mobile menu toggle Pradžia

Lėšos veiklai viešinti

2023 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS), kurioje šios sistemos naudotojas galės viešai ir neatlygintinai ieškoti, peržiūrėti, analizuoti Visuomenės informavimo įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatytus Lietuvos Respublikoje registruotų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų (juridinių asmenų), t. y. žiniasklaidos priemonių, leidėjų, reklamos, viešųjų ryšių agentūrų, nepriklausomų kūrėjų ir kitų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų, duomenis apie jų veiklą:

 • valdymą;
 • dalyvius;
 • vykdomas visuomenės informavimo veiklos rūšis;
 • valdomas visuomenės informavimo priemones (rūšis, kategorijas), už jų turinį atsakingus asmenis;
 • padarytus rimtus profesinius pažeidimus ir profesinės etikos nesilaikymą;
 • turimas licencijas ir nustatytas metines įmokas;
 • leidinių tiražą ir tiražo tikrinimą, jei toks atliktas;
 • gautas pajamas iš politinės reklamos;
 • lėšas iš viešojo sektoriaus subjektų;
 • paramą iš fizinių ir juridinių asmenų, kai ji per kalendorinius metus viršija 10 bazinių socialinių išmokų (BSI) (nuo 2023 m. sausio 1 d. BSI – 49 eurai) ir jų šaltinius.
 •  

Laikotarpis

Įstaigos pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Sandorio rūšis

Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas

Juridinio asmens kodas

Lėšų suma (Eur)

2023 m.

Neringos savivaldybės administracija

188754378

Informacijos spausdinimo ir dienraščių egzempliorių pirkimo sutartis

UAB „Vakarų ekspresas“

141405163

25838

2023 m.

Neringos savivaldybės administracija

188754378

Žodinė sutartis dėl publikacijos apie Neringą

VŠĮ Mados
akademija

302334350

2178

2023 m.

Neringos savivaldybės administracija

188754378

Žodinė sutartis dėl vaizdo klipo, pristatančio kalėdinį laikotarpį,  transliacijos

Lietuvos
nacionalinis radijas
ir televizija
(LRT)

188754378

2550,19

2023 m.

Neringos savivaldybės administracija

188754378

Žodinė sutartis dėl vaizdo klipo, pristatančio kalėdinį laikotarpį, transliacijos I ir II laiko juostose

Lietuvos
nacionalinis radijas
ir televizija
(LRT)

188754378

997,04

2023 m.

Neringos savivaldybės administracija

188754378

Žodinė sutartis dėl kalėdinių renginių viešinimo interneto portale

Lietuvos
nacionalinis radijas
ir televizija
(LRT)

188754378

120.52