mobile menu toggle Pradžia

Paslaugos

Neringos savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba teikia administracinę paslaugą – nagrinėja prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl Neringos savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų.