mobile menu toggle Pradžia

Keičiasi geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainos

Keičiasi geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainos

Nuo kovo 1-osios įsigalios naujos UAB „Neringos vanduo“ geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinės kainos, kurias nustatė Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba.

Po bazinių kainų perskaičiavimo vidutinė geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina sieks 3,89 Eur/m³ be PVM (4,71 Eur su PVM). Dabar galiojanti vidutinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina Eur/m³ didėja 0,32 Eur be PVM (0,39 Eur su PVM).

Kainos didėjimą sąlygojo išaugusios technologinių medžiagų kainos rinkoje (0,11 Eur/m³), augantis darbo užmokestis (0,29 Eur/m³), investicijų grąžos normos pokytis (0,11 Eur/m³). Taip pat tokios  būtinosios sąnaudos (0,08 Eur/m³) kaip gamtos išteklių mokesčio tarifo didėjimas, privalomos įmokos regioniniam vandens tiekėjui, kurios sudaro 2 procentus nuo praėjusių metų geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo veiklos pajamų ir kt.

Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugos ir Geriamojo vandens apskaitos prietaisų priežiūros mokestis nesikeičia.

UAB „Neringos vanduo“ kainas smarkiai  lemia Neringos geografinė padėtis – nedidelį vartotojų skaičių aptarnauja net trys vandenvietės Nidoje, Juodkrantėje ir Preiloje (Preilos-Pervalkos). Taip pat technologiniai sprendimai, skirti pasiekti, kad iš Kuršių nerijos gelmių išgaunamas vanduo atitiktų Lietuvos higienos normos reikalavimus. Daug lėšų reikalauja nuotekų dumblo išvežimas tolimesniam panaudojimui, tačiau  nuotekos išvalomos iki kokybinių rodiklių ir neteršia Kuršių marių.

Dar didesnį kainos augimą pristabdė įgyvendintos investicijos – UAB „Neringos vanduo“ pradėtos eksploatuoti saulės jėgainės bei sumažėjusios elektros energijos tiekimo rinkos kainos (- 0,16 Eur/m³).

Investicijos ir atsakingas planavimas nulėmė, kad šiandien UAB „Neringos vanduo“ paslaugų kainos nebėra didžiausios šalyje. Įsigaliojus naujoms geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinėms kainoms, net 12 šalies įmonių vandenį tieks brangiau nei UAB „Neringos vanduo“. Be to, vidutinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina net 28 įmonėse siekia daugiau nei 4 Eur/m³, o tai sudaro beveik pusę Lietuvos įmonių.

Nuo kovo 1-osios daugiabučių namų gyventojai mokės su PVM 4,70 Eur/m³, individualių namų gyventojai 4,63 Eur/m³, įmonės, perkančios paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkančios geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams 4,76 Eur/m³, įmonės, perkančios geriamąjį vandenį, skirtą šildyti patalpoms ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei perkančioms geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams ir vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų bei bendrijų įvade 4,60 Eur/m³.

Naujas kainas 2024 m. sausio 26 d. nustatė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nutarimu Nr. O3E - 101 „Dėl UAB „Neringos vanduo“ geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“ nustatė perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas.

Gyventojai ir verslo atstovai su naujomis perskaičiuotomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainomis gali susipažinti bendrovės tinklapyje https://nvanduo.lt/.