mobile menu toggle Pradžia

Konsultavimasis su visuomene

Viešosios konsultacijos ir skelbimai: įvairiais būdais (metodais) vykdomi veiksmai, kuriais siekiama surinkti visuomenės ar tikslinių grupių nuomones, pasiūlymus rengiamam, įgyvendinamam ar vertinamam projektui.

Kviečiame dalyvauti!

Projektinių pasiūlymų pristatymuose

Gyventojų apklausose

Balsavimuose