mobile menu toggle Pradžia

Bendruomeninių organizacijų taryba

BOT sudėtis

BOT veiklos nuostatai  Pakeitimas

BOT veikla


Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas

Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. A1-80 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. A1-95 „Dėl 2023 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo“

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Neringos savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V13-126 (čia).

Neringos savivaldybė nuo gegužės 18 d. iki birželio 15 d. (imtinai) kviečia Neringos savivaldybėje veikiančias bendruomenines organizacijas teikti projektų paraiškas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų bendra suma, skirta projektų įgyvendinimui – 3433 eurų.