mobile menu toggle Pradžia
lt
en de

Bendruomeninių organizacijų taryba

Iki 2022 metų gegužės 31 d. bendruomeninių organizacijų atstovus kviečiame teikti informaciją

(Bendruomeninės organizacijos atstovo pritarimas/nepritarimas)

 

BOT sudėtis

BOT veiklos nuostatai  Pakeitimas

BOT veikla


Teisės aktai:

Lietuvos Respublikos bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymas

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. A1-246.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. kovo 30  d. įsakymas Nr. A1-269 „DĖL 2021 METŲ LĖŠŲ PASKIRSTYMO SAVIVALDYBĖMS BENDRUOMENINEI VEIKLAI STIPRINTI PATVIRTINIMO“

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Neringos savivaldybėje tvarkos aprašas, patvirtintas Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. V13-164 (čia).

Neringos savivaldybė nuo gegužės 18 d. iki birželio 8 d. 17 val. kvietėNeringos savivaldybėje veikiančias bendruomenines organizacijas teikti projektų paraiškas Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimui.

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų bendra suma, skirta projektų įgyvendinimui – 3402 eurų.

NVO protokolas dėl Neringos savivaldybės nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų atrankos konkurso paraiškų vertinimo.

Neringos savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-07-02 įsakymas Nr. V13-364 „Dėl finansavimo skyrimo Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2021 metų veiksmų plano 1.1.4 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Neringos savivaldybėje projektų įgyvendinimui“.

Neringos savivaldybės administracija 2021 m. liepos 5 d. pasirašė sutartį Nr. V31-188 su asociacija „Juodkrantės bendruomenė“ dėl projekto „Akcija „Krokų jūra“ įgyvendinimo Neringos savivaldybėje 2021 m. III-IV ketvirčiais.