mobile menu toggle Pradžia

Auditai

2023 metai

Išvada dėl galimybės Neringos savivaldybei prisiimti finansinius įsipareigojimus dėl prioritetinės savivaldybės infrastruktūros plėtros Nr. K11-12

Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaita Nr. K11-11

Neringos savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės turto, įskaitant lėšas, valdymo ir disponavimo juo teisėtumo ir jo naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams 2022 metais vertinimo audito išvada Nr.K11-10

Neringos savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės turto, įskaitant lėšas, valdymo ir disponavimo juo teisėtumo ir jo naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams 2022 metais vertinimo audito ataskaita Nr.K11-9

Neringos meno mokyklos 2022 metų finansinio (teisėtumo) audito išvada Nr.K11-8

Neringos meno mokyklos 2022 metų finansinio (teisėtumo) audito ataskaita Nr. K11-7

Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo vertinimo audito ataskaita Nr. K11-6

Neringos savivaldybės valdymo programos (kodas 01) priemonės (Neringos savivaldybės tarybos darbo organizavimo užtikrinimas) įgyvendinimui 2022 metais panaudotų biudžeto asignavimų pagrįstumo tikrinimo ataskaita Nr. K11-4

Neringos savivaldybės infrastruktūros plėtros programos 2022 metų lėšų panaudojimo pagrįstumo vertinimo audito ataskaita Nr. K11-1

Neringos savivaldybės infrastruktūros plėtros programos 2022 metų lėšų panaudojimo pagrįstumo vertinimo audito išvada Nr. K11-2

Neringos savivaldybės socialinės paramos programos (kodas 04) priemonės Savivaldybės gyvenamojo būsto fondo plėtra įgyvendinimui 2022 metais panaudotų biudžeto asignavimų pagrįstumo tikrinimo ataskaita Nr. K11-5

 

2022 metai

Nidos lopšelis - darželis Ąžuoliukas 2022 metų I pusmečio finansinio (teisėtumo) audito išvada Nr. K11-7

Nidos lopšelis - darželis Ąžuoliukas 2022 metų I pusmečio finansinio (teisėtumo) audito ataskaita Nr. K11-6

Audito išvada apie Neringos savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto ir turto naudojimą Nr.K11-5

Audito ataskaita apie Neringos savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto ir turto naudojimą Nr.K11-4

Neringos gimnazijos 2021 metų finansinio (teisėtumo) audito išvada Nr.K11-3

Neringos gimnazijos  2021 metų finansinio (teisėtumo) audito ataskaita Nr.K11-2

2021 metai

Audito ataskaita 2020 metų Neringos savivaldybės konsoliduotųjų atasakaitų rinkinio naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimas

Audito išvada dėl Neringos savivaldybės konsoliduotųjų atasakaitų rinkinio

BĮ Paslaugos Neringai tikrinimo ataskaita Nr. K11-2

Neringos savivaldybės administracijos tikrinimo ataskaita Nr. K11-3

UAB Neringos vanduo nekilnojamo turto pardavimo teisėtumo tikrinimo ataskaita Nr. K11-6

UAB Neringos komunalininkas nekilnojamo turto pardavimo/nuomos teisėtumo tikrinimo ataskaita Nr. K11-7

2020 metai

Vietinės rinkliavos už leidimą įvažiuoti mechaninėmis transporto priemonėmis į Neringos savivaldybės administruojamą teritoriją rinkimo, lengvatų suteikimo vertinimo audito ataskaita

Išvada dėl trumpalaikės paskolos iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ėmimo finansinio pagrįstumo vertinimo

Viešosios įstaigos Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras tikrinimo ataskaita

Neringos savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių duomenų bei biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir jų naudojimo įstatymų nustatytiems
tikslams 2019 metų finansinio ir teisėtumo audito ataskaita

2018 metai

Dėl Neringos savivaldybės biudžeto lėšų skirtų mero fondo ir Administracijos direktoriaus rezervo programoms bei Savivaldybės administracijos reprezentacinių lėšų panaudojimo efektyvumo ataskaita už 2017 metus

Finansinio audito ataskaita dėl turto už 2017 metus

Finansinio audito dėl turto išvada už 2017 metus

Finansinio audito ataskaita dėl konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio už 2017 metus

Finansinio audito išvada dėl konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio už 2017 metus

Savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo finansinio audito ataskaita už 2017 metus

Savivaldybės 2017 metų biudžeto vykdymo finansinio audito išvada už 2017 metus

Finansinio audito ataskaita dėl Neringos gimnazijos už 2017 metus

Finansinio audito aišvada dėl Neringos gimnazijos už 2017 metus

Ribotos apimties veiklos auditas dėl  vietinės rinkliavos už naudojimąsi Neringos savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti