mobile menu toggle Pradžia

Teisės aktų ar projektų antikorupcinis vertinimas

Norminių teisės aktų projektų, atitinkančių bent vieną iš Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytų požymių, vertinimas atliekamas vadovaujantis Teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 12 d. nutarimu Nr. 243, užpildant Antikorupcinio vertinimo pažymą.

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinį vertinimą Neringos savivaldybės administracijoje atlieka Juridinis, personalo ir viešųjų pirkimų skyrius.