mobile menu toggle Pradžia

Bendruomeninių organizacijų taryba

Iki 2022 metų gegužės 31 d. bendruomeninių organizacijų atstovus kviečiame teikti informaciją

(Bendruomeninės organizacijos atstovo pritarimas/nepritarimas)

 

BOT sudėtis

BOT veiklos nuostatai  Pakeitimas

BOT veikla


Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. A1-223.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 6  d. įsakymas Nr. A1-257 „DĖL 2022 METŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO SAVIVALDYBĖMS BENDRUOMENINEI VEIKLAI STIPRINTI PATVIRTINIMO“

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Neringos savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V13-342 (čia).

Neringos savivaldybė nuo birželio 28 d. iki liepos 29 d. 15.46 val. kviečia Neringos savivaldybėje veikiančias bendruomenines organizacijas teikti projektų paraiškas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų bendra suma, skirta projektų įgyvendinimui – 3416 eurų.

NVO protokolas dėl Neringos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkurso paraiškų vertinimo (2021 m.)

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-02 įsakymas Nr. V13-364 „Dėl finansavimo skyrimo Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Neringos savivaldybėje projektų įgyvendinimui“.

Neringos savivaldybės administracija 2021 m. liepos 5 d. pasirašė sutartį Nr. V31-188 su asociacija „Juodkrantės bendruomenė“ dėl projekto „Akcija „Krokų jūra“ įgyvendinimo Neringos savivaldybėje 2021 m. III-IV ketvirčiais.