mobile menu toggle Pradžia

Padalinys ar asmenys, atsakingi už korupcijos prevenciją

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 16 straipsnio 3 dalimi:  „Valstybės ir savivaldybių įstaigose ir nevalstybinėse įstaigose už korupcijos prevenciją atsako vadovas. Atlikdamas šią pareigą, vadovas privalo imtis priemonių, būtinų šiam Įstatymui įgyvendinti“.