais

2024 m. vidutinis mėnesis bruto darbo užmokestis, eurais

I

II

III

IV

ketvirtis

ketvirtis

ketvirtis

ketvirtis

Meras

1

1558,01

5249,08 0,00 0,00 0,00

Vicemerai

2

 3823,97

3892,61 0,00 0,00 0,00

Politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai

 

Administracijos vadovai

1

3550,58

4642,04 0,00 0,00 0,00

Tarybos sekretorius

1

2291,52

2317,09 0,00 0,00 0,00

Mero patarėjas

1

1769,32

1963,94 0,00 0,00 0,00

Karjeros valstybės tarnautojai

 

Skyriaus vedėjas

12

3051,17

3151,73 0,00 0,00 0,00

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

3

 2750,41

2838,82 0,00 0,00 0,00

Vyriausiasis specialistas

21

2505,88

2468,26 0,00 0,00 0,00

Dirbantys pagal darbo sutartis

 

Specialistas

9

1644,91

1680,95 0,00 0,00 0,00

Buhalteris

3

 1729,40

1817,14 0,00 0,00 0,00

Vairuotojas

2

 1526,68

1588,41 0,00 0,00 0,00