mobile menu toggle Pradžia

Bendruomeninių organizacijų taryba

BOT sudėtis

BOT veiklos nuostatai  Pakeitimas

BOT veikla


Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas

Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. A1-80 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašo patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. A1-55 „Dėl 2024 metų lėšų paskirstymo savivaldybėms bendruomeninei veiklai stiprinti patvirtinimo“

Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 2024-2025 metais įgyvendinimo Neringos savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Neringos mero 2024 m. vasario 12 d. potvarkiu Nr. V10-46 (čia).

Neringos savivaldybė nuo vasario 115 d. iki kovo 29 d. (imtinai) kviečia Neringos savivaldybėje veikiančias bendruomenines organizacijas teikti projektų paraiškas Nevyriausybinių organizacijų  veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų bendra suma, skirta projektų įgyvendinimui – 3417 eurų. KVIETIMAS (čia)