mobile menu toggle Pradžia

Nemokama teisinė pagalba

Pirminė teisinė pagalba – tai teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms rengimas. Pirminė teisinė pagalba apima, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 15 straipsnio 7 dalyje nurodytų procesinių dokumentų parengimą, taip pat patarimus dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo ir taikos sutarties parengimą, bet neapima mokesčių administratoriui teikiamų deklaracijų pildymo.

Neringos savivaldybėje pirminę teisinę pagalbą teikia:

Teisės skyriaus vedėja Viktorija Budvytytė-Bedalienė,

Taikos g. 2-24 kab. (II aukštas), Neringa.

tel. (8 469) 52 570, mob. 8620 13784, el. p. viktorija.budvytyte@neringa.lt

Pirminė teisinė pagalba teikiama iš karto. Jei nėra galimybės iš karto suteikti pirminės teisinės pagalbos, paskiriamas kitas priėmimo laikas, kuris turi būti ne vėlesnis kaip 5 darbo dienos nuo kreipimosi dienos.

Svarbu:

Pirminės teisinės konsultacijos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda. Jos trukmė gali būti pratęsta, jei yra savivaldybės arba įgalioto asmens sprendimas.

Asmuo dėl pirminės teisinės pagalbos tuo pačiu klausimu gali kreiptis tik vieną kartą.

Pirminė teisinė konsultacija yra nemokama.

Pirminė teisinė pagalba teikiama asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Neringos savivaldybės teritorijoje arba asmenims, kurie neturi gyvenamosios vietos ir gyvena Neringos mieste (yra įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą prie Neringos savivaldybės), teikia pirminę teisinę pagalbą.

Pirminę teisinę pagalbą turite teisę gauti, jeigu:

esate Lietuvos Respublikos pilietis;

esate Europos Sąjungos valstybės narės pilietis;

teisėtai gyvenate Lietuvoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje;

turite teisę gauti pagalbą pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis.

Specialistas gali atsisakyti suteikti teisinę pagalbą, jeigu:

Jūsų reikalavimai yra akivaizdžiai nepagrįsti;

tuo pačiu klausimu Jums jau buvo suteikta išsami konsultacija;

akivaizdu, kad advokato konsultaciją galite gauti nesinaudodami šio įstatymo nustatyta valstybės garantuojama teisine pagalba;

kreipiatės ne dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus.

Interesų konfliktas

Jeigu pareiškėjas kreipiasi dėl Neringos savivaldybės veiksmų ar neveikimo, tai valstybės  tarnautojas, kuris teikia pirminę teisinę pagalbą, informuoja apie galimą interesų konfliktą. Pareiškėjui sutikus pirminė teisinė pagalba teikiama. Priešingu atveju, jam pasiūloma kreiptis į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą, kuri organizuoja pirminės teisinės pagalbos teikimą.

Antrinė teisinė pagalba – tai dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.

Svarbu:

Prašymą antrinei teisinei pagalbai gauti galite pateikti asmeniškai Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Klaipėdos skyriui (Vilties g. 10, Klaipėda. Tel. 8 700 00 191) arba kreiptis į pirminę teisinę pagalbą teikiantį valstybės tarnautoją Neringos savivaldybėje, kuris Jums padės užpildyti prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą.

Antrinę teisinę pagalbą gali gauti piliečiai, kurių turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų turto ir pajamų lygių. Yra du turto ir pajamų lygiai – pirmasis ir antrasis turto ir pajamų lygiai. Jeigu Jūsų pajamos ir turtas neviršys pirmojo finansavimo lygio, gausite nemokamą advokatą, jei neviršys antrojo – 50 procentų išlaidų kompensuos valstybė.

Daugiau informacijos rasite čia